Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

Holi barn pobol Ceredigion am ail Ganolfan Les

Lowri Larsen

Cyfle i adnabod problemau iechyd a llesiant posib cyn iddyn nhw godi

Parcio am ddim am dri dydd Sadwrn cyn y Nadolig

Help i wneud eich siopa Nadolig a chefnogi’n lleol eleni
IMG_5201

Lansio Bws cymunedol rhwng Llanbed, Cellan a Llanfair

Ifan Meredith

Clonc360 ar daith gyntaf y Bws gyda AS Elin Jones a’r Cynghorydd Eryl Evans.
Vicki Weston

Cyflenwr Arbenigol Salvia yng Ngheredigion

Chwilio am athro soddgrwth a darganfod garddwr hyfryd!

Y Drindod Dewi Sant i gynnal Ffair Nadolig Y Dref a’r Brifysgol ar y campws yn Llambed

Lowri Thomas

Ffair Nadolig flynyddol y Dref a’r Brifysgol ar gampws Llambed dros y penwythnos
IMG_0182

Y Canon Aled Williams, Llanllwni yn ennill cadair Eisteddfod Aelhaearn

Dylan Lewis

Y gerdd yn sefyll yn amlwg mewn cystadleuaeth safonol, lle gellid bod wedi cadeirio pedair cerdd
IMG_7809

Siopa Nadolig yn Llanbed

Rhys Bebb Jones

Y Cyngor Tref a’r Siambr Fasnach yn cefnogi busnesau Llanbed

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

IMG_0177

Cyfweliad arbennig ag Heulwen a Tom o Gaffi Conti’s

Dylan Lewis

Croeso cynnes nôl i Gaffi Conti’s yn Llanbed.

“Ceredigion neu Sir Gâr?” : Lansio Radio Bro Pedr

Ifan Meredith

Rhaglen gyntaf ‘Podlediadau Pedr’ ar gael i wrando NAWR!

Noson fawr Mike Doyle a’i fand yn Llanbed

Dylan Lewis

Emyr ac Eirian Jones yn codi arian rhyfeddol a dod ag adloniant gyfoes i’r dref
Paddington

Brechdan Marmalêd unrhyw un?

Chwilio am Paddington

Wedi Concro 100 Copa Cymru

J Thomas

Her arbennig wedi ei gwbhau gan tri bachgen o Lambed
Carpedi Gwyn Lewis

Carpedi Gwyn Lewis

Gwerthwyr carpedi o Lambed.
W D Lewis a'i Fab

WD Lewis

Mae W.D.Lewis yn cynnig ystod o nwyddau amaethyddol.
L P-D

L P-D

Cynllunio a chreu eitemau unigryw a llaw.
West Lake Vape Emporium

West Lake Vape Emporium

Manwerthwr vape yn Llambed.