Dylan Lewis

Dylan Lewis

Llanbedr Pont Steffan

308118661_1644471159287351

Brido Corgi yn Llangybi ar gyfer ffilm Nadolig

Dylan Lewis

Caryl Griffiths a werthodd Bonbon sy’n rhan o ffilm Hallmark erbyn hyn.

Torri ar wasanaethau hanfodol lleol ar ddiwrnod angladd y Frenhines

Dylan Lewis

Newid trefniadau gyda Gŵyl Banc ychwanegol a chyfle i ddangos parch.

Paid poeni cymaint, bydd popeth yn troi mas yn iawn

Dylan Lewis

Cyfrinachau Tomos Jones y trydanwr ym Mhapur Bro Clonc

Gohirio digwyddiadau lleol fel arwydd o barch

Dylan Lewis

Dim gemau hŷn na gweithgareddau bywiog oherwydd marwolaeth y Frenhines
36F79C52-8401-4164-91AE

Anrhydedd cwrdd â’r Frenhines

Dylan Lewis

Atgofion Eirian Lewis o Langybi pan gyfarfu ag Elizabeth II 

Bu farw’r chwedlonol Dai Ram ddoe

Dylan Lewis

Colli un o gymeriadau mwyaf hoffus ac adnabyddus yr ardal
B27CA268-BEE1-4785-AF55

Bardd y Gadair yn cyfrannu ei enillion i’r Banc Bwyd

Dylan Lewis

Aled Evans o Langynnwr a enillodd y gadair yn Eisteddfod Llanbed heddiw.
F0EBEEEC-705D-4E35-A0D1

Dysgu Cymraeg ers prin pedair blynedd ac yn Fardd Coronog Eisteddfod Llanbed neithiwr

Dylan Lewis

Jo Heyde o Lundain a enillodd Coron Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen

Owain Davies yn cyflwyno adroddiad digri am beiriannau parcio Llanbed

Dylan Lewis

Trafferthion talu am barcio yn denu chwerthin yn Eisteddfod Llanbed
C387D033-38FF-46EB-B45B

Dau fanc wedi cau a dau arall yn parhau

Dylan Lewis

Diwedd y daith i Fanc Barclays ar Sgwâr Harford Llanbed heddiw