Dylan Lewis

Dylan Lewis

Cwm-ann

360 BroAber360 Clonc360

Cynlluniau am archfarchnad arall yn Llanbed

Gwefan fusnes yn datgelu cynlluniau i sefydlu archfarchnad arall yn yr ardal.

Addasu er mwyn goroesi’n lleol

Sut mae bobl leol wedi addasu yn ystod cyfnod y clo mawr?

Bu farw Gweinidog Brondeifi yn 59 oed

Pawb mewn sioc o glywed am farwolaeth y Parchedig Alun Wyn Dafis.

Os ‘neud job, ‘neud e’n iawn – Cyfrinachau Delyth Tangraig

Person anturus, uchelgeisiol a thawel o Silian sy'n ateb cwestiynau Papur Bro Clonc y mis hwn.
Dafydd Williams

Diolch i weithwyr y Gwasanaeth Iechyd

Hanesion gweithwyr lleol y Gwasanaeth Iechyd yn rhifyn Mehefin Papur Bro Clonc.

Sefydlu Cadeirydd ac Is-gadeirydd lleol i Gyngor Sir Gâr

Cynghorydd Ieuan Davies, Aelod dros Ward Llanybydder yw’r cadeirydd sir newydd.

Recordio hanes Tîm Pêl-droed Dynamo Cwmann

Nofel Gary Slaymaker 'Y Sach Winwns' ar gael fel Llyfr Llafar i roi gwên ar wyneb cyn diwedd yr haf.

Gwilym Price – colli un o hoelion wyth yr ardal

Bu farw Gwilym Price, sylfaenydd un o fusnesau teuluol hynaf Llanbed.

Cofio ymweliad y Cyn-Arlywydd â Thafarn y Ram

Jimmy Carter yn galw am ginio gyda Wynne a Mary 25 mlynedd yn ôl.

Chwareus a ffyddlon – Cadwyn Cyfrinachau Sulwen Richards

Mae’n datgelu llawer o gyfrinachau yn rhifyn Mehefin Papur Bro Clonc.