Eisteddfod Llanbed 2022

Dydd Llun Eisteddfod RTJ Llanbed

Ifan Meredith

Y diweddaraf o Eisteddfod RTJ Llnbed ar ddydd Llun olaf Awst.

Sul y ’Steddfod

Ifan Meredith

Yng nghanol penwythnos Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan, daeth pobl ynghŷd i’r gwasanaeth Undebol yng Nghapel Noddfa ac yna gwledd o ganu yng nghystadleuaeth ‘Llais Llwyfan Llanbed’.
F0EBEEEC-705D-4E35-A0D1

Dysgu Cymraeg ers prin pedair blynedd ac yn Fardd Coronog Eisteddfod Llanbed neithiwr

Dylan Lewis

Jo Heyde o Lundain a enillodd Coron Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen

Owain Davies yn cyflwyno adroddiad digri am beiriannau parcio Llanbed

Dylan Lewis

Trafferthion talu am barcio yn denu chwerthin yn Eisteddfod Llanbed

Dydd Sadwrn Eisteddfod RTJ Llanbed

Ifan Meredith

Dilynwch y blog byw am y diweddaraf o’r Eisteddfod.