Elin Tynllyn yn dychwelyd i’r Senedd

12,145 o fwyafrif i Elin Jones yng Ngheredigion heno
FA65E3BA-828E-43C0-B66D

Cyn ddisgybl Ysgol Coedmor ar ei ffordd i’r Senedd

Mabon ap Gwynfor yn ennill sedd Dwyfor Meirionnydd

Arestio dyn ar ôl y chwilio mawr yn ardal Llanbed neithiwr

Bu chwilio am ddyn mewn cysylltiad ag ymosodiad rhywiol

Pobol leol yn “ofidus iawn” wrth i’r chwilio barhau am ddyn mewn cysylltiad ag ymosodiad difrifol yn Llambed

Rhodri Evans, Cynghorydd Llangeitho, yn galw ar bobol i "ddilyn cyfarwyddyd yr heddlu a chloi eu drysau”

Heddlu arfog yn Llanbed heno

Swyddogion yn chwilio am berson sydd dan amheuaeth o fod mewn cysylltiad ag ymosodiad difrifol.

Marwolaeth annisgwyl un o ieuenctid Llanbed

Taenwyd cwmwl o dristwch ac o anghredinaeth dros y dref ar ddechrau’r wythnos.