Rhiannon Lewis

Rhiannon Lewis

360 Clonc360

Mor mor braf clywed canu byw a gweld perfformiad byw

Elliw Gwarffynnon yn rhan o berfformiad ‘Clera’ gan Arad Goch ar strydoedd Llanbed.

Cantores yn “class act” yn Llais Llwyfan Llanbed

Daeth cynulleidfa deilwng ynghyd i neuadd Ysgol Bro Pedr nos Sul, Awst 28ain ar gyfer rownd …
Sarn Helen

Llwyddiannau lleol yn y Fenni

Oeddech chi’n un o’r miloedd a dyrrodd i faes y castell yn Y Fenni ddechrau’r mis ar gyfer yr …
Cystadleuwyr Llais Llyfan Llanbed.

Cantorion Ifanc yn Serennu

Neithiwr fel rhan o Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen, Llanbed’, cynhaliwyd ‘Llais Llwyfan …