Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

Dros ddeugain o arweinyddion corau’n cael modd i fyw yn Lloergan

Lowri Jones

Cantorion Côr yr Eisteddfod yn mwynhau dan arweiniad Rhys Taylor
Owain Schiavone yn Felinfach

Ras 6 milltir Felinfach 

Richard Marks

Ffyddloniaid y ras yn dychwelyd yn eu niferoedd wedi dwy flynedd i gefnogi’r ysgol gynradd.
B319A702-E4AB-42A2-B790

NEWYDD DORRI : Ffordd Llanwnnen ar gau oherwydd damwain

Ifan Meredith

Mae damwain ar ffordd Llanwnnen, ger garej Pentre Bach yn golygu bod dwy ochr y ffordd ar gau.
Lampeter-Food-Hub-Invite-700-1

Dosbarthiad Bwyd Cymunedol Cymru yn lansio ei hwb bwyd cyntaf yng Ngheredigion

Laura Cait

Bydd hwb bwyd cymunedol Llambed yn cynnig ffrwythau a llysiau ffres
Screenshot-2022-06-27-at-08.57.39-2

Cyhoeddi Cludwyr Baton y Frenhines drwy Geredigion.

Ifan Meredith

Sawl un o ardal Clonc360 yn cario Baton y Frenhines yng Ngheredigion ar gyfer Gemau’r Gymanwlad.
F5C8C7B6-ECDD-4A9B-AEB5

Newidiadau i Wasanaeth Bwcabus

Siwan Richards

Mae newidiadau yn digwydd i wasanaeth fflecsi Bwcabus o 27 Mehefin 2022 ymlaen.

Dathlu 125 mlynedd o gwmni Evans Bros

Ffion Caryl Evans

Y mart yn orlawn ar gyfer y dathliad neithiwr
17C886A1-6B31-4EA9-B171

Dechrau ar waith adeiladu i drawsnewid Canolfan Hamdden Llanbed. 

Ifan Meredith

Cyhoeddwyd bod y gwaith adeiladu ar Ganolfan Hamdden Llanbed yn cychwyn mis nesaf er gwaethaf gwrthwynebiad cryf yn lleol. 

Gêm y Cnapan: Prosiect Cynefin Dyffryn Cledlyn

Prosiect Cynefin y Cardi – Ysgol Dyffryn Cledlyn

Sion Philip a’r Hwrdd Du – prosiect Cynefin Ysgol Bro Pedr

Disgyblion blynyddoedd 5 a 6 yn cynllunio a chreu comig am hanesyn lleol
IMG_7555

Eisteddfod a fi

Noson yng nghwmni Myrddin ap Dafydd, Linda Griffiths a Dylan Iorwerth
260358231_6474590485948244

Blog Byw : Eisteddfod yr Urdd Clonc360

Diweddariadau o Ddinbych yn ystod dechrau wythnos Eisteddfod yr Urdd.
Cadair-yr-Ifanc-2022

Eisteddfod Capel y Groes yn cynnig Cadair a Choron yn Nhregaron!

Dwy gystadleuaeth arbennig a’r gwobrau mwya’ eto!

Chwilio am weithwyr i Faes yr Eisteddfod

Gydag ychydig wythnosau yn unig i fynd tan Eisteddfod Ceredigion, mae’r trefnwyr am glywed gan weithwyr lleol sy’n awyddus i fod yn rhan o’r tîm

Poblogaidd wythnos hon

Dathlu llwyddiant Cwmni’r Brodyr Evans!

Gwyneth Davies

Y cwmni yn cyrraedd carreg filltir arbennig!

Busnesau Ceredigion: eisiau hyrwyddo i ymwelwyr yr Eisteddfod?

Lowri Jones

Cyfle arbennig i gael 3 hysbys am bris un yr haf yma

Cerdded er Lles

Siwan Richards

Grwpiau Cerdded er Lles amrywiol drefi ledled Ceredigion yn dod at ei gilydd yn Llanerchaeron.

Taith Gerdded Capel Bethel, Silian gan Jennifer Thomas a Beryl Williams

Rhys Bebb Jones

Cefnogi Pwyllgor Cymorth Cristnogol Llanbed a’r Cylch
F2A8DBAE-15F6-4BA5-A8EB

Apêl am hen arwydd Siop Recordiau Hags

Dylan Lewis

Gyda chyhoeddi trefniadau angladd y Cynghorydd Hag Harris mae hen arwydd ei siop wedi diflannu.

Tywyllwch, meddyginiaethau gwerin a hud hen chwedlau’n ysbrydoli nofel newydd Heiddwen Tomos

Gwenllian Jones

Mae’r awdures Heiddwen Tomos yn hen law ar ddelio gyda themâu tywyll gyda hiwmor yn ei nofelau, ac mae hyn yn wir hefyd o’i nofel newydd, I’r Hen Blant Bach.

Y bowlio a’r baton

Siwan Richards

Anwen Butten yn rhan o daith Baton y Frenhines yng Ngheredigion

Sul y Drindod ym Methel Parc-y-rhos

Bethel Parc-y-rhos

Cwrdd Bethel dan ofal Mr Rhys Davies
Kate's Makes

Kate’s Makes

Nwyddau wedi’u gwneud â llaw i ansawdd uchel.
Lampeter Shooting Sports

Lampeter Shooting Sports

Gwerthwyr gyniau ac offer saethu yn Llambed.

Melysion Mam

Cwmni bach o Gribyn sy’n gwneud ffyj a phethau blasus eraill
Canolfan Addurno AAA

Canolfan Ardduno AAA

Canolfan ardduno annibynol yn Llanbedr Pont Steffan.