Siwan Richards

Siwan Richards

Dyffryn Cledlyn yn ennill y Cam Aur

Siwan Richards

Mae dathlu mawr yn Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn wrth iddynt lwyddo i ennill Cam Aur y Siarter Iaith.

Hwb i ddyn lleol ganfod gwaith

Siwan Richards

Mae’r Cynllun Kickstart gan Cymunedau am Waith a Mwy wedi helpu dyn ifanc lleol i sicrhau ei swydd lawn amser gyntaf.

Parcio am ddim cyn y Nadolig

Siwan Richards

Bydd meysydd parcio Talu ac Arddangos y Cyngor yn Llambed am ddim ar y tri dydd Sadwrn cyn y Nadolig. 

Bywyd newydd i adeilad gwag yn Llambed

Siwan Richards

Adnewyddu a defnyddio adeilad hen siop Spar eto. 

Y lefel uchaf o achosion Coronafeirws ers mis Ionawr

Siwan Richards

109.2 achos i bob 100,000 yn ardal Llambed.

Agor cyfleusterau Llambed

Siwan Richards

Llyfrgell Llambed yn agor i bori heb apwyntiad a Chyfleusterau Hamdden yn agor yn raddol

Taith Gylchol Llanwnnen

Siwan Richards

Mae’r daith hon yn eich arwain ar hyd lonydd tawel, trwy dir ffermio a dros yr Afon Grannell.

Brechiadau COVID-19 ar gael yn Llanybydder yr wythnos hon

Siwan Richards

Bydd y fan brechu symudol yn Maes Parcio Teras Yr Orsaf rhwng dydd Iau 15 a dydd Sadwrn 17 Gorffennaf.

Ysgol Bro Pedr yn ennill gwobr Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig 2021

Siwan Richards

Dyfarnwyd y wobr am brosiect hanes a wnaed gan ddisgyblion Blwyddyn 8 yn yr ysgol. 

Llyfrgell Llambed i ailagor 

Siwan Richards

Bydd llyfrgelloedd Ceredigion, gan gynnwys Llambed, yn ailagor ddechrau mis Mehefin ar sail apwyntiad yn unig.