Ysgol Llanybydder yn derbyn canmoliaeth uchel gan arolygwyr Estyn!

Gwyneth Davies

Tîm Estyn, sy’n monitro addysg a hyfforddiant yng Nghymru, yn arolygu’r ysgol ym mis Mehefin gan nodi nifer o arferion da.

Parcio am ddim i rieni Ysgol Bro Pedr

Ifan Meredith

Cyhoeddi bod maes parcio y Cwmins am ddim rhwng 2:50 a 3:30 yn ddyddiol i rieni.

Wythnos i fynd tan is-etholiad ward Llanbed

Ifan Meredith

Dod i ’nabod ymgeiswyr is-etholiad Llanbed yn well.

Iaith ar waith

Anwen Eleri Bowen

Fideo Tips Gramadeg Ysgol Bro Pedr
Simon Hall

Hanner Marathon Pumsaint

Richard Marks

87 o redwyr yn rhedeg cwrs y llwybr heriol drwy elltydd Dyffryn Cothi.