Lowri Thomas

Lowri Thomas

Penodi Wynfford James yn Athro Ymarfer yn Y Drindod Dewi Sant.

Lowri Thomas

Bydd Wynfford James, yn Athro Ymarfer ac yn aelod o Fwrdd Strategol Tir Glas yn Llambed.

Dathlu Dydd Nadolig Uniongred

Lowri Thomas

Gwahoddwyd ffoaduriaid sy’n byw yng Ngheredigion i ddathlu Dydd Nadolig Uniongred ar 07 Ionawr 2023

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Chyngor Tref Llambed yn cyflwyno siec i Fanc Bwyd y Dref

Lowri Thomas

Cyflwynwyd siec o £1000 yn dilyn codi arian yn Ffair Nadolig y Dref a’r Brifysgol.

Dathliad rygbi i goffáu’r Daucanmlwyddiant yn Llambed

Lowri Thomas

Ail greu gêm rygbi gyntaf i’w chwarae yng Nghymru rhwng Coleg Dewi Sant a Choleg Llanymddyfri

Y Drindod Dewi Sant i gynnal ei Ffair Nadolig yn Llambed

Lowri Thomas

Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Ffair Nadolig flynyddol y Dref a’r Brifysgol ar gampws Llambed.

Darlith arbennig yn Llambed i olrhain hanes Llewelyn Lewellin.

Lowri Thomas

Darlith am un o ffigurau mwyaf arwyddocaol y Brifysgol i gydfynd â dathliadau’r daucanmlwyddiant.

Y Drindod Dewi Sant yn croesawu Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru i Lambed.

Lowri Thomas

Bwyd, ffermio a’r economi yn dod o dan y chwyddwydr yn Llambed

Darlith Athrawol yn archwilio Diflaniad Addysgu Gwyddoniaeth yn Llambed

Lowri Thomas

Yr Athro John Morgan – Guy yn darlithio ddydd Mercher, 19 Hydref am 4yp

Cyngerdd arbennig yn Llambed i ddathlu’r daucanmlwyddiant.

Lowri Thomas

Neuadd y Celfyddydau Campws Prifysgol y Drindod Dewi Sant Llambed nos Sadwrn, Tachwedd 26ain