Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

DFB22D81-C834-4A1F-979C

Ymchwiliadau’n awgrymu bod anafiadau angheuol wedi eu hachosi gan gi

Cymuned Llanbed wedi ei syfrdanu gan farwolaeth John William Jones

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu ei daucanmlwyddiant

Dechreuodd stori addysg uwch yng Nghymru 200 mlynedd yn ôl gyda gweledigaeth a sicrwydd na allai Cymru ffynnu - yn ysbrydol, yn ddiwylliannol nac yn economaidd - heb addysgu ei phobl a chreu sefydliad ffurfiol i wasanaethu Cymru.

Dyn yn ei 60au wedi cael ei ladd gan gŵn yn Llanbed

Cafodd dynes ei arestio yn ddiweddarach ar amheuaeth o fod yn rhan o'r digwyddiad

Porthcawl 10 Llambed 49

Merched Llambed yn fuddugol ddoe mewn gêm dda oddi cartref

Eira mawr 1982

Ydy chi'n cofio eira mawr 1982 - 40 o flynyddoedd yn ôl? Ble oeddech chi? Beth yw’ch atgofion?

Anne Thorne yn arwain Cwrdd Bethel Parc-y-rhos

Ffydd, Gobaith, Cariad a thaith Paul i Rufain a'r storm a darodd ef a'o gyd-deithwyr.

Gwaith “wedi ei gwblhau” mewn tri chyfleuster hamdden yng Ngheredigion

Canolfannau hamdden Aberteifi a Plascrug, a phwll nofio Llanbed i ailagor pan fydd lefelau Covid-19 yn lleihau yn y sir

Llyfrgell y Drindod Dewi Sant yn lansio arddangosfa newydd i ddathlu’r daucanmlwyddiant

Mae adran y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi lansio arddangosfa newydd ar y campws ac ar-lein gan y Casgliadau Arbennig i roi cychwyn ar ddathliadau daucanmlwyddiant y Brifysgol.

Newidiadau i drefniadau dychwelyd i Ysgolion Ceredigion

Amser cinio heddiw, derbyniwyd datganiad gan Gyngor Sir Ceredigion yn cyhoeddi newidiadau i'r llythyr a ddanfonwyd at rieni ddoe.

Poblogaidd wythnos hon

IMG-20220101-WA0012-1

Calennig Clonc360

Blwyddyn newydd dda o ardal Clonc!

Blwyddyn Ryfedd a Rhyfeddol

Fideo o rai uchafbwyntiau straeon Clonc360 2021
73630BE0-A681-4DA3-A815

Pencampwyr Beicio Diogel yr Wythdegau

Dylanwad PC Peter Hynd ar gymaint ohonon ni blant yr ardal.

Canolfan Achub Draenogod yng Nghwmann yn gofyn am gymorth

Apêl am hen bapurau newydd fel dillad gwely i ddraenogod a achubir.

Tafarnau lleol yn paratoi ar gyfer y cyfyngiadau newydd

Beth fydd trefniadau dathlu ar Ŵyl San Steffan eleni?
36DD207D-329B-4676-A39E

Anrheg Nadolig munud olaf

Beth am brynu Tanysgrifiad Papur Bro Clonc fel anrheg?
Picture-1

Hwyl a haelioni’r Ŵyl yn Ysgol Bro Pedr

Er yr orfodaeth i drosglwyddo i ddysgu o bell ar ddiwedd tymor yr ysgol, bu digonedd o hwyl yn y dyddiau olaf ar y campws.
Y plant gyda'r asynnod

Gorsgoch yn dathlu’r Nadolig

Drama’r Geni ym Mrynhafod, asyn, parti a Santa!

Diwrnod olaf i ymateb i’r cais cynllunio ar addasu cyfleusterau chwaraeon

Dal gofid ynglyn â lleihau maint cyrtiau’r Ganolfan Hamdden yn Llanbed

Cwrdd #Nadolig Bethel Parc-y-rhos

Cwrdd dan ofal rhai aelodau a phobl ifanc, cydnabod cyn ysgrifenyddion a chefnogi Cymorth Cristnogol.

Y gwasanaethau brys ar Bont Steffan heno

Argyfwng yn yr Afon Teifi ac oedi ar y brif ffordd yn Llanbed.

Galw ar Boris Johnson i godi tâl salwch statudol er mwyn atal lledaeniad amrywiolyn Omicron

Fe ddywedodd AS Ben Lake wrth Boris Johnson na ddylai pobl orfod "dewis rhwng dilyn rheoliadau iechyd cyhoeddus, neu roi bwyd ar y bwrdd".

istockphoto-1263424631-170667a

Dysgu o bell i ysgolion Ceredigion i orffen y tymor.

Cyhoeddiad heno gan Gyngor Sir Ceredigion er mwyn lleihau cysylltiadau a lledu Covid.

“Mae’r awch yna i greu rhywbeth, bydd y gyfrol yma’n llawer o help!”

Cyhoeddi comedïau newydd i gwmnïau drama

Siopa’n lleol

Y Lein

Y Lein

Cwmni busnes teuluol sydd yn gwerthu dillad unigryw, ffasiynol a threndi.

Siop Y Smotyn Du

Siop Y Smotyn Du

Llyfrau Cymraeg gan awduron Cymraeg a Chymreig.

Watson & Pratts

Watson & Pratts

Siop fwyd yn Llambed sy'n arbenigo mewn cynnyrch ffres organig.

W D Lewis a'i Fab

WD Lewis

Mae W.D.Lewis yn cynnig ystod o nwyddau amaethyddol.

Rhifynnau digidol