Dylan Lewis

Dylan Lewis

Llanbedr Pont Steffan

IMG_1176

Byrst yng Nghellan yn effeithio ar gyflenwad dŵr

Dylan Lewis

Pobl Cellan yn blino ar yr un hen broblem yn yr ardal

Maer cyntaf Bwrdeistref Llanbed

Dylan Lewis

140 o flynyddoedd ers sefydlu William Jones fel y Maer a gyflwynodd y gadwyn aur hanesyddol
C116A0DF-B79C-4A95-A051

Paid byth â bwyta eira melyn!

Dylan Lewis

Owen Llyr Davies yn ateb cwestiynau ‘Cadwyn y Cyfrinachau’ Papur Bro Clonc
56C5F8DC-E19E-4EF2-810F

Gohirio Sioe Feirch Llanbed gan fod y caeau mor wlyb

Dylan Lewis

Tywydd gwlyb y tymhorau yn cael effaith ar drefniadau sioe
034116FC-D8D0-4EA0-A25C

Arddangos peiriant arloesol i gladdu ceblau trydan yn Llanybydder

Dylan Lewis

Cwmni lleol yn arddangos ffordd amgen i beilonau salw
4313B445-8153-40F2-A6CF

Apêl am lety brys yn Palma i deulu lleol

Dylan Lewis

Gŵr ifanc o Lanllwni mewn ysbyty wedi damwain
6DE1E2E5-A772-4869-9D33

Cerys Pollock yn gofyn am eich cefnogaeth

Dylan Lewis

Yr arlunydd ifanc o Gwmsychpant sy’n rhan o Gynllun Llwyddo’n Lleol
275456A5-B6FE-453A-93D3

Ennill yn yr Ŵyl Ban Geltaidd

Dylan Lewis

Carys Griffiths-Jonrs a Sara Davies yn dod i’r brig yn Iwerddon