Clonc360

Chwilio am weithwyr i Faes yr Eisteddfod

gan Gwenllian Carr

Gydag ychydig wythnosau yn unig i fynd tan Eisteddfod Ceredigion, mae'r trefnwyr am glywed gan weithwyr lleol sy'n awyddus i fod yn rhan o'r tîm

Darllen rhagor

‘Dedfryd Oes’ – Emyr Evans, nofelydd o Gwrtnewydd

gan Delyth Phillips

Hanes mathemategydd a ffisegydd o Gwrtnewydd a Llanybydder sydd wedi cyhoeddi ei nofel gyntaf.

Darllen rhagor