Lowri Thomas

Lowri Thomas

Lansio Cyfrol ‘A History of Christianity in Wales’

Lowri Thomas

Noson arbennig a gynhaliwyd yn Hen Neuadd Coleg Llambed nos Fawrth.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn croesawu myfyrwyr o St Vincent a’r Grenadines

Lowri Thomas

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant groesawu myfyrwyr o Ynysoedd y Caribî, St Vincent a’r Grenadines (SVG).

Y Drindod Dewi Sant yn lansio Canolfan Tir Glas yn Llambed

Lowri Thomas

Gweledigaeth gyffrous newydd ar gyfer dyfodol y campws yn Llambed

Ysgol Gynradd Lleol yn helpu gyda’r prosiect ‘200 o goed am 200 mlynedd’ yn Llambed

Lowri Thomas

Yn ddiweddar ymwelodd plant o ysgol gynradd leol â champws Llambed Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i helpu gyda phlannu coed yn rhan o’r prosiect ‘200 o Goed am 200 Mlynedd’.

‘Menywod? – Beth!’ Y merched cyntaf yng Ngholeg Dewi Sant a Choleg Hyfforddi Y Drindod

Lowri Thomas

Mae Adran Llyfrgelloedd ac Adnoddau Dysgu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi creu arddangosfa o gasgliadau arbennig newydd yn dathlu’r menywod cyntaf yng Ngholeg Dewi Sant a Choleg Hyfforddi Y Drindod fel rhan o ddathliadau’r daucanmlwyddiant.

Canolfan Tir Glas i gynnal darlith i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched.

Lowri Thomas

Mae’n bleser mawr gan Ganolfan Tir Glas gynnal darlith Diwrnod Rhyngwladol y Merched ar gampws Llambed, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar Fawrth 8fed am 4pm.

Darlith Athrawol yn archwilio sut mae testunau hynafol o’r Testament Newydd yn trafod y berthynas rhwng deall y presennol a chofio’r gorffennol.

Lowri Thomas

Bydd yr Athro Catrin Williams yn traddodi’r ddarlith athro nesaf ‘The Remembered Past and Remembering Present: The Role of Memory in Recent Approaches to The Study of the New Testament’ ddydd Mercher, 16 Chwefror am 4pm.

Llywydd Undeb Myfyrwyr Llambed yn priodi â’i enaid hoff cytûn ar ôl darganfod cariad ar gampws Llambed

Lowri Thomas

Dywed Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei fod wedi priodi â’i enaid hoff cytûn ar ôl dod o hyd i’w gariad ar Gampws y Brifysgol yn Llambed.

Llawysgrif Gwaed y Mynach, sy’n dyddio o’r 13eg Ganrif, yn rhan o gyfres o arddangosfeydd i ddathlu daucanmlwyddiant Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Lowri Thomas

Gallwch weld llawysgrif ganoloesol sy’n dyddio o tua 1200 Oed Crist mewn arddangosfa o gasgliadau arbennig sy’n dathlu daucanmlwyddiant Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gampws Llambed y Brifysgol.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu ei daucanmlwyddiant

Lowri Thomas

Dechreuodd stori addysg uwch yng Nghymru 200 mlynedd yn ôl gyda gweledigaeth a sicrwydd na allai Cymru ffynnu – yn ysbrydol, yn ddiwylliannol nac yn economaidd – heb addysgu ei phobl a chreu sefydliad ffurfiol i wasanaethu Cymru.