Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

Blog Byw Clonc360 o Rali CFfI Ceredigion

Nia Wyn Davies

Dewch i ddilyn hanes Rali CFfI Ceredigion yn Felinfach drwy gydol y dydd.
Ysgol y Dderi

O’r Dderi i Ddenmarc

Ysgol Y Dderi

Taith gyffrous disgyblion Blwyddyn 6 Ysgol y Dderi i Ysgol Dalby, Denmarc
Screenshot-2023-06-01-at-21.57.51

Dydd Gwener Eisteddfod yr Urdd yn fyw ar wefan Clonc360

Ifan Meredith

Wythnos llawn cystadlu yn dirwyn i ben gyda thro ysgolion uwchradd ac aelwydydd i gystadlu.

Cwestiynu’r Gweinidog Addysg a Chadeirydd Comisiwn Cymunedau Cymraeg ar faes yr Eisteddfod

Ifan Meredith

Sefydlwyd Comisiwn Cymunedau Cymraeg yn 2022 i sicrhau bod ein cymunedau yn parhau i ffynnu.

Aelodau Bethel, Silian yn mynd at wraidd bywyd gwyllt i godi arian

J Thomas

Taith Gerdded Cymorth Cristnogol i Fferm Denmarc

Tyfu Creuddyn – Y diweddaraf am ddylunio’r gerddi

Sara Jones

Mae’r gerddi wrthi’n cael eu dylunio!
IMG_1509

Y diweddaraf o Faes yr Eisteddfod ar Ddydd Iau

Ifan Meredith

Dilynwch y blog byw i weld holl ganlyniadau a chystadlaethau ardal Clonc360. 

Gwerth creadigol neu chwarae plant?

Ifan Meredith

Ymateb dilynwyr Clonc360 i ddiwygiadau Prif Seremoniau Eisteddfod yr Urdd.

Piod Llambed yn cipio’r Dwbwl!

Lowri Gregson

Llwyddiant rhyfeddol Ieuenctid Llambed!

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

IMG_1466

Cystadlu ardal Clonc360 ar faes Eisteddfod yr Urdd

Ifan Meredith

Holl ganlyniadau a chystadlaethau dydd Mercher yn fyw ar wefan Clonc360
F38F87DE-E5EC-4368-A42F

Eisteddfod yr Urdd yn hwb i’r economi leol

Ifan Meredith

Busnes newydd lleol yn rhan o gynllun 100% Sir Gâr

Yn fyw o faes Eisteddfod yr Urdd, Dydd Mawrth

Ifan Meredith

Y diweddaraf o’r maes ar gyfer ail ddiwrnod o gystadlu ar faes yr Eisteddfod.

“Anrhydedd arbennig” i Ysgol y Dderi yn ôl adroddiad arolygwyr

Eryl Evans

Ysgol Y Dderi yn derbyn anrhydedd arbennig gan archwiliad Estyn.

Diwrnod cyntaf Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin!

Ifan Meredith

Dilynwch blog byw Clonc360 am y diweddaraf o’r maes yn Llanymddyfri!

Cymru KnieVels yn ymweld â Llanybydder

Victoria Davies

Beicwyr Modur yn codi arian i’r NSPCC

Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd…

Ifan Meredith

Mae’r maes yn barod i groesawu eisteddfodwyr Cymru i’r ŵyl i bobl ifanc mwyaf yn Ewrop.
Cascade

Cascade

Gwerthwyr blodau yn Llambed.
Inspired

Inspired

Cynhyrchion aromatherapi, bomiau bath, rhoddion arbenigol a chrisialau.
L P-D

L P-D

Cynllunio a chreu eitemau unigryw a llaw.
8C4735C5-90A2-4B09-B3FD

Y Stiwdio Brint

Siop brint ffotograffig, creadigol