Dylan Lewis

Dylan Lewis

SA48 8ET

360 BroAber360 Clonc360

Tafarn olaf Cwmann o dan fygythiad

Cynlluniau i newid y defnydd o dafarn yn 2 fflat preswyl, gan adael Cwmann heb dafarn o gwbl.

Diwedd cyfnod i Hen Dafarn y Ram

Rhoddwyd caniatad mewn apêl ar gyfer 3 annedd preswyl yn lle tafarn yng Nghwmann.

Problem fawr â chyflenwad dŵr ardal Llanbed

Mae presenoldeb faniau a loriau Dŵr Cymru yn amlwg iawn yn nhref Llanbed heddiw.

Meddygfa Llanbed ar y trywydd iawn gyda’r rhaglen frechu

Dros fil o gleifion 70 i 74 oed wedi derbyn brechlyn a rhaglen 65 i 69 oed yn dechrau wythnos nesaf.

Marchnad y Werin San Ffolant yn Llanbed y Dydd Sadwrn hwn

Cyfle i siopa unwaith eto ond cynnyrch bwyd yn unig yn y marchnad unigryw hon am y tro.

Byddai penwythnos tri diwrnod yn neis

Cyfrinachau Gareth John o Lanbed yn rhifyn Chwefror Papur Bro Clonc.

Gemau’r Gymanwlad neu’r Eisteddfod Genedlaethol

Dau ddigwyddiad mawr o bwys i Anwen Butten i’w cynnal yr un pryd.

Rhoddwyr gwaed Llanbed yn achub 498 o fywydau

Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cydnabod bod holl roddion gwaed Llanbed yn Ionawr yn gwneud gwahaniaeth.

Preswylwyr Alltymynydd, Yr Annedd, Maesyfelin a Hafan Deg wedi derbyn eu brechiad cyntaf

Dyma’r diweddaraf am y cynllun brechu yn lleol.

Gohirio Sioe Feirch Llanbed 2021

Pwyllgor Sioe Feirch Llanbed yn gohirio’r Sioe tan Ebrill 23ain 2022