Siriol Howells

Siriol Howells

Llanllwni

360 Clonc360

Sioe Ddigidol C.Ff.I. Llanllwni 2021

Canlyniadau'r sioe arbennig a gynhaliwyd ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc. 

Sioe Ddigidol C.Ff.I. Llanllwni.

Dyddiad cau y sioe yn agosau.

Aelodau CFfI Llanllwni yn rhagori ar lefel Cymru!

Llwyddiant yn dod eto i Lanllwni yng nghystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg Cymru.

Aelod Hŷn y Flwyddyn C.Ff.I. Sir Gâr

Owain Davies o Glwb Llanllwni yn cael ei enwi'n Aelod Hŷn y Flwyddyn.

Clwb Llanllwni yn ennill Siarad Cyhoeddus C.Ff.I. Sir Gâr

Llwyddiant i siaradwyr dawnus Clwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni.