Rhagfyr 2022

Rhifyn 409 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma rhifyn rhif 409 Papur Bro Clonc sy’n cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Llanybydder, Cwmann, Cwmsychpant, Cwrtnewydd, Drefach a Llanwenog, Alltyblaca, Gorsgoch, Llanwnnen, Llanybydder, Llanllwni, Ffarmers, Llangybi a Betws a Llanfair Clydogau.
– Cyfarchion Nadolig.
– Llun ac adroddiad cyngerdd llwyddiannus Cancr DU yn Eglwyr San Pedr Llanybydder.
– Pwyllgor Treialon Cŵn Defaid a Sioe Cwmsychpant yn cyflwyno siec o £8,500 i Ambiwlans Awyr Cymru.
– Chwaraewyr Rygbi Llanbed yn dathlu wedi eu buddugoliaeth yn erbyn Tyddewi yn ddiweddar.
– Dyddiadur mawr o ddigwyddiadau lleol.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ sef hanes hen ysgol Llanybydder gan Gwyneth Davies.
– Colofn CFfI gyda thair tudalen o luniau Eisteddfod Ceredigion ac Eisteddfod Cymru gan Nia Wyn Davies.
– Cadwyn y Cyfrinachau Sara Jarman, Pumsaint / Felinfach.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Llun ac hanes Sioe Llanllwni 1915.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Ann Bowen Morgan.
– Colofn O’r Cynghorau Bro.
– Enwau enillwyr lwcus Tynfa Fawr Nadolig Clwb Clonc
– Colofn ar y cyd gan Elin Jones AS a Ben Lake AS.
– Difyrion Digidol gan Deian ap Rhisiart.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud