Selwyn Walters

Selwyn Walters

360 Clonc360

Dim Sioe Amaethyddol yn Llanbed eleni eto, ond dyma ychydig o’i hanes

Sefydlwyd y gymdeithas mewn cyfarfod yng Ngwesty'r Llew Du mor bell nôl â’r 5ed Rhagfyr, 1846.