Siwan Richards

Siwan Richards

D37E09F8-83AA-4867-AC72

Trefniadau gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus Ceredigion yn heriol

Siwan Richards

Pryder gwasanaeth bws sy’n teithio trwy Lambed. 

Mannau Croeso Cynnes ar agor yn Llambed

Siwan Richards

Mae Mannau Croeso Cynnes yn ymddangos ar draws Ceredigion, gyda dau yn Llambed.
Maes Parcio Cwmins

Parcio am ddim dros dri dydd Sadwrn cyn y Nadolig

Siwan Richards

Y Cwmins, Rookery a Stryd Y Farchnad am ddim dros dri dydd Sadwrn.

Llongyfarch disgyblion Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol

Siwan Richards

Mae’r canlyniadau Safon Uwch a gyhoeddwyd gan CBAC yn dangos bod ysgolion Ceredigion yn parhau i gyrraedd safonau uchel.
C7AE9648-04A2-42F4-B101

Cefnogi busnesau bach yn yr Eisteddfod

Siwan Richards

Mae nifer o fusnesau Ceredigion wedi manteisio ar y cyfle i werthu eu cynnyrch mewn stondin ar faes y brifwyl.
F5C8C7B6-ECDD-4A9B-AEB5

Newidiadau i Wasanaeth Bwcabus

Siwan Richards

Mae newidiadau yn digwydd i wasanaeth fflecsi Bwcabus o 27 Mehefin 2022 ymlaen.

Cerdded er Lles

Siwan Richards

Grwpiau Cerdded er Lles amrywiol drefi ledled Ceredigion yn dod at ei gilydd yn Llanerchaeron.

Y bowlio a’r baton

Siwan Richards

Anwen Butten yn rhan o daith Baton y Frenhines yng Ngheredigion

Dyffryn Cledlyn yn ennill y Cam Aur

Siwan Richards

Mae dathlu mawr yn Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn wrth iddynt lwyddo i ennill Cam Aur y Siarter Iaith.

Hwb i ddyn lleol ganfod gwaith

Siwan Richards

Mae’r Cynllun Kickstart gan Cymunedau am Waith a Mwy wedi helpu dyn ifanc lleol i sicrhau ei swydd lawn amser gyntaf.