Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

Beth sy’n poeni pobol ifanc cyn yr etholiad?

Cadi Dafydd

“Mae yna fwy o ffocws ar greu ffiniau yn hytrach na chreu cymdeithas ddiogel a chroesawgar”

‘On i’n ‘obsessed’ â ‘Star Wars’

Dylan Lewis

Prentis gyda Ceredigion Actif sy’n ateb cwestiynau ‘Cadwyn y Cyfrinachau’

Cyfle i unawdwyr clasurol ennill arian mawr

Delyth Morgans Phillips

Mae’n amser meddwl am Lais Llwyfan Llanbed 2024

Drama ‘Kate’ gan Mewn Cymeriad

Carys Wilson

Drama am frenhines ein llȇn, Kate Roberts, yn ymweld â Neuadd yr Hafod Gorsgoch

Plygu’r Papur : Wythnos wirfoddoli

Ifan Meredith

Ar wythnos newyddion annibynnol ac wythnos gwirfoddoli, dewch i gwrdd â phlygwyr y papur bro, Clonc!
Rhiannon-llun-llai-1

Awydd noson mas, yn Llanbed?

ELERI THOMAS

Rhiannon O’Connor yn Granny’s Kitchen Nos Sul 9.06.2024 6-8yh

Uwch-gynghorwyr Ceredigion yn cymeradwyo troi addysg sylfaen pum ysgol yn addysg Gymraeg

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae beirniaid i’r cynllun yn ei alw’n “fait accompli”, gan ddweud bod cymhelliant gwleidyddol i’r penderfyniad

Cerdded Ymlaen!

Patricia Di Marco

Hwyl a Her Gwerfyl a Dathlu Gwirfoddolwyr
IMG-20240501-WA0001-1

Cynnyrch lleol yn cyrraedd Llundain

Ifan Meredith

Mae cynnyrch ‘Tidy Tea Co.’ wedi llwyddo i gael ei osod ar silffoedd siop Selfidges yn Llundain

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Llywodraeth Cymru yn parhau o blaid cadw ysgolion gwledig Ceredigion ar agor

Daw hyn wedi i swyddogion Cyngor Ceredigion hysbysu llywodraethwyr eu bod nhw’n ystyried dyfodol nifer o ysgolion gwledig trwy’r sir

Gwefannau newyddion bro: pam maen nhw mor bwysig?

Mae’r wythnos hon yn wythnos newyddion annibynnol, ac mae cymunedau Cymraeg yn arwain y gwaith o lenwi bwlch gwybodaeth a hybu gweithgarwch lleol
IMG_0081

Pen-blwydd Hapus yn 50 oed!

Rhys Bebb Jones

Dewch i’r Mulberry Bush, Llanbed i ddathlu
333_ffN_Urdd_02Llun_23-Copi

Wythnos o gystadlu ym Meifod

Ifan Meredith

Y cyfan o ddyddiau Mercher-Gwener yn fyw o Eisteddfod yr Urdd, Meifod 2024!
60207460-D099-4F74-88CC

Meddwl bod darn o reilffordd yn ailagor yn Llangybi

Dylan Lewis

Preswylwyr wedi derbyn llythyr am waith gan Network Rail ger Fferm Maes y Forest

Clwb Gwyddbwyll Llambed

Dafydd Johnston

Ydych chi’n hoff o chwarae gwyddbwyll?

Blog Byw yn FYW o Eisteddfod yr Urdd

Nia Wyn Davies

Dilynwch hanes plant a phobl ifanc yr ardal yn yr Eisteddfod
Inspired

Inspired

Cynhyrchion aromatherapi, bomiau bath, rhoddion arbenigol a chrisialau.
Llaeth Llanfair

Llaeth Llanfair

Llaeth ffresh o’r fferm mewn boteli gwydr.
Kate's Makes

Kate’s Makes

Nwyddau wedi’u gwneud â llaw i ansawdd uchel.
Y Becws

Y Becws

Becws yng nghanol Llambed sydd yn gwerthu cynnyrch ffres.