Lois Designs

Lois Designs

Mae Lois Designs yn gwmni brodwaith a dillad print wedi’i leoli yn Llambed.

Rhagor o fusnesau lleol

W D Lewis a'i Fab

WD Lewis

Mae W.D.Lewis yn cynnig ystod o nwyddau amaethyddol.

West Wales Gold

West Wales Gold

Busnes teuluol bach sy'n arbenigo mewn prynu a gwerthu gemwaith.

Cascade

Cascade

Gwerthwyr blodau yn Llambed.

Kate's Makes

Kate’s Makes

Nwyddau wedi'u gwneud â llaw i ansawdd uchel.