Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

Gwrthwynebiad chwyrn i gynlluniau i blannu coed yn Sir Gâr yn arwain at dro pedol

Mae'n debyg bod cwmni sydd wedi'i gofrestru yn Llundain wedi bwriadu plannu cannoedd o goed anfrodorol ar dir fferm yng Nghwrt-y-cadno

Cyfleusterau hamdden Ceredigion i ailagor yr wythnos nesaf

Er hynny, bydd nifer o gyfyngiadau yn parhau i fod ar waith, gyda'r Cyngor yn rhybuddio "nad yw'r coronafeirws wedi diflannu”

Llywydd Undeb Myfyrwyr Llambed yn priodi â’i enaid hoff cytûn ar ôl darganfod cariad ar gampws Llambed

Dywed Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei fod wedi priodi â’i enaid hoff cytûn ar ôl dod o hyd i’w gariad ar Gampws y Brifysgol yn Llambed.
IMG_5778

A waniff Urdd Gobaith Cymru dorri dau record byd ym mlwyddyn ei chanmlwyddiant?

Mae ysgolion yr ardal gan gynnwys Bro Pedr, Dyffryn Cledlyn a’r Dderi i gyd yn cymryd rhan heddiw.
A9733304-2C16-4D36-A0EA

Protestio gwrth-Cofid ar Sgwâr Harford

Tyrfa sylweddol yn Llanbed yn atseinio damcaniaeth gydgynllwyniol o ran gwirionedd Cofid.

Llawysgrif Gwaed y Mynach, sy’n dyddio o’r 13eg Ganrif, yn rhan o gyfres o arddangosfeydd i ddathlu daucanmlwyddiant Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Gallwch weld llawysgrif ganoloesol sy’n dyddio o tua 1200 Oed Crist mewn arddangosfa o gasgliadau arbennig sy’n dathlu daucanmlwyddiant Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gampws Llambed y Brifysgol.

Pobol ardal Llanbed, ma’ angen i chi bleidleisio yn eich cannoedd!

Cyfle i helpu un o straeon Clonc360 ennill Barn y Bobol yng Ngwobrau Bro360 eleni

Newyddion Menter Gorllewin Sir Gâr

Parhau i gymdeithasu a byw yn Gymraeg yn ddigidol ac wyneb yn wyneb.

Poblogaidd wythnos hon

Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion

Cynhelir Eisteddfod ar y 5ed o Fawrth 2022 am 7 yr hwyr yng Nghaffi Emlyn

Teyrnged teulu i ddyn lleol o Lanbed

Bu farw John William Jones, 68, ar ôl i gŵn ymosod arno yn ei gartref

DFB22D81-C834-4A1F-979C

Ymchwiliadau’n awgrymu bod anafiadau angheuol wedi eu hachosi gan gi

Cymuned Llanbed wedi ei syfrdanu gan farwolaeth John William Jones

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu ei daucanmlwyddiant

Dechreuodd stori addysg uwch yng Nghymru 200 mlynedd yn ôl gyda gweledigaeth a sicrwydd na allai Cymru ffynnu - yn ysbrydol, yn ddiwylliannol nac yn economaidd - heb addysgu ei phobl a chreu sefydliad ffurfiol i wasanaethu Cymru.

Dyn yn ei 60au wedi cael ei ladd gan gŵn yn Llanbed

Cafodd dynes ei arestio yn ddiweddarach ar amheuaeth o fod yn rhan o'r digwyddiad

Porthcawl 10 Llambed 49

Merched Llambed yn fuddugol ddoe mewn gêm dda oddi cartref

Eira mawr 1982

Ydy chi'n cofio eira mawr 1982 - 40 o flynyddoedd yn ôl? Ble oeddech chi? Beth yw’ch atgofion?

Anne Thorne yn arwain Cwrdd Bethel Parc-y-rhos

Ffydd, Gobaith, Cariad a thaith Paul i Rufain a'r storm a darodd ef a'o gyd-deithwyr.

Gwaith “wedi ei gwblhau” mewn tri chyfleuster hamdden yng Ngheredigion

Canolfannau hamdden Aberteifi a Plascrug, a phwll nofio Llanbed i ailagor pan fydd lefelau Covid-19 yn lleihau yn y sir

Llyfrgell y Drindod Dewi Sant yn lansio arddangosfa newydd i ddathlu’r daucanmlwyddiant

Mae adran y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi lansio arddangosfa newydd ar y campws ac ar-lein gan y Casgliadau Arbennig i roi cychwyn ar ddathliadau daucanmlwyddiant y Brifysgol.

Newidiadau i drefniadau dychwelyd i Ysgolion Ceredigion

Amser cinio heddiw, derbyniwyd datganiad gan Gyngor Sir Ceredigion yn cyhoeddi newidiadau i'r llythyr a ddanfonwyd at rieni ddoe.
IMG-20220101-WA0012-1

Calennig Clonc360

Blwyddyn newydd dda o ardal Clonc!

Blwyddyn Ryfedd a Rhyfeddol

Fideo o rai uchafbwyntiau straeon Clonc360 2021
73630BE0-A681-4DA3-A815

Pencampwyr Beicio Diogel yr Wythdegau

Dylanwad PC Peter Hynd ar gymaint ohonon ni blant yr ardal.

Siopa’n lleol

Dylunio Meinir

Dylunio Meinir

Darluniau gwreiddiol wedi eu gwneud â llaw.

Mulberry Bush

Mulberry Bush

Gwerthwyr bwyd a nwyddau iachus ers dros 30 mlynedd.

Y Stiwdio Brint

Y Stiwdio Brint

Argraffu lluniau, lluniau pasbort, cynfasau a fframiau, anrhegion, portreadau a mwy!

Y Becws

Y Becws

Becws yng nghanol Llambed sydd yn gwerthu cynnyrch ffres.

Rhifynnau digidol