Watson & Pratts

Watson & Pratts

Siop fwyd yn Llambed sy’n arbenigo mewn cynnyrch ffres organig.

Rhagor o fusnesau lleol

Melysion Mam

Cwmni bach o Gribyn sy'n gwneud ffyj a phethau blasus eraill

Gwawrffynnon

Llaeth Gwarffynnon

Llaeth lleol blasus wedi'i basteureiddio, mewn boteli gwydr.

Mulberry Bush

Mulberry Bush

Gwerthwyr bwyd a nwyddau iachus ers dros 30 mlynedd.

Y Becws

Y Becws

Becws yng nghanol Llambed sydd yn gwerthu cynnyrch ffres.