Lowri Thomas

Lowri Thomas

Y Tîm Menter yn Cefnogi Seremoni Wobrwyo Menter yr Ifanc ar Gampws Llambed

Lowri Thomas

Cydweithrediad yn nodi cam sylweddol ymlaen i feithrin yr ysbryd entrepreneuraidd ymhlith yr ifanc

Carwyn Graves yn lansio ei lyfr newydd ‘Tir: The Story of the Welsh Landscape’ ar gampws Llambed.

Lowri Thomas

Aelod o staff Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi lansio llyfr newydd yr wythnos hon.

Cyhoeddi rhaglen o ddigwyddiadau gwanwyn Tir Glas.

Lowri Thomas

Digwyddiadau cyffrous ar y gweill ar gampws Llambed Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Y Drindod Dewi Sant i gynnal Ffair Nadolig Y Dref a’r Brifysgol ar y campws yn Llambed

Lowri Thomas

Ffair Nadolig flynyddol y Dref a’r Brifysgol ar gampws Llambed dros y penwythnos

Merch o’r Drindod Dewi Sant yn gobeithio dylanwadu ar eraill â’i hangerdd dros gynaliadwyedd

Lowri Thomas

Mae angerdd Debby Mercer dros gynaliadwyedd o amgylch y campws yn heintus.

Y Drindod Dewi Sant yn dathlu Byd y Wenynen Gymreig

Lowri Thomas

Anerchiad ar gampws Llambed i ddathlu’r Wenynen Gymreig yn ystod yr Wythnos Gynaliadwyedd

Llyfrgell Roderic Bowen y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan yng Ngŵyl Drysau Agored CADW

Lowri Thomas

Cynhelir y digwyddiad rhwng 12:00pm – 4:00pm ddydd Sadwrn, 30 Medi

Hybu Addysg Gynaliadwy drwy Minecraft

Lowri Thomas

Dadorchuddio Model Rhyngweithiol Campws Llambed

Dr Ceridwen Lloyd-Morgan yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn Seremoni Raddio Llambed

Lowri Thomas

Mewn cydnabyddiaeth o’i chyfraniad at ysgolheictod yng Nghymru a Llydaw

Dr Daniel Huws yn derbyn Doethuriaeth er Anrhydedd mewn Llenyddiaeth yn seremoni raddio Llambed

Lowri Thomas

Fe’i anrhydeddwyd i gydnabod ei gyfraniad neulltiol i ysgolheictod a hanes Cymru