Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

Enillwyr

Gwobrau Gwirfoddoli Ysbrydoledig CAVO 2024

Ann-Marie Benson

Noson o ddathlu Gwirfoddolwyr Ceredigion a’u gwaith rhyfeddol.

Nags Head Llanbed ar gau oherwydd damwain ffordd

Dylan Lewis

Yn dilyn damwain gas yn Nhemple Bar neithiwr bu’n rhaid cau’r dafarn
Arolwg Preswylwyr Llambed

Arolwg Preswylwyr Cymunedau Cynaliadwy Llambed

Mari Lewis

Cymunedau Cynaliadwy yn cynnal arolwg o breswylwyr Llambed ar ba gefnogaeth sydd angen arnynt

Gwenyna’r Haf

Catherine Taylor

Y gwenyn yn goroesi er gwaetha’r tywydd.

Andrew Curl yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd gan PCYDDS

Lowri Thomas

Anrhydeddu Andrew Curl am ei gyflawniadau proffesiynol ac am ei gefnogaeth i PCYDDS
6958820B-BE41-4E8F-B820

Rhaglen Cefn Gwlad o Langybi yn llawn emosiwn a hiwmor

Dylan Lewis

John Dalton Gelligarneddau a’r teulu gweithgar yn codi cwr y llen ar fusnes a ffarm lwyddiannus

Y Drindod Dewi Sant yn dathlu llwyddiant myfyrwyr yn Seremoni Graddio Llambed

Lowri Thomas

Y campws yn llawn cyffro wrth i fyfyrwyr Ddosbarth 2024 ddathlu eu gradd

Dathlu wrth i safle saff symudol newydd gael eu lansio ar gyfer pobl ifanc Ceredigion

Becca Head

Mae Llyw a Byw yn brosiect newydd ac arloesol i gefnogi iechyd meddwl a llesiant.

Dathlu Llwyddiant Myfyrwyr: Rachael Bone yn graddio o Gampws Llambed

Lowri Thomas

Rachael wedi cwblhau ei gradd mewn Gwareiddiadau Hynafol yn llwyddiannus

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Mae Stage Goat mewn partneriaeth ag Area 43 yn agor Caffi Ieuenctid yn Llanbed

Becca Head

Mae’r partneriaeth yn dathlu ar ôl derbyn £500k o’r loteri genedlaethol.

Kerry Philps yn Canmol Y Drindod Dewi Sant am Brofiad Addysgol Trawsnewidiol

Lowri Thomas

Dathlu llwyddiannau Kerry Philps, a raddiodd o raglen Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol campws Llambed

Penblwydd Prosiect Bwyd Cymunedol Llanbed

Jane Rimmer

Dathlu blwyddyn ers bod yn Minds Eye

PCYDDS yn Dathlu Llwyddiannau enillydd gwobr Archaeoleg E.R Pritchard

Lowri Thomas

Isaac Law, sy’n graddio gyda gradd mewn Archaeoleg o gampws Llambed.

Cyflwyno Cymru i’r Caribî: Taith cyfnewid diwylliannol Xion

Lowri Thomas

Xion Da Breo yn dathlu’r haf hwn, gan nodi penllanw taith ryfeddol a ddechreuodd 2 flynedd yn ôl

Eisteddfod RTJ – rhestr cystadlaethau

Delyth Morgans Phillips

Rhestr o gystadlaethau Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen
64A2FCCC-01F9-4F0D-A0BE-D90906CE72FA

Cynghorwyr yn gwrthod argymhellion Swyddogion Cynllunio

Ifan Meredith

Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ceredigion wedi croesawu cais i adeiladu archfarchnad yn Llanbed.

Polisi enwi tai Ceredigion “yn gam ymlaen wrth amddiffyn enwau Cymraeg”

Erin Aled

Mae niferoedd y ceisiadau i newid enwau tai o’r Gymraeg i’r Saesneg wedi gostwng yn flynyddol ers 2020

T L Thomas & Son

Yn gwerthu deunydd adeiladu, ystafelloedd ymolchi, ceginau ac offer
Watson & Pratts

Watson & Pratts

Siop fwyd yn Llambed sy’n arbenigo mewn cynnyrch ffres organig.
Dylunio Meinir

Dylunio Meinir

Darluniau gwreiddiol wedi eu gwneud â llaw.

Melysion Mam

Cwmni bach o Gribyn sy’n gwneud ffyj a phethau blasus eraill