Swyddogion Ysgol Bro Pedr 2021-2022

Cyflwyno Tîm o Swyddogion newydd yn Ysgol Bro Pedr ar gyfer 2021-2022.

Silffoedd gwag mewn archfarchnad leol

Dim llysiau na ffrwythau yn y Co-op yn Llanbed bore ‘ma.

Dewis Richard Lewis i fod yn Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys

Ar hyn o bryd, mae Richard Lewis yn Brif Gwnstabl Heddlu Cleveland yn Lloegr

Taith Gylchol Llanwnnen

Mae’r daith hon yn eich arwain ar hyd lonydd tawel, trwy dir ffermio a dros yr Afon Grannell.

49. Nicola Harries, Cascade – y flwyddyn a fu

Dyma’r 49fed mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Lansio gŵyl newydd sy’n helpu cymunedau i gamu mlaen o Covid

Cyfle pob cymuned yng Nghymru i gynnal eu Gŵyl Bro eu hunain ar 3-5 Medi

Un o raddedigion Astudiaethau Canoloesol yn parhau â’i astudiaethau yn Llambed er mwyn mynd yn Offeiriad.

Syrthio mewn cariad â'r campws a oedd wedi'i leoli yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru.

Ymdrechion y siopau gyda #Llanbedyneiblodau

Dyma luniau siopau’r dref wedi eu haddurno â blodau