Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

Elin Tynllyn yn dychwelyd i’r Senedd

12,145 o fwyafrif i Elin Jones yng Ngheredigion heno
FA65E3BA-828E-43C0-B66D

Cyn ddisgybl Ysgol Coedmor ar ei ffordd i’r Senedd

Mabon ap Gwynfor yn ennill sedd Dwyfor Meirionnydd

Arestio dyn ar ôl y chwilio mawr yn ardal Llanbed neithiwr

Bu chwilio am ddyn mewn cysylltiad ag ymosodiad rhywiol

Pobol leol yn “ofidus iawn” wrth i’r chwilio barhau am ddyn mewn cysylltiad ag ymosodiad difrifol yn Llambed

Rhodri Evans, Cynghorydd Llangeitho, yn galw ar bobol i "ddilyn cyfarwyddyd yr heddlu a chloi eu drysau”

Heddlu arfog yn Llanbed heno

Swyddogion yn chwilio am berson sydd dan amheuaeth o fod mewn cysylltiad ag ymosodiad difrifol.

Marwolaeth annisgwyl un o ieuenctid Llanbed

Taenwyd cwmwl o dristwch ac o anghredinaeth dros y dref ar ddechrau’r wythnos.

Ailddechrau darpariaeth gweithgareddau corfforol a chwaraeon yng Ngheredigion

Bydd cyfleusterau hamdden Cyngor Sir Ceredigion, y Caeau Pob Tywydd, a’r Meysydd Chwarae yn ailagor yn raddol dros yr wythnosau nesaf

Canolfan Hamdden Llambed ar gau am ddau fis arall

Ond gellir teithio i Ganolfannau Hamdden Sir Gâr sydd ar agor erbyn hyn.

45. Jonathan Williams, West Wales Lettings – y flwyddyn a fu

Dyma’r 45ain mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Poblogaidd wythnos hon

44. Stella Teasdale, Mulberry Bush – y flwyddyn a fu

Dyma’r 44ain mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Poblogrwydd tynnu Clwb Clonc yn fyw

Mary Davies a Dylan Lewis yn tynnu Clwb Clonc mis Mai ar Zoom.

43. Melinda Walton, Siop Tenovus – y flwyddyn a fu

Dyma’r 43ain mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

42. Kate Barnes, siop Calico Kate – y flwyddyn a fu

Dyma’r 42ain mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo

Nifer o ddisgyblion Ysgol Gyfun Aberaeron yn hunan-ynysu yn sgil achosion Covid-19

“Er bod lefel yr achosion yn isel, nid yw coronafeirws wedi mynd i ffwrdd"

41. Nia Jenkins Jones, Delwedd Newydd – y flwyddyn a fu.

Dyma’r 41ain mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

📽 40. Sioned Williams, Deintyddfa Pont Steffan – y flwyddyn a fu

Dyma gyrraedd y deugain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod y cyfnod clo.

39. Bethan Richards ac Eirlys Davies, Cyfreithwyr ADVE – y flwyddyn a fu

Dyma’r 39ain mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo

📽 38. Roy a Judy Jenkins, cwmni Jenkins o Ffarmers – y flwyddyn a fu

Dyma’r 38ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Aelodau CFfI Llanllwni yn rhagori ar lefel Cymru!

Llwyddiant yn dod eto i Lanllwni yng nghystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg Cymru.

Cais cynllunio am dyrbinau gwynt enfawr ar Fynydd Pencarreg

Cynlluniau i godi dau dyrbin gwynt 125m o uchder ar dir Esgair-living.

Cefnogaeth i fentrau cymunedol â syniadau mentrus

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi (GLlI) eisiau clywed gan unrhyw un sydd angen cefnogaeth i gwmpasu'r posibiliadau ar gyfer cyfleuster neu adeilad cymunedol er mwyn ei ddatblygu fel menter gymunedol.

📽 37. Helen Lloyd, Fastline Cabs – y flwyddyn a fu

Dyma’r 37ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Cwrdd Cymundeb

Y Parch Densil Morgan

Siopa’n lleol

Creative Cove

Creative Cove

Celf a chrefft, deunydd ysgrifennu, mapiau, cardiau cyfarch, anrhegion a mwy.

Doti a Celt

Cwmni o Drefach sy'n gwerthu dillad i blant.

Pwythau

Cwmni sy'n addasu ac atgyweirio dillad.

West Lake Vape Emporium

West Lake Vape Emporium

Manwerthwr vape yn Llambed.