Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

308118661_1644471159287351

Brido Corgi yn Llangybi ar gyfer ffilm Nadolig

Dylan Lewis

Caryl Griffiths a werthodd Bonbon sy’n rhan o ffilm Hallmark erbyn hyn.
Irene-Thomas-garden-fundraiser

Agor gerddi yn Temple Bar a chodi £2,600 ar gyfer Apêl Cemo Bronglais

Bev Thomas

Roedd Irene Thomas eisiau helpu’r Apêl felly cafodd hi a’i chymydog Edna ddigwyddiad gardd agored dros un penwythnos

Cyngerdd arbennig yn Llambed i ddathlu’r daucanmlwyddiant.

Lowri Thomas

Neuadd y Celfyddydau Campws Prifysgol y Drindod Dewi Sant Llambed nos Sadwrn, Tachwedd 26ain
Mart Llanybydder

‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’

Gwyneth Davies

Silyn Thomas o Heol y Gaer ac Anne Thorne o Lanllwni yn rhannu eu hatgofion am Lanybydder.

Torri ar wasanaethau hanfodol lleol ar ddiwrnod angladd y Frenhines

Dylan Lewis

Newid trefniadau gyda Gŵyl Banc ychwanegol a chyfle i ddangos parch.

Sioe CFfI Llanllwni

Betsan Jones

Adroddiad a chanlyniadau’r sioe lwyddiannus a gynhaliwyd ar gaeau Abercwm ar ddiwedd Awst.

Beth fydd ynghau ar ddiwrnod angladd Brenhines Lloegr?

Ifan Meredith

Yn dilyn ei marwolaeth, daeth cadarnhad fod Gŵyl Banc i ddynodi angladd Brenhines Elizabeth II

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Dydd Llun Eisteddfod RTJ Llanbed

Y diweddaraf o Eisteddfod RTJ Llnbed ar ddydd Llun olaf Awst.

Sul y ’Steddfod

Yng nghanol penwythnos Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan, daeth pobl ynghŷd i’r gwasanaeth Undebol yng Nghapel Noddfa ac yna gwledd o ganu yng nghystadleuaeth ‘Llais Llwyfan Llanbed’.
F0EBEEEC-705D-4E35-A0D1

Dysgu Cymraeg ers prin pedair blynedd ac yn Fardd Coronog Eisteddfod Llanbed neithiwr

Jo Heyde o Lundain a enillodd Coron Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen

Owain Davies yn cyflwyno adroddiad digri am beiriannau parcio Llanbed

Trafferthion talu am barcio yn denu chwerthin yn Eisteddfod Llanbed

Dydd Sadwrn Eisteddfod RTJ Llanbed

Dilynwch y blog byw am y diweddaraf o’r Eisteddfod.
5B45BB1E-6E67-4A6D-A773

Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbed…cyhoeddi Llywyddion a Gwesteion 2022

Mae’r Beirniaid, Cyfeilyddion a’r Arweinyddion yn barod!

Poblogaidd wythnos hon

Paid poeni cymaint, bydd popeth yn troi mas yn iawn

Dylan Lewis

Cyfrinachau Tomos Jones y trydanwr ym Mhapur Bro Clonc

Croesawu aelodau newydd i CFfI Bro’r Dderi.

Ifan Meredith

Ydych chi eisiau nosweithiau llawn hwyl a sbri? Dewch i Glwb Bro’r Dderi.

Gohirio digwyddiadau lleol fel arwydd o barch

Dylan Lewis

Dim gemau hŷn na gweithgareddau bywiog oherwydd marwolaeth y Frenhines
36F79C52-8401-4164-91AE

Anrhydedd cwrdd â’r Frenhines

Dylan Lewis

Atgofion Eirian Lewis o Langybi pan gyfarfu ag Elizabeth II 

Bu farw’r chwedlonol Dai Ram ddoe

Dylan Lewis

Colli un o gymeriadau mwyaf hoffus ac adnabyddus yr ardal

Is-etholiad ymhen mis i ddewis olynydd Hag Harris

Katy Jenkins, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bu’r Llafurwr yn gynghorydd sir tros Llambed am ddegawdau lu, ac yn rhedeg siop recordiau yn y dref

‘Gollyngiadau carthion yn peryglu diwydiant twristiaeth Ceredigion’

“Fe fydd yn sgandal llwyr os na fydd partneriaeth Llafur-Plaid Cymru ym Mae Caerdydd yn gweithredu ar frys i roi terfyn ar ddympio carthion”

Apelio am wybodaeth wedi digwyddiad i fan dosbarthu cynnyrch yn Llanbed.

Ifan Meredith

Mae Heddlu Dyfed Powys yn apelio am wybodaeth ar ôl i allweddi fan dosbarthu ‘Morrisons’ cael eu cymryd ar stryd yn Llanbed.
Lois Designs

Lois Designs

Mae Lois Designs yn gwmni brodwaith a dillad print wedi’i leoli yn Llambed.
Kate's Makes

Kate’s Makes

Nwyddau wedi’u gwneud â llaw i ansawdd uchel.
Blaguro

Blaguro

Cardiau, printiau, dillad a mwy yn y Gymraeg.
Cegin Gwenog

Cegin Gwenog

Arlwywyr ar gyfer pob achlysur mewn unrhyw leoliad, gan gynnwys angladdau, priodadau a phenblwyddi.