Lowri Thomas

Lowri Thomas

360 Clonc360

Cymrawd Anrhydeddus o’r Drindod Dewi Sant yn cynnal lansiad llyfr yn y DU ar Gampws Llambed

Mae Cymrawd Anrhydeddus o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, sy’n dod o America, wedi cynnal lansiad swyddogol ei llyfr yn y DU ar gampws Llambed.

Simon Wright wedi’i benodi yn Athro Ymarfer yn Y Drindod Dewi Sant

Mae Simon Wright, perchennog bwytai, darlledwr, ysgrifennwr bwyd, ac ymgynghorydd wedi’i benodi i rôl Athro Ymarfer gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod).

Ffair Fwyd i groesawu myfyrwyr yn ystod Wythnos y Glas ar gampws Llambed.

Bydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cynnal ffair fwyd ar gampws Llambed fel rhan o weithgareddau Wythnos y Glas ar ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

Cyfarwyddwr Cyllid y GIG yn graddio gyda Meistr mewn Diwinyddiaeth (MTh)

Gwnaeth hanes ac ansawdd tiwtoriaid Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Llambed argraff dda arno.

Myfyrwraig Astudiaethau Tsieniaidd yn graddio gyda gradd dosbarth cyntaf

Mae’r agweddau mwy personol yn Llanbed wir yn gadael i chi ffynnu, i ddatblygu’ch sgiliau a’ch hunan

Uchelgais myfyriwr a raddiodd mewn Hanes yw dilyn olion traed ei ddarlithwyr.

Myfyriwr ar gampws Llambed wedi dweud mai ei uchelgais yw dod yn ddarlithydd.

Un o raddedigion Astudiaethau Canoloesol yn parhau â’i astudiaethau yn Llambed er mwyn mynd yn Offeiriad.

Syrthio mewn cariad â'r campws a oedd wedi'i leoli yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru.

Myfyrwraig aeddfed a fu’n astudio yn Llambed newydd raddio â gradd dosbarth cyntaf

Astudio Athroniaeth ym Mhrifysgol Y Drindod Dewi Sant a graddio yn 60 oed.

Myfyriwr Diwinyddiaeth ac Athroniaeth yn cwblhau ei gradd ar ôl dychwelyd o America

“Mae Llambed yn gampws mor arbennig... mae’n hardd, yn fach ac yn unigryw.”

Penodi Hazel Thomas fel cydlynydd Prosiect Tir Glas.

Wyneb cyfarwydd yn gydlynydd Prosiect Canolfan Tir Glas newydd ar gampws y coleg yn Llanbed.