Gwawrffynnon

Llaeth Gwarffynnon

Llaeth lleol blasus wedi’i basteureiddio, mewn boteli gwydr.

Rhagor o fusnesau lleol

Bwydydd Blasus Hathren

Bwydydd Blasus Hathren

Brownies a chacennau eraill o Gwmann.

Watson & Pratts

Watson & Pratts

Siop fwyd yn Llambed sy'n arbenigo mewn cynnyrch ffres organig.

Melysion Mam

Cwmni bach o Gribyn sy'n gwneud ffyj a phethau blasus eraill

Y Becws

Y Becws

Becws yng nghanol Llambed sydd yn gwerthu cynnyrch ffres.