Dylan Lewis

Dylan Lewis

Llanbedr Pont Steffan

360 BroAber360 Clonc360
231AE1F3-4A1C-4D8D-AB34

Caseg o Lanbed yn ennill y Grand National

Nickel Coin a fagwyd yn Nanthenfoel a enillodd yn 1951

Party Ring y cyfieithydd o Gwmann

Ymatebion Tomos Rhys i gwestiynau Cadwyn y Cyfrinachau

📽 25. Sian Davies, Gwili Tractors – y flwyddyn a fu

Y 25ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Cartref Gwynfor Evans ym Mhencarreg wedi llosgi’n ulw

Bu criwiau tân Llanbed, Tregaron, Llandysul a Chastell Newydd yn ceisio diffodd y tân ddoe.

19. Mrs OTT, mam Tomi – y flwyddyn a fu

Dyma’r 19eg mewn cyfres o gyfweliadau fideo â phobl leol yn trafod effaith y cyfnod clo.

18. Meleri Morgan, Gwesty Glynhebog – y flwyddyn a fu

Dyma’r deunawfed mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

17. Tina Morris, LAS Recycling – y flwyddyn a fu

Dyma’r 17eg mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

14. Gillian Elisa yr actores o Lanbed – y flwyddyn a fu

Y pedwerydd ar ddeg mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo

13. Eifion Williams, Crown Stores – y flwyddyn a fu

Y trydydd ar ddeg mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

12. Alwyn Roberts, J H Roberts a’i feibion – y flwyddyn a fu

Y deuddegfed mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.