Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

83f7a5a1-6e22-4ef6-a3e5

Ymgynghoriad i ddyfodol lleoliad llyfrgell Llanbed

Ifan Meredith

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ystyried dyfodol lleoliad Llyfrgell y dref.

Ymchwilio i amgylchiadau marwolaeth sydyn bachgen 15 oed ger Llanbed

Dylan Lewis

Cyhoeddiad gan Heddlu Dyfed Powys wedi marwolaeth bachgen ddoe
8B8DBA6A-B98D-480C-AAAC

NEWYDD DORRI – Y B4343 Heol Cellan wedi ailagor wedi digwyddiad ger Pont Nant Hathren

Dylan Lewis

Gwibiodd yr holl gerbydau gwasanaethau brys wedi 4.30 o’rgloch prynhawn ma.
PGDd-Llun-1-GD

Parêd Gŵyl Dewi Llanbedr Pont Steffan 2024

Rhys Bebb Jones

Dewch i fwynhau y dathlu dydd Sadwrn 2ail Mawrth

Cyfweliad â Sara Davies cyn iddi gystadlu yng nghystadleuaeth Cân i Gymru

Ifan Meredith

Dysgu mwy am Sara Davies a’i chân ‘Ti’ ar gyfer Cân i Gymru.
IMG_6608

Eisteddfod yr Urdd Cylch Llanbed

Ifan Meredith

Y diweddaraf o Eisteddfod Gylch Llanbed heddiw!

Wynebau lleol ar gystadleuaeth Cân i Gymru

Dylan Lewis

Oes gennych chi hoff gân gan artist lleol ar gyfer nos Wener?
419721676_10229023166138132

Newyddion da i Ganolfan Deulu Llanybydder

Gwyneth Davies

Derbyn cymorth ariannol o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
IMG_0758

Nifer anhygoel yn mynychu cyfarfod galw heibio am y peilonau heddiw

Dylan Lewis

Pobl Cellan yn dangos eu lliwiau wrth i GreenGEN Cymru rannu gwybodaeth

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

“Ffyrdd gwell o symud ynni na pheilonau,” medd perchennog tir yng Ngheredigion

Cadi Dafydd

Mae perchnogion tir yn ardal Llanbedr Pont Steffan yn gwrthod rhoi caniatâd i gwmnïau ynni gwyrdd arolygu eu tir ar gyfer codi peilonau
IMG_0747

Barn cryf am y peilonau gan bobl Cellan mewn cyfarfod cyhoeddus

Dylan Lewis

Neuadd Mileniwm Cellan dan ei sang o bobl yn pryderu

C.Ff.I. Llanllwni’n cefnogi elusennau’n hael

Owain Davies

Aelodau Clwb Fferrmwyr Ifanc Llanllwni’n cyflwyno dros £11,500 i achosion da.

Eisteddfod Capel y Groes 2024

Luned Mair

Un o unig eisteddfodau bach yr ardal yn ôl am flwyddyn arall
Gwyl-gwrw-2

Dewch i fwynhau diod fach a chlonc yn yr Ŵyl Gwrw a Seidr!

Andrew James Davies

Cynhelir Gŵyl Gwrw a Seidr Llambed dydd Sadwrn hyn, yr 17eg o Chwefror 2024
Danny-ai-fws-jpg

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Gwyneth Davies

Ail ran cyfweliad Danny Davies, Garej Gwalia, Llanybydder nôl ym 1994
7CF19C85-5B64-40FD-AA0C

Aeth ‘conker’ yn sownd lan fy nhrwyn

Dylan Lewis

Owen Heath y Diffoddwr Tân o Lanbed sy’n ateb cwestiynau “Cadwyn y Cyfrinachau” ym Mhapur Bro Clonc

NEWYDD DORRI – Tân mewn bwthyn yn Llanfair Clydogau neithiwr

Dylan Lewis

Ymateb cyflym gan griwiau tân Llanbed, Tregaron, Llanymddyfri, Llandysul ac Aberystwyth

Golwg Cyf

Cwmni cyhoeddi print a digidol – newyddion, materion cyfoes a mwy.
Carpedi Gwyn Lewis

Carpedi Gwyn Lewis

Gwerthwyr carpedi o Lambed.
Bwydydd Blasus Hathren

Bwydydd Blasus Hathren

Brownies a chacennau eraill o Gwmann.
D L Williams

D L Williams

Gwerthwyr popeth sydd angen arnoch ar gyfer eich cartref a’ch gardd.