Dylan Lewis

Dylan Lewis

Llanbedr Pont Steffan

360 BroAber360 Clonc360 Calendr360

Cyfrinachau Sion ‘Trees’

Sion Williams o Wasanaethau Coed Llanbed sy'n ateb cwestiynau 'Cadwyn y Cyfrinachau' Papur Bro Clonc

Drysau Meddygfeydd Bro Pedr yn cau oherwydd Covid

Nifer peryglus o uchel o achosion Covid yn golygu mesurau meddygol llymach yn Llanbed a Llanybydder.

Lleihau maint cyrtiau chwaraeon Llambed

Deiseb yn dangos anfodlonrwydd defnyddwyr Canolfan Hamdden Llambed.
047D5314-29E3-4A57-BD3F

Cerdded yn ei drons i helpu’r difreintiedig

SpeedoMick un o godwyr arian elusennol enwocaf Prydain newydd adael Llanbed.

Lleihau nifer teithiau bysus cyhoeddus yn yr ardal

Nifer yn llai o fysus T1 oherwydd prinder gyrrwyr.

Sbwriel heb ei gasglu yn Llanbed

Bagiau sbwriel a biniau bwyd gwastraff dal ar ochr ffrydd y dref ers dydd Gwener.

Ela Mablen Griffiths-Jones yn ennill y dwbl yn Eisteddfod AmGen

Merch o Gwrtnewydd yn ennill ar y llefaru unigol a’r unawd cerdd dant o dan 12 oed.

Teyrngedau i athro ysbrydoledig

Rhys Williams, a fu farw’n ddiweddar.

Rhywun wedi bod yn dwyn blodau #Llanbedyneiblodau

Pum planhigyn Geranium wedi diflannu ger arwydd Llanbed ar Ffordd Aberaeron.

Y cyflenwadau’n brin mewn ail archfarchnad yn Llanbed

Prinder dŵr potel a diodydd meddal yn Sainsbury's.