Clonc360

Banc-yr-Eidion-Du

Mor ddiogel â’r banc, neu beidio?

gan Dylan Lewis

Traddodiad bancio Llanbed yn mynd yn ôl mor bell ag oes y Porthmyn.

Darllen rhagor

eileen-ac-elin-cynhaeaf-2023

Diolch yw ein cân – Eglwys San Pedr, Llanybydder

gan ELERI THOMAS

Gwasanaeth Diolchgarwch a diolch am wasanaeth Eurwyn Davies.

Darllen rhagor

IMG_6948

Taith gerdded Elfed o Fangor trwy Lanbed i Gaerdydd

gan Rhys Bebb Jones

Codi ymwybyddiaeth o’r rheilffordd goll rhwng Gogledd a De Cymru

Darllen rhagor

Dioddefwyr stelcian “ddim yn teimlo’u bod nhw’n cael eu cefnogi’n llawn gan yr heddlu”

"Roedd hawliau’r diffynnydd i weld yn bwysicach na fy rhai i," meddai un dioddefwr wrth roi tystiolaeth i adolygiad gan Gomisiynydd Heddlu Dyfed-Powys

Darllen rhagor

Ymweliad awdur yn ysbrydoli pobl ifanc Ceredigion

gan Siwan Richards

Joseph Coelho yn ymweld â phlant Bro Pedr yn Llyfrgell Llambed. 

Darllen rhagor

3c37cc7e-0735-4924-b887

Gŵyl Flodau yn Llanbedr Pont Steffan

gan Rhys Bebb Jones

22ain- 24ain Medi yn Eglwys San Pedr

Darllen rhagor

Dathlu Diwrnod Pobl Hŷn 2023 yn Llambed

gan Siwan Richards

Cymorth, cyngor a chefnogaeth amhrisiadwy i bobl hŷn yng Nghanolfan Lles Llambed

Darllen rhagor

Ymestyn y gwaharddiad ar yfed alcohol ar strydoedd Ceredigion

gan Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Ond fydd y gwaharddiad "ddim yn atal cyplau oedrannus rhag cael gwydryn o win ar y traeth"

Darllen rhagor