SionedDavies

SionedDavies

360 Clonc360

Y Postmon lleol wedi cwblhau ei her

Barry Davies o Lanbed sydd erbyn hyn wedi cerdded o amgylch Cymru gyfan i godi arian tuag at Ymchwil Cancr.

Y Postmon lleol yn cerdded Clawdd Offa

Barry Davies o Lanbed sy'n cerdded i godi arian at elusen sy'n agos iawn i'w galon.

Llanwenog yn dod i’r brig yn y Rali

Mae Mis Mai yn fis prysur iawn yng nghalendr y ffermwyr ifanc wrth i bawb paratoi tuag at binacl y …

Postmon lleol yr arwr lleol!

Ar y 10fed o Fai fe wnaeth y dyn post poblogaidd, Barry Davies o Lanbed, ddechrau ar sialens …

Cyngerdd Dyffryn Cledlyn

Ar nos Sadwrn 14eg o Ebrill cynhaliwyd cyngerdd yn Ysgol Dyffryn Cledlyn i godi arian tuag at CFfI …