Lowri Thomas

Lowri Thomas

Y Drindod Dewi Sant i gynnal Ffair Nadolig Y Dref a’r Brifysgol ar y campws yn Llambed

Lowri Thomas

Ffair Nadolig flynyddol y Dref a’r Brifysgol ar gampws Llambed dros y penwythnos

Merch o’r Drindod Dewi Sant yn gobeithio dylanwadu ar eraill â’i hangerdd dros gynaliadwyedd

Lowri Thomas

Mae angerdd Debby Mercer dros gynaliadwyedd o amgylch y campws yn heintus.

Y Drindod Dewi Sant yn dathlu Byd y Wenynen Gymreig

Lowri Thomas

Anerchiad ar gampws Llambed i ddathlu’r Wenynen Gymreig yn ystod yr Wythnos Gynaliadwyedd

Llyfrgell Roderic Bowen y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan yng Ngŵyl Drysau Agored CADW

Lowri Thomas

Cynhelir y digwyddiad rhwng 12:00pm – 4:00pm ddydd Sadwrn, 30 Medi

Hybu Addysg Gynaliadwy drwy Minecraft

Lowri Thomas

Dadorchuddio Model Rhyngweithiol Campws Llambed

Dr Ceridwen Lloyd-Morgan yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn Seremoni Raddio Llambed

Lowri Thomas

Mewn cydnabyddiaeth o’i chyfraniad at ysgolheictod yng Nghymru a Llydaw

Dr Daniel Huws yn derbyn Doethuriaeth er Anrhydedd mewn Llenyddiaeth yn seremoni raddio Llambed

Lowri Thomas

Fe’i anrhydeddwyd i gydnabod ei gyfraniad neulltiol i ysgolheictod a hanes Cymru

Campws Llambed yn teimlo fel gartref

Lowri Thomas

I Laura Cait Driscoll, MA mewn Arfer Treftadaeth, roedd dod i Lambed yn ddewis naturiol.

Angerdd un o raddedigion Llambed am archaeoleg tecstilau yn creu cyfleoedd newydd.

Lowri Thomas

Graddiodd Debby Mercer o’r cwrs BA (Anrh) Celfyddydau Breiniol gyda Blwyddyn Sylfaen.

Noson Gabaret yn dod i Gampws Llambed

Lowri Thomas

Ymunwch â’r dathlu i gloi rhaglen digwyddiadau Haf y Brifysgol.