Meinir Davies

Meinir Davies

Caerfyrddin

360 Clonc360

Cynllun Profi Menter Gorllewin Sir Gâr

Prosiect sy'n cynorthwyo pobl ifanc lleol i wella eu sgiliau byd gwaith.

Cefnogaeth i unrhywyun sy’n cael trafferth i ddefnyddio dyfeisiau megis iPad, tabled, cyfrifiadur neu ffȏn symudol.

Cefnogaeth Menter Iaith Gorllewin Sir Gâr dros y ffȏn, drwy e-bost, neu drwy alwadau fideo.

Sesiynau Digidol am ddim

Ydych chi am ddatblygu eich sgiliau digidol?