Rob Phillips

Rob Phillips

360 Clonc360
Lampeter-Crest-Coloursq

Cyfarfod Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan – Mis Hydref 2020

Crynodeb o'r brif pwyntiau gafodd eu trafod yn y cyfarfod

Cyfarfod Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan – Medi 2020

Y diweddaraf o Gyngor Tref Llanbedr Pont Steffan, sy'n parhau i gyfarfod arlein.

Cyfarfod Mis Awst Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan

Adroddiad o drafodaethau a phenderfyniadau'r cyngor

Cyfarfod Cyngor y Dref

Cyhaliwyd cyfarfod rhithiol o Gyngor Tref Llanbed ar nos Iau 28 Mai; dyma grynodeb o'r trafodaethau 
Cofeb Rhyfel

Dathlu Diwedd yr Ail Rhyfel Byd yn Ewrop

Trefniadau amgen Cyngor Tref Llanbed i nodi 75 mlynedd ers diwedd yr Ail Rhyfel Byd.

Ymateb Cyngor Tref Llanbed i Covid-19

Cynhaliwyd cyfarfod brys Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan yn rhithiol gan ddefnyddio meddalwedd …

Dathlu Pice ar y Maen

Cynhliawyd yr Ŵyl Pice ar y Maen gyntaf Llambed dydd Sadwrn 21 Medi.

Gŵyl Fwyd Llanbed yn llwyddiant

Mae’r trefnwyr yn amcangyfrif i dros 7,000 ddod i Ŵyl Fwyd Llanbed ddydd Sadwrn.

Gŵyl Fwyd Llanbed yn 22 eleni!

Bydd Gŵyl Fwyd Llanbed yn dathlu ei phen-blwydd yn 22 eleni gyda phwyllgor newydd a delwedd newydd.