Dylan Lewis

Dylan Lewis

Llanbedr Pont Steffan

ABD0DBFD-1574-463D-9DC3

Tomos yn bowlio’r belen gyntaf a chymryd y wiced gyntaf yn Lord’s eleni

Dylan Lewis

Y bowliwr cyflym o Lanbed yn cynrychioli Tîm Criced Cenedlaethol Siroedd Cymru
2718E78B-6994-429F-9F5C

Sara Gof, Saz, Sazi y Posh Poodle

Dylan Lewis

Sara Wyn Jones o Gwmann sy’n ateb cwestiynau Cadwyn y Cyfrinachau.

Llanbed yw’r unig glwb yng Nghymru sydd â dau dîm yn y rowndiau terfynol yn Stadiwn Principality

Dylan Lewis

Tîm Ieuenctid a Thîm Merched Llanbed wedi llwyddo i gyrraedd diwrnodau mawr Undeb Rygbi Cymru.

Yn arbennig am gicio at y pyst ond yn ofnadwy am ddawnsio

Dylan Lewis

Osian Jones, Cwmann sy’n ateb cwestiynau Cadwyn Cyfrinachau Clonc
F7DCA4DD-35EA-47E4-A894

Llanllwni a Llanybydder ar raglen Welsh Whisperer

Dylan Lewis

Eileen y Ficer, Sioned a Siriol Gwarallt, y CFfI, T L Thomas, Mart Llanybydder a Ieuan Davies ar raglen “Ni’n Teithio Nawr“

Apelio am gefnogaeth i bobl Wcráin yng Nghwylnos y Maer

Dylan Lewis

Negeseuon sobr gan ddwy wraig o Wcráin yn Llanbed heno.
1BACBE33-29F3-4A94-817F

Y nyrs filfeddygol sy’n yfed gormod o Pepsi Max

Dylan Lewis

Manon Williams o Bencarreg sy’n ateb cwestiynau Cadwyn y Cyfrinachau
EAC03C2A-0396-45F2-8D74

Rhywle i fynd i eistedd, meddwl a chofio yn Llanybydder

Dylan Lewis

Pobl ifanc Llanybydder wedi adeiladu mainc fel cofeb i’r rhai yr effeithwyd arnynt gan COVID-19.

Chwerthin a chanu a chlonc

Dylan Lewis

Llond lle o hwyl yn Nathliad Pen-blwydd Papur Bro Clonc yn 40.

Clinig brechu COVID-19 dros dro yn Llanbed ddydd Mercher

Dylan Lewis

Croeso i fyfyrwyr, staff y campws ac aelodau’r cyhoedd 16 oed a throsodd fynychu.