Siwan Richards

Siwan Richards

360 Clonc360

Bywyd newydd i adeilad gwag yn Llambed

Adnewyddu a defnyddio adeilad hen siop Spar eto. 

Y lefel uchaf o achosion Coronafeirws ers mis Ionawr

109.2 achos i bob 100,000 yn ardal Llambed.

Agor cyfleusterau Llambed

Llyfrgell Llambed yn agor i bori heb apwyntiad a Chyfleusterau Hamdden yn agor yn raddol

Taith Gylchol Llanwnnen

Mae’r daith hon yn eich arwain ar hyd lonydd tawel, trwy dir ffermio a dros yr Afon Grannell.

Brechiadau COVID-19 ar gael yn Llanybydder yr wythnos hon

Bydd y fan brechu symudol yn Maes Parcio Teras Yr Orsaf rhwng dydd Iau 15 a dydd Sadwrn 17 Gorffennaf.

Ysgol Bro Pedr yn ennill gwobr Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig 2021

Dyfarnwyd y wobr am brosiect hanes a wnaed gan ddisgyblion Blwyddyn 8 yn yr ysgol. 

Llyfrgell Llambed i ailagor 

Bydd llyfrgelloedd Ceredigion, gan gynnwys Llambed, yn ailagor ddechrau mis Mehefin ar sail apwyntiad yn unig.

Cefnogaeth i fentrau cymunedol â syniadau mentrus

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi (GLlI) eisiau clywed gan unrhyw un sydd angen cefnogaeth i gwmpasu'r posibiliadau ar gyfer cyfleuster neu adeilad cymunedol er mwyn ei ddatblygu fel menter gymunedol.

33. Laura Jones, Llaeth Llanfair

Dyma’r 33ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Un o drigolion ardal Clonc yn cerdded 10,000 o gamau y dydd yn ystod y pandemig

Mae Gillian Jones wedi bod yn cerdded bob dydd er mwyn cadw’n heini ac yn iach.