Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

3BE06EEF-DE48-4C4F-B8D9

Gwneud fy siopa Nadolig i gyd yn Llanbed

Gillian Thomas

Hyrwyddo siopau gwych y dref mewn lluniau
453DF477-75B1-4D5B-AE8B

Grease! yw’r gair ym Mro Pedr.

Ifan Meredith

Cyffro sioe ‘Grease!’ yn Ysgol Bro Pedr wrth nesáu at ‘Lights, mics, action’!

Cyffro’r Nadolig o Noson Siopa Hwyr Llanbed

Ifan Meredith

Naws y Nadolig o strydoedd Llanbed!

Dathliad rygbi i goffáu’r Daucanmlwyddiant yn Llambed

Lowri Thomas

Ail greu gêm rygbi gyntaf i’w chwarae yng Nghymru rhwng Coleg Dewi Sant a Choleg Llanymddyfri

Dod o hyd i ffatri ganabis yn ardal Llanbed

Mae planhigion canabis wedi’u cael yn y tŷ ac mewn adeilad arall tu allan

Y Drindod Dewi Sant i gynnal ei Ffair Nadolig yn Llambed

Lowri Thomas

Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Ffair Nadolig flynyddol y Dref a’r Brifysgol ar gampws Llambed.

Cyngerdd Codi Arian At Ymchwil Y Cancr Eglwys San Pedr, Llanybydder

Eglwys Llanybydder

Trefnwyd yr achlysur gan Gangen Cancr DU Llanbedr Pont Steffan a Llanybydder

Yr Wythnos Straeon Lleol wedi dechrau

Lowri Jones

Llwyth o straeon lleol gan bobol leol i lenwi’r gwefannau bro yr wythnos hon

Digwyddiadau Di-ri Menter Gorllewin Sir Gâr

Gwawr Williams

70 wedi mynychu’r ddau Glwb Cinio a dyddiadau nesaf y clwb yng Nghmwann fydd 14/12/22 a 11/01/23.

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

“Rhaid i Gymru ennill yn Qatar”

Ifan Meredith

Neges ysgolion cynradd Ceredigion i dîm Cymru yn Qatar!

Ysgolion Ceredigion yn cefnogi Cymru yng Nghwpan y Byd

Anwen Eleri Bowen

Ogi ogi ogi, oi oi oi! Cymru i gyd sydd wedi’i chyffroi.

Cyfle arall i weld sioeau’r Smotyn Du a Jacob

Dylan Iorwerth

Perfformiadau nos Wener i godi arian at motor neuron

Rhaglen arbennig Radio Bro Pedr

Ifan Meredith

RADIO BRO PEDR yn cyflwyno rhaglen unigryw DAETH YR AWR – CWPAN Y BYD

Codi arian i Blant Mewn Angen

Ifan Meredith

Am y tro cyntaf, ymunodd Ysgol Bro Pedr â thîm Pêl-rwyd Llewod Llanbed i chwarae dwy gêm o bêl-rwyd
D37E09F8-83AA-4867-AC72

Trefniadau gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus Ceredigion yn heriol

Siwan Richards

Pryder gwasanaeth bws sy’n teithio trwy Lambed. 

Eisteddfod CFfI Cymru

Nia Wyn Davies

Dyma flas o’r Eisteddfod

Mulberry Bush Wholefoods

Siop iechyd a chaffi figan a veggie
Ecobee Home and Lifestyle

Ecobee Home and Lifestyle

Busnes sydd yn helpu fwy o deuluoedd i fynd yn fwy ecogyfeillgar yn eu cartref a ffordd o fyw.
Watson & Pratts

Watson & Pratts

Siop fwyd yn Llambed sy’n arbenigo mewn cynnyrch ffres organig.
Kate's Makes

Kate’s Makes

Nwyddau wedi’u gwneud â llaw i ansawdd uchel.