Lowri Thomas

Lowri Thomas

Cyngerdd arbennig yn Llambed i ddathlu’r daucanmlwyddiant.

Lowri Thomas

Neuadd y Celfyddydau Campws Prifysgol y Drindod Dewi Sant Llambed nos Sadwrn, Tachwedd 26ain

Gwasanaeth a Gorymdaith yn Llambed i ddathlu 200 mlynedd o Addysg Uwch yng Nghymru.

Lowri Thomas

Ar ddydd Gwener Awst 12fed bydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn nodi 200 mlynedd.

Myfyriwr o deulu Cymreig o Batagonia yn graddio o’r Drindod Dewi Sant

Lowri Thomas

Soledad yn graddio gyda gradd Meistr mewn Seryddiaeth ac Astroleg Ddiwylliannol yn Llanbed.

Un o raddedigion Archaeoleg yn diolch i’r Drindod Dewi Sant am lunio ei dyfodol

Lowri Thomas

Mae Llambed yn arbennig am fod myfyrwyr yn enw yn hytrach na rhif.

Arweiniodd “profiad sy’n newid bywyd” ar gampws Llambed y Drindod Dewi Sant myfyriwr MA at ei swydd “freuddwydiol” yn Amgueddfa Celf Asiaidd Corfu

Lowri Thomas

Symudodd Christina Panera i Gymru a chofrestru ar gyfer y cwrs MA Crefyddau Hynafol ar ôl datblygu diddordeb gwirioneddol mewn symbolaeth mewn archaeoleg a chrefyddau yn ystod ei hastudiaethau israddedig yng Ngwlad Groeg.

Lansio Cyfrol ‘A History of Christianity in Wales’

Lowri Thomas

Noson arbennig a gynhaliwyd yn Hen Neuadd Coleg Llambed nos Fawrth.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn croesawu myfyrwyr o St Vincent a’r Grenadines

Lowri Thomas

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant groesawu myfyrwyr o Ynysoedd y Caribî, St Vincent a’r Grenadines (SVG).

Y Drindod Dewi Sant yn lansio Canolfan Tir Glas yn Llambed

Lowri Thomas

Gweledigaeth gyffrous newydd ar gyfer dyfodol y campws yn Llambed

Ysgol Gynradd Lleol yn helpu gyda’r prosiect ‘200 o goed am 200 mlynedd’ yn Llambed

Lowri Thomas

Yn ddiweddar ymwelodd plant o ysgol gynradd leol â champws Llambed Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i helpu gyda phlannu coed yn rhan o’r prosiect ‘200 o Goed am 200 Mlynedd’.

‘Menywod? – Beth!’ Y merched cyntaf yng Ngholeg Dewi Sant a Choleg Hyfforddi Y Drindod

Lowri Thomas

Mae Adran Llyfrgelloedd ac Adnoddau Dysgu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi creu arddangosfa o gasgliadau arbennig newydd yn dathlu’r menywod cyntaf yng Ngholeg Dewi Sant a Choleg Hyfforddi Y Drindod fel rhan o ddathliadau’r daucanmlwyddiant.