Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

3c37cc7e-0735-4924-b887

Gŵyl Flodau yn Llanbedr Pont Steffan

Rhys Bebb Jones

22ain- 24ain Medi yn Eglwys San Pedr

Dathlu Diwrnod Pobl Hŷn 2023 yn Llambed

Siwan Richards

Cymorth, cyngor a chefnogaeth amhrisiadwy i bobl hŷn yng Nghanolfan Lles Llambed

Ymestyn y gwaharddiad ar yfed alcohol ar strydoedd Ceredigion

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Ond fydd y gwaharddiad “ddim yn atal cyplau oedrannus rhag cael gwydryn o win ar y traeth”
Huw a Neil Evans ar ol gorffen cerdded

Cerdded Ynys Wyth mewn penwythnos ar gyfer elusen canser

Cerian Jenkins

Cerddodd Huw Jenkins o Lanwnnen 70 milltir o gwmpas Ynys Wyth i godi arian i Cancer Research UK

“Cyfle arbennig” – Prosiect newydd yng Ngheredigion i feithrin entrepreneuriaid y dyfodol

Cyfle i 24 unigolyn gael profiadau arbennig yng nghwmni entrepreneuriaid gorau’r ardal, a thu hwnt.

Clonc360 ar restr fer Gwobrau Cyfryngau Cymru

Lowri Larsen

Mae’r wefan, sy’n rhan o rwydwaith cwmni Golwg, wedi’i henwebu ar gyfer Newyddiaduraeth Gymunedol y Flwyddyn

Busnesau Ceredigion heb adfer yn llwyr wedi Covid-19

Dywed 92% o fusnesau’r sir eu bod nhw wedi wynebu anawsterau yn sgil Covid-19, gan gynnwys gostyngiad yn nifer eu cwsmeriaid a’u refeniw
www.trawslinkcymru.org.uk

Codi ymwybyddiaeth o’r rheilffordd goll wrth gerdded

Ifan Meredith

Ers 1965 mae’r darn o rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin wedi diflannu o’r rhwydwaith.

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Clwb-Llanybydder

Cyngor Sir Gar yn ehangu’r ystod o gymorth a chyngor sydd ar gael mewn cymunedau gwledig

Dylan Lewis

Ymgynghorwyr Hwb y Cyngor yn cynnig cymorth wedi’i dargedu yn Llanybydder

Rhoi dŵr ym mheiriant torri gwair dad

Dylan Lewis

Cyfrinachau Nathan Plant, Llanbed ym Mhapur Bro Clonc

Fformiwla 1 yn Llanbed!!

Anthea C Jones

Sioe Geir yn Llanbed i godi arian i Unedau Triniaeth Cancr

NEWYDD DORRI : Gohirio cais cynllunio yng Nghwmann

Ifan Meredith

Mae penderfyniad ar ddatblygiad o 20 tŷ wedi ei ohirio yn dilyn gwrthwynebiad gan drigolion lleol.

Taith Tractorau Eglwys Pencarreg

Gary Jones

Mae arian yn dal i ddod mewn tuag at yr eglwys
PHOTO-2023-08-26-13-09-55

Codi arian wrth fancio yn Llanbed

Ifan Meredith

Bu staff yng nghangen HSBC Llanbed yn brysur yn codi arian wrth werthu llyfrau darllen.
bc1a17bb-d582-409f-b891-1

Cynllunio : Ailystyried cais cynllunio yng Nghwmann

Ifan Meredith

Gwrthwynebiad lleol i gais cynllunio ar gyfer 20 o adeiladau newydd ar safle hen Ysgol Coedmor
Siop Y Smotyn Du

Siop Y Smotyn Du

Llyfrau Cymraeg gan awduron Cymraeg a Chymreig.
Llaeth Llanfair

Llaeth Llanfair

Llaeth ffresh o’r fferm mewn boteli gwydr.
Lois Designs

Lois Designs

Mae Lois Designs yn gwmni brodwaith a dillad print wedi’i leoli yn Llambed.
Blaguro

Blaguro

Cardiau, printiau, dillad a mwy yn y Gymraeg.