Hanes Llanbedr Pont Steffan

Mae Llanbedr Pont Steffan yn dref fechan yn Ne Ceredigion, ond gyda ddigon i ddiddanu amrywiaeth o bobol fel y gwelir yn y bocs digwyddiadau.

Llanbedr Pont Steffan yw’r drydedd ardal trefol yng Ngheredigion ond y tref prifysgol lleiaf yn y Deyrnas Unedig.

Tua 2000 o fobol sydd yn byw yn Llanbedr Pont Steffan yn 2014 ond gyda prifysgol Drindod Dewi Sant yn ganolbwynt i’r dref mae yna lawer o dwristiaid a myfyrwyr yn ymweld ar dref.

Saint-Germain-sur-Moine yw efaill Llanbedr Pont Steffan, geir ei leoli yng ngogledd/gorllewin Ffrainc. Mae llawer o fobol lleol yn Llambed wedi ymweld ar dref yn Ffrainc fel rhan o hanes Llan

Mae yna amrywiaeth o ddigwyddiadau yn Llambed dros y flwyddyn. Digwyddiadau mwyaf i Lambed yw carnifal Llambed sydd yn gael ei leoli yng nghlwb rygby. Yr ail ddigwyddiad yw sioe fwyd llambed sydd yn gael ei leoli yn Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant tra y drydedd digwyddiad yw sioe amaethyddol ac yn olaf ffair nadolig yn mis rhagfyr yng nghanol dref Llanbed.Mae’r digwyddiadau yma yn casglu y pobol lleol tuag ati i gilydd ac mae’r dref yn casglu at ei gilydd.

Nid yw trafnidiaeth yn Llambed yn wych ond mae’r cyngor yn ceisio gwella y safon o drafnidiaeth y bws fel y gall pobol Llambed fynd i ymweld a lefydd eraill yng Nghymru. Fel y gwelir yn y bocs trafnidiaeth mae yna llawer o amserlenni yn gysylltiedig a bwsus o amgylch Llambed.

I grynhoi, sonnir fod Llanbedr Pont Steffan yn dref tawel, tywyll a ddi-fywyd ond ni all fod yn bellach o’r gwir. Mae Llanbedr Pont Steffan yn dref cymdeithasol, gwresog ac yn gadlas felly dewch yn llu i ymweld ar dref prifysol.