Dylan Lewis

Dylan Lewis

SA48 8ET

360 BroAber360 Clonc360

Safle Coed Blaenwern ar hen ystâd Glynhebog ar gael i’w brydlesu

Coed Cadw yn cynnig cyfle arbennig i'r gymuned fabwysiadu coedlan ar gyrion Llanbed.

Y gymuned yn addasu wrth i’r Coronafeirws gynyddu

Disgyblion Blwyddyn 10 Ysgol Bro Pedr, i hunan-ynysu.

Disgyblion blwyddyn 2 Ysgol Carreg Hirfaen yn hunan-ynysu

Mae unigolyn yn yr Ysgol wedi profi'n bositif am COVID-19.

Gwesty yn Llanybydder yn cau tan 4ydd Rhagfyr

Aelod agos o deulu Cross Hands wedi profi’n bositif am Covid-19.

Cau Uned dan 5 Ysgol Bro Pedr am bythefnos

Disgyblion y Dosbarthiadau Derbyn i hunan-ynysu ar ôl i’r Ysgol dderbyn gwybodaeth am achos COVID-19

Newyddion da o lawenydd mawr

Tro pedol ynglyn â goleuadau Nadolig Llanbed
IMG_7141

Cred beth ti’n gweld a hanner beth ti’n clywed

Ymateb Tom Trees i gwestiynau 'Cadwyn Cyfrinachau' Papur Bro Clonc
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ffrwgwd y Goleuadau Nadolig

Anghytuno ynglyn â chodi goleuadau Nadolig ar Strydoedd Llanbed eleni

Siopa’n lleol yn ystod y Cyfnod Atal

Cadwch yn ddiogel, ond mae nifer o siopau lleol ar agor dros y pythefnos nesaf.

Eileen Llanllwni ar restr anrhydeddau’r Frenhines

Yr Hybarch Rachel Hannah Eileen Davies. Sylfaenydd, Tir Dewi yn derbyn yr MBE.