Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

Cadair-yr-Ifanc-2022

Eisteddfod Capel y Groes yn cynnig Cadair a Choron yn Nhregaron!

Luned Mair

Dwy gystadleuaeth arbennig a’r gwobrau mwya’ eto!

Chwilio am weithwyr i Faes yr Eisteddfod

Gwenllian Carr

Gydag ychydig wythnosau yn unig i fynd tan Eisteddfod Ceredigion, mae’r trefnwyr am glywed gan weithwyr lleol sy’n awyddus i fod yn rhan o’r tîm

‘Dedfryd Oes’ – Emyr Evans, nofelydd o Gwrtnewydd

Delyth Phillips

Hanes mathemategydd a ffisegydd o Gwrtnewydd a Llanybydder sydd wedi cyhoeddi ei nofel gyntaf.

Llythyr yn codi pryderon am ddyfodol banc Barclays yn Aberystwyth

Yn ôl Lyn Ebenezer, mae’r banc wedi rhoi gwybod iddo mai Llandeilo neu Gaerfyrddin yw’r gangen agosaf bellach ar ôl cau cangen Llanbed

Dewch i fwynhau dysgu am arddio yn Creuddyn!

Rhys Bebb Jones

Gweithdai Garddio ‘Garden Organics’ yn parhau yng Nghanolfan Creuddyn
Owain Schiavone y cyntaf adref

Owain Schiavone a Wendy Price yn bencampwyr Ras Sarn Helen

Richard Marks

41 o redwyr yn cwblhau’r ras un filltir ar bymtheg a hanner eleni.

Bwrlwm Wythnos Cymorth Cristnogol yn parhau yn Llanbedr Pont Steffan

Rhys Bebb Jones

Brecwast Mawr Capel Brondeifi a Thaith Gerdded Eglwys Sant Tomos, Llanbed

Poblogaidd wythnos hon

Her Seiclo Lampeter LEJOG 2022

SionedDavies

Tri o ddynion yr ardal yn seiclo 983 milltir mewn 10 diwrnod.

Wythnos Cymorth Cristnogol Llanbedr Pont Steffan a’r Cylch

Rhys Bebb Jones

Oedfa Eglwys Sant Tomos Llanbed er budd Cymorth Cristnogol ac amrywiaeth o ddigwyddiadau codi arian
ABD0DBFD-1574-463D-9DC3

Tomos yn bowlio’r belen gyntaf a chymryd y wiced gyntaf yn Lord’s eleni

Dylan Lewis

Y bowliwr cyflym o Lanbed yn cynrychioli Tîm Criced Cenedlaethol Siroedd Cymru

Dyffryn Cledlyn yn ennill y Cam Aur

Siwan Richards

Mae dathlu mawr yn Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn wrth iddynt lwyddo i ennill Cam Aur y Siarter Iaith.

Lansio Cyfrol ‘A History of Christianity in Wales’

Lowri Thomas

Noson arbennig a gynhaliwyd yn Hen Neuadd Coleg Llambed nos Fawrth.
Llywydd-yr-Wyl-2022-Ben-Lake

Ben Lake yw Llywydd yr Ŵyl eleni

Gwenllian Carr

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn cyhoeddi mai Aelod Seneddol Ceredigion, Ben Lake, fydd Llywydd yr Ŵyl.
2718E78B-6994-429F-9F5C

Sara Gof, Saz, Sazi y Posh Poodle

Dylan Lewis

Sara Wyn Jones o Gwmann sy’n ateb cwestiynau Cadwyn y Cyfrinachau.
Mark Horsman yn gosod record

Amser Cyflymaf Ras Dyffryn Cledlyn

Richard Marks

Cynnal rasys hwyl Ysgol Dyffryn Cledlyn unwath eto
West Wales Gold

West Wales Gold

Busnes teuluol bach sy’n arbenigo mewn prynu a gwerthu gemwaith.
Creative Cove

Creative Cove

Celf a chrefft, deunydd ysgrifennu, mapiau, cardiau cyfarch, anrhegion a mwy.

Jimo (Gwisgo Colur)

Cyfle i brynu, ac i ddysgu mwy am golur newydd.
Jacôs

Jacôs

Busnes bach teuluol o gefn gwlad Ceredigion yn gwerthu amrywiaeth o grysau t Cymreig.