Rhiannon Lewis

Rhiannon Lewis

Cor-Lloergan yn ymarfer mis Mawrth 2020

Cantorion Ceredigion yn canu unwaith eto

Rhiannon Lewis

Ail-lansio corau’r Eisteddfod Genedlaethol.

Coron Llanybydder yn mynd i brifardd â chysylltiad â’r pentref

Rhiannon Lewis

Ŵyr rheolwr banc Llanybydder yn ennill Coron a wnaed yng Ngweithdy’r Eisteddfod Genedlaethol.

Mor mor braf clywed canu byw a gweld perfformiad byw

Rhiannon Lewis

Elliw Gwarffynnon yn rhan o berfformiad ‘Clera’ gan Arad Goch ar strydoedd Llanbed.

Cantores yn “class act” yn Llais Llwyfan Llanbed

Rhiannon Lewis

Daeth cynulleidfa deilwng ynghyd i neuadd Ysgol Bro Pedr nos Sul, Awst 28ain ar gyfer rownd …
Sarn Helen

Llwyddiannau lleol yn y Fenni

Rhiannon Lewis

Oeddech chi’n un o’r miloedd a dyrrodd i faes y castell yn Y Fenni ddechrau’r mis ar gyfer yr …
Cystadleuwyr Llais Llyfan Llanbed.

Cantorion Ifanc yn Serennu

Rhiannon Lewis

Neithiwr fel rhan o Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen, Llanbed’, cynhaliwyd ‘Llais Llwyfan …