Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

Siop o Geredigion â siawns o ennill gwobr Brydeinig am y siop orau ar y stryd fawr

The Snail of Happiness yn Llanbedr Pont Steffan ydy un o’r siopau sydd wedi cyrraedd rownd derfynol ‘Arwr y Stryd Fawr’ yng ngwobrau Small Awards

Troi hen ysgol yn hwb cymunedol

Richard Youle (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Bydd yr hen ysgol yn Llanybydder yn dod yn hwb cymuned, busnes a llesiant, ac yn cynnwys caffi hefyd

65 mlynedd fel organyddes Capel yr Erw

Geinor Jones

Dathliad arbennig i Mary Jones yng Nghellan
e5c8537e-98dd-417b-a9a4

Pigion Urdd Bro Pedr yn codi’r to

Ifan Meredith

Ar ôl llwyddiant yn eisteddfodau’r Urdd cynhaliwyd noson o bigion er mwyn dathlu
C116A0DF-B79C-4A95-A051

Paid byth â bwyta eira melyn!

Dylan Lewis

Owen Llyr Davies yn ateb cwestiynau ‘Cadwyn y Cyfrinachau’ Papur Bro Clonc
56C5F8DC-E19E-4EF2-810F

Gohirio Sioe Feirch Llanbed gan fod y caeau mor wlyb

Dylan Lewis

Tywydd gwlyb y tymhorau yn cael effaith ar drefniadau sioe
034116FC-D8D0-4EA0-A25C

Arddangos peiriant arloesol i gladdu ceblau trydan yn Llanybydder

Dylan Lewis

Cwmni lleol yn arddangos ffordd amgen i beilonau salw

Tri yn herio Dafydd Llywelyn yn etholiad Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Ian Harrison (Ceidwadwyr), Philippa Thompson (Llafur) a Justin Griffiths (Democratiaid Rhyddfrydol) fydd yn sefyll yn erbyn y Comisiynydd presennol
4313B445-8153-40F2-A6CF

Apêl am lety brys yn Palma i deulu lleol

Dylan Lewis

Gŵr ifanc o Lanllwni mewn ysbyty wedi damwain

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

6DE1E2E5-A772-4869-9D33

Cerys Pollock yn gofyn am eich cefnogaeth

Dylan Lewis

Yr arlunydd ifanc o Gwmsychpant sy’n rhan o Gynllun Llwyddo’n Lleol
John-Collier-ac-Owain-Schiavone

Ras 10 milltir Teifi

Richard Marks

Dros 200 yn rhedeg yn y ras ffordd flynyddol
275456A5-B6FE-453A-93D3

Ennill yn yr Ŵyl Ban Geltaidd

Dylan Lewis

Carys Griffiths-Jonrs a Sara Davies yn dod i’r brig yn Iwerddon

Stori’r Sbwriel : Ymateb i reolau ailgylchu newydd i fusnesau

Ifan Meredith

O’r 6ed o Ebrill 2024 mi fydd rheolau ailgylchu yn y gweithle yn newid.
6C893FDE-BA28-4332-8AE1

60 Mlynedd o Wasanaeth ar y cyd yng Ngorsaf Dân Llanbed

Dylan Lewis

Cyflwyno tystysgrifau i dri Diffoddwr Tân am 20 mlynedd o ymroddiad a gwasanaeth i’r gymuned leol

Eisteddfod Capel y Groes 2024

Luned Mair

Yr holl ganlyniadau a’r newyddion diweddara’ o Eisteddfod Capel y Groes

Codi arian er mwyn sefydlu ardal goffa gymunedol i Callum

Dylan Lewis

Bron i £2,000 mewn cronfa gofundme er cof am fachgen 15 oed
Y Becws

Y Becws

Becws yng nghanol Llambed sydd yn gwerthu cynnyrch ffres.
Inspired

Inspired

Cynhyrchion aromatherapi, bomiau bath, rhoddion arbenigol a chrisialau.
W D Lewis a'i Fab

WD Lewis

Mae W.D.Lewis yn cynnig ystod o nwyddau amaethyddol.
West Lake Vape Emporium

West Lake Vape Emporium

Manwerthwr vape yn Llambed.