Syniad lleol-iawn #AtgofLlanbed yn llwyddo am fod yr ŵyl “yn annwyl iawn i lot ohonom ni”

Holi Delyth Morgans Phillips pam fod casglu atgofion am Eisteddfod Llanbed wedi bod mor llwyddiannus

#AtgofLlanbed – sgleiniais nifer o gwpanau yn fy nhro.

Elsie Reynolds yn edrych nôl ar Eisteddfod Llambed, a chywydd gan ei gŵr Idris Reynolds.
IMG_5363-1

#AtgofLlanbed – ‘Y “family affair” gore ’rioed.’ 

Fy atgofion i, Lowri Elen, o fod yng nghanol bwrlwm Eisteddfod Llambed dros y blynyddoedd.
Cadeirio-2009

#AtgofLlanbed – Y syndod o gael cwmni Max Boyce i frecwast

Mae Dorian Jones ysgrifennydd Eisteddfod Llambed wedi bod yn ran o'r prif seremonïau ers 40 mlynedd.

#AtgofLlanbed – Eisteddfota gyda ‘toilet roll’ a Yellow Pages

Delyth Morgans Phillips sy’ ddim o deulu eisteddfodol yn rhannu atgofion am Eisteddfod Llanbed.

#AtgofLlanbed Cael blas ar yr arian

Atgofion oes Dylan Lewis o gynorthwyo yn Eisteddfod Llanbed ac ennill arian da.

#AtgofLlanbed – Gohebu drwy ffacs

Atgofion Janet Evans o gorau yn Eisteddfod Llanbed ac ysgrifennu adroddiadau i’r papurau.
620136211.306567

#AtgofLlanbed – Yn groten ysgol …

Atgofion Elin Williams o Eisteddfod RTJ Llambed, 1967 – 1974

#AtgofLlanbed – Hwyl y Cystadlu

Atgofion Twynog Davies fel Cadeirydd Pwyllgor Cerdd Eisteddfod Llanbed am tua 28 mlynedd.

#AtgofLlanbed – Wyt ti’n cofio?

Goronwy a Beti yn galw i gof Eisteddfodau cynnar Rhys Thomas James, Llanbed.