Clonc360

Cymrawd Anrhydeddus o’r Drindod Dewi Sant yn cynnal lansiad llyfr yn y DU ar Gampws Llambed

gan Lowri Thomas

Mae Cymrawd Anrhydeddus o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, sy’n dod o America, wedi cynnal lansiad swyddogol ei llyfr yn y DU ar gampws Llambed.

Darllen rhagor

Bysiau trydan rhwng Aberystwyth, Llanbed a Chaerfyrddin

Bydd y bysiau dîsl presennol yn cael eu cyfnewid am rai trydan erbyn diwedd 2022

Darllen rhagor

Lansio sefydliad newydd sy’n herio’r cysyniad o heddwch

Cafodd y sefydliad ei lansio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Llambed dros y penwythnos

Darllen rhagor

Cydnabod gwaith Cyngor Sir Caerfyrddin wrth fynd i’r afael â cham-drin domestig

Bron i 2,880 o bobol yn Sir Gaerfyrddin wedi dweud eu bod yn dioddef cam-drin domestig yn ystod y flwyddyn ddiwethaf

Darllen rhagor

Pencampwr Enduro Prydain

gan Nia Wyn Davies

Sion Aled Evans o Gwmann yn cael ei goroni yn Bencampwr Enduro Ieuenctid Prydain 2021

Darllen rhagor