Lowri Thomas

Lowri Thomas

360 Clonc360

Uchelgais myfyriwr a raddiodd mewn Hanes yw dilyn olion traed ei ddarlithwyr.

Myfyriwr ar gampws Llambed wedi dweud mai ei uchelgais yw dod yn ddarlithydd.

Un o raddedigion Astudiaethau Canoloesol yn parhau â’i astudiaethau yn Llambed er mwyn mynd yn Offeiriad.

Syrthio mewn cariad â'r campws a oedd wedi'i leoli yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru.

Myfyrwraig aeddfed a fu’n astudio yn Llambed newydd raddio â gradd dosbarth cyntaf

Astudio Athroniaeth ym Mhrifysgol Y Drindod Dewi Sant a graddio yn 60 oed.

Myfyriwr Diwinyddiaeth ac Athroniaeth yn cwblhau ei gradd ar ôl dychwelyd o America

“Mae Llambed yn gampws mor arbennig... mae’n hardd, yn fach ac yn unigryw.”

Penodi Hazel Thomas fel cydlynydd Prosiect Tir Glas.

Wyneb cyfarwydd yn gydlynydd Prosiect Canolfan Tir Glas newydd ar gampws y coleg yn Llanbed.