Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

091A2923adj-cr

Cerdded ardal Parc-y-rhos

Bethel Parc-y-rhos

Codi dros £1,500.00 tuag at gymorth i ddioddefwyr daeargrynfeydd Syria a Thwrci.

Tîm Llanbed yn boddi wrth ymyl y lan

Megan Dafydd

Abertyleri 24, Llanbed 17 yn Rownd Gynderfynol Cwpan Adran 3
Jane Wyn

Pennaeth yn gadael

Dylan Lewis

Mrs Jane Wyn yn cyhoeddi ei ymadawiad ag Ysgol Bro Pedr

Ail-sefydlu grŵp cymorth ar gyfer menywod sy’n berchen ar fusnesau yng Ngorllewin Cymru

Lowri Thomas

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi helpu grŵp o fenywod, ‘Merched Medrus’, yn Llambed.

Eisteddfod Rhanbarth Uwchradd Urdd Gobaith Cymru Ceredigion

Ifan Meredith

Y diweddaraf yn ystod y dydd o lwyfan yr Eisteddfod yn Bont.
C3568B0B-7DDD-4679-A781

Lowri Davies yn rhan o dîm a enillodd wobr canmoliaeth uchel yn y Gwasanaeth Iechyd

Dylan Lewis

Newid arferion cleifion i ddefnyddio anadlyddion powdwr sych sydd yn creu llai o garbon

Pwy yn union oedd Idwal Jones?

Ianto Jones

Fel rhan o’r Ŵyl Ddrama, Euros Lewis fu’n sôn am fywyd y cymeriad Idwal Jones

Myfyriwr yn Llambed yn cipio Gwobr Traethawd Hir Meistr gyntaf BIAA

Lowri Thomas

Cyfareddu gan gyfnod Neolithig, lle’r oedd traddodiad eang o orchuddio rhai penglogau â plaster
0EDD3FA2-A103-4267-B6A1

Cofio a gwledda yn Llanbed

Elin Williams

Lluniau o Ferched y Wawr Llambed yn dathlu’r Aur

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

 Cyngerdd !! 

Hamilton Carys

Cyngerdd yn Eglwys Sant Iago Cwmann Nos Sul 19eg o Fawrth!

Staff am golli’u swyddi wrth i drefniadau gofal yng Nghwm Aur yn Llanybydder gael eu newid

Alun Rhys Chivers

Mae staff Grŵp Pobl wedi cael hysbysiadau ynghylch eu swyddi, meddai Cyngor Sir Caerfyrddin

Gweithio’n galed a chwarae’n galed

Dylan Lewis

Portread o Emyr y Gof yng ngholofn “Cymeriadau Bro” Papur Bro Clonc

Geraint Lloyd yn ymuno â MônFM

Bydd y cyflwynydd poblogaidd o Geredigion yn cyflwyno’i raglen gyntaf ar Ebrill 11

‘Menywod sy’n rhedeg busnes teuluol ddim yn meddwl amdanyn nhw eu hunain fel perchennog busnes’

Lowri Larsen

Fe fydd cyfarfod Merched Medrus nos Fercher (Mawrth 15) i ferched sy’n rhedeg busnes yng Ngheredigion
Cymanfar-Ffermwr-Ifanc

Cymanfa’r CFfI yn codi arian i MND

Endaf Griffiths

Cynhaliwyd cymanfa swyddogion CFfI Ceredigion yng Nghapel Pisgah, Talgarreg ar 12 Mawrth
6063B054-5387-4EF9-A0E7

Llwyddiant ‘Ladies Day’

Gwawr Bowen

Y clwb dan ei sang o fenywod yn codi arian.
37FDFD10-3C02-4B16-9FE4

Dros 500 o dda stor ym mart Llanybydder

Ffion Caryl Evans

Adroddiad Mart Dydd Sadwrn 11eg o Fawrth
Y Lein

Y Lein

Cwmni busnes teuluol sydd yn gwerthu dillad unigryw, ffasiynol a threndi.
Inspired

Inspired

Cynhyrchion aromatherapi, bomiau bath, rhoddion arbenigol a chrisialau.

Canolfan Addurno AAA

Rydym yn gwerthu ystod eang o bapur wal a phaent, yn ogystal ag offer ‘DIY’, nwyddau arbenigol a staeniau pren.
Siop Y Smotyn Du

Siop Y Smotyn Du

Llyfrau Cymraeg gan awduron Cymraeg a Chymreig.