Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Clonc360

Sdim pwynt gweud celwydd wrth Mam

Dylan Lewisgan Dylan Lewis

Mae testun ‘Cadwyn Cyfrinachau’ Papur Bro Clonc y mis hwn yn dangos parch mawr at ei rhieni.

Darllen rhagor

Ymateb Cyngor Tref Llanbed i Covid-19

Rob Phillipsgan Rob Phillips

Cynhaliwyd cyfarfod brys Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan yn rhithiol gan ddefnyddio meddalwedd …

Darllen rhagor

Coronafeirws: rhybudd am dwyll seibr yn ardal Dyfed-Powys

Colledion o hyd at £970,000 a 105 o adroddiadau o dwyll coronafeirws

Darllen rhagor

Papur Bro Clonc digidol yn unig am y tro cyntaf

Dylan Lewisgan Dylan Lewis

Heddiw cyhoeddir rhifyn Ebrill Papur Bro Clonc ond oherwydd mesurau caeth y Coronafeirws, rhifyn …

Darllen rhagor

Gohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion am flwyddyn

Gwenllian Carrgan Gwenllian Carr

Heddiw, cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol fod Prifwyl Ceredigion 2020 wedi’i gohirio am …

Darllen rhagor

Eisteddfod Capel y Groes…ar lein!

Luned Mairgan Luned Mair

Yn anffodus, ni fydd Eisteddfod Capel y Groes yn cael ei chynnal eleni yn ei dull arferol.

Darllen rhagor

Gwefan arbennig i gynnig cymorth i fusnesau Ceredigion

Gohebydd Golwg360gan Ohebydd Golwg360

Cyngor Sir Ceredigion yn lansio gwefan arbennig gyda'r wybodaeth ddiweddaraf i fusnesau.

Darllen rhagor

Gohirio holl weithgarwch Cymdeithas Hanes Llanbed

Neges oddiwrth y Cadeirydd:

Yng ngwyneb y sefyllfa ddifrifol sy’n bodoli ar hyn o bryd, mae’r Pwyllgor Gwaith wedi penderfynu – er mawr ofid – y bydd Cymdeithas Hanes Llambed yn gohirio’i holl weithgaredd hyd ddiwedd y tymor, a bydd Amgueddfa Llambed ar gau hyd at penderfyniad ymhellach yn y flwyddyn. Gobeithiwn y medrwn ddechrau’r tymor newydd ym mis Medi, ond byddwn yn ail-asesu’r sefyllfa yn ystod misoedd yr Haf.

Gofalwch am eich hunain, – a gwelwn chi yn yr Hydref.

Cofion cynnes,
Selwyn

Cymdogion Llanbed yn creu cynlluniau i helpu ei gilydd

Gohebydd Golwg360gan Ohebydd Golwg360

Rhestr o’r cynlluniau cyfaill a chymorth yn yr ardal.

Darllen rhagor

Gŵyl Fwyd Llanbed wedi’i chanslo

Cyhoeddwyd yn yr awr ddiwethaf fod Gŵyl Fwyd Llanbed eleni wedi’i chanslo.