Lowri Thomas

Lowri Thomas

Y Drindod Dewi Sant yn cynnal ‘Noson o’r Sioe’ yn Llambed

Lowri Thomas

Y Brifysgol yn cynnal cyngerdd mawreddog o fyd y sioeau cerdd ar gampws Llambed fis Mehefin

Sinema Awyr Agored yn dod i Gampws Llambed

Lowri Thomas

Y Brifysgol yn trefnu digwyddiad o’r fath am y tro cynta’ erioed ar y campws

Ail-sefydlu grŵp cymorth ar gyfer menywod sy’n berchen ar fusnesau yng Ngorllewin Cymru

Lowri Thomas

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi helpu grŵp o fenywod, ‘Merched Medrus’, yn Llambed.

Myfyriwr yn Llambed yn cipio Gwobr Traethawd Hir Meistr gyntaf BIAA

Lowri Thomas

Cyfareddu gan gyfnod Neolithig, lle’r oedd traddodiad eang o orchuddio rhai penglogau â plaster

Eisteddfod Ryng-Golegol yn dychwelyd i Lambed

Lowri Thomas

Mae Cymdeithas Gymraeg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at groesawu’r Eisteddfod

Penodi Wynfford James yn Athro Ymarfer yn Y Drindod Dewi Sant.

Lowri Thomas

Bydd Wynfford James, yn Athro Ymarfer ac yn aelod o Fwrdd Strategol Tir Glas yn Llambed.

Dathlu Dydd Nadolig Uniongred

Lowri Thomas

Gwahoddwyd ffoaduriaid sy’n byw yng Ngheredigion i ddathlu Dydd Nadolig Uniongred ar 07 Ionawr 2023

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Chyngor Tref Llambed yn cyflwyno siec i Fanc Bwyd y Dref

Lowri Thomas

Cyflwynwyd siec o £1000 yn dilyn codi arian yn Ffair Nadolig y Dref a’r Brifysgol.

Dathliad rygbi i goffáu’r Daucanmlwyddiant yn Llambed

Lowri Thomas

Ail greu gêm rygbi gyntaf i’w chwarae yng Nghymru rhwng Coleg Dewi Sant a Choleg Llanymddyfri