Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

Llongyfarch disgyblion Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol

Siwan Richards

Mae’r canlyniadau Safon Uwch a gyhoeddwyd gan CBAC yn dangos bod ysgolion Ceredigion yn parhau i gyrraedd safonau uchel.

Bwrsari newydd gwerth hyd at £2000 i ohebu ar straeon lleol

Lowri Jones

Cyfle gan Golwg i newyddiadurwyr profiadol a chyw-ohebwyr

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn gadael ei marc ar yr ardal leol.

Ifan Meredith

Mae’n bryd edrych nôl ar wythnos Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion.
08313B97-A906-4874-928E

Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbed…Apêl i enillwyr 2019

Rhys Bebb Jones

A ydych chi wedi dychwelyd eich cwpan, tarian neu dlws sialens?
6CB4D32C-E97F-4D89-9315

Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbed… ydych chi’n barod amdani?

Rhys Bebb Jones

Croeso i Eisteddfod Llanbed Gŵyl Banc Awst 27ain, 28ain a’r 29ain

Canolfan Breswyl i Siaradwyr Newydd yn Llambed

Gwyneth Davies

Gillian Elisa Thomas yn agor y ganolfan gyda help Mrs OTT!

Dathlu 200 mlynedd o addysg uwch yng Nghymru.

Ifan Meredith

Parhau gyda dathliadau Coleg Llanbed yn cyrraedd ei ddaucanmlwyddiant.

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

4C4685B0-7D23-4C95-9221

Trigolion Llanbed yn ‘Gwledda’ yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion!

Sesiwn llawn hwyl gyda Lisa Angharad, Hywel Griffiths, Carys Hedd a Ceri Phillips ar y Maes 
BF76CC6E-491B-4493-8FD3

Diwrnod olaf Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022

Ar ddiwrnod y corau Meibion a chystadleuaeth Gwobr Goffa David Ellis, mae’r cwbwl yn fyw yma ar Clonc360.

Dydd Gwener o Faes yr Eisteddfod

Ar ddiwrnod seremoni’r Cadeirio, dilynwch y cyfan yn fywar y blog byw yma.
Gig-YesCymru-Tregaron-gan-Nia-Ll

Ceredigion a Cheredigesau!!!

Noel James yn Gig Eisteddfod Yes Cymru yn Nhregaron

Ai dyma’r ‘freebie’ gorau sy’n achub bywydau?

Enw ymgyrch newydd y clybiau Rotari yw ‘Neges mewn potel’ ond beth ywmr neges yn y botel?

Merched y Wawr yn cyflwyno ‘Gwlân, Gwlân, Gwlana’

Dewch i ddysgu am ffilm newydd Merched y Wawr, ‘Gwlân, Gwlân, Gwlana’.

Poblogaidd wythnos hon

Blog Byw Sioe Cwmsychpant

Nia Wyn Davies

Sioe Cwmsychpant yn dathlu’r deugain

Cam mawr ymlaen i’r gwefannau bro yn Nhregaron

Lowri Jones

Uchafbwyntiau’r rhwydwaith o wefannau bro yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Dathlu 200 mlynedd o addysg uwch yng Nghymru

Ar Awst 12, 1822, cafodd y garreg sylfaen ei gosod ar gyfer Coleg Dewi Sant

Bowlwyr Llanbed ar y ffordd i Landrindod!

Ifan Meredith

Cynhelir ffeinalau Cymru yn Llandrindod dros y pythefnos nesa gyda sawl un o Lanbed yn cymryd rhan

Ansicrwydd i deulu sy’n gobeithio adeiladu llety gwyliau ar eu fferm

Katy Jenkins, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae pwyllgor rheoli datblygu Cyngor Sir Ceredigion wedi pleidleisio o blaid ymweld â’r safle cyn gwneud penderfyniad

Gwasanaeth a Gorymdaith yn Llambed i ddathlu 200 mlynedd o Addysg Uwch yng Nghymru.

Lowri Thomas

Ar ddydd Gwener Awst 12fed bydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn nodi 200 mlynedd.
6E186B8E-29DE-4D9C-8509

Garth Newydd, Llanbed yn barod i groesawu siaradwyr newydd yn y Gymraeg 

Rhys Bebb Jones

Agoriad Swyddogol Nos Wener 12fed Awst am 7.00 o’r gloch
Storm-Callum

Annog trigolion i ddweud eu dweud ar gynlluniau llifogydd Dyffryn Teifi

Dylan Lewis

Ymestyn ymgynghoriad llifogydd Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Sir Ceredigion hyd at 31 Awst.

T L Thomas & Son

Yn gwerthu deunydd adeiladu, ystafelloedd ymolchi, ceginau ac offer
Kate's Makes

Kate’s Makes

Nwyddau wedi’u gwneud â llaw i ansawdd uchel.
W D Lewis a'i Fab

WD Lewis

Mae W.D.Lewis yn cynnig ystod o nwyddau amaethyddol.
8C4735C5-90A2-4B09-B3FD

Y Stiwdio Brint

Siop brint ffotograffig, creadigol