Dylan Lewis

Dylan Lewis

Cwm-ann

360 BroAber360 Clonc360

47,000 wedi gwylio Sioe Ffasiwn a Lamb Roast Alltyblaca!

Ymateb anhygoel i fideo Slaycorp, a chyfle i gwmnioedd hysbysebu yn yr un nesaf.

#AtgofGen “Bwlch ni ddangosai lle bu”

Teimlad o falchder a gwacter wedi wythnos Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan a'r fro 1984

#AtgofGen Dydd Sadwrn olaf y cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan a’r fro 1984

Papur Bro Clonc yn adrodd am fenyw yn sownd yng nghefn y Pafiliwn a honiadau am aflonyddu rhywiol.

#AtgofGen Ymgyrchwyr Gwrth-niwclear yn amgylchu’r Pafiliwn ar ddiwrnod Seremoni Cymru a’r Byd

Uchafbwyntiau Dydd Gwener Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan a'r fro 1984.

#AtgofGen Dydd Iau siomedig yn Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan a’r fro 1984

4 ymgeisydd yn unig i’r gadair a cham i Gôr yr Eisteddfod ond enillydd lleol i Wobr Osborne Roberts.

#AtgofGen Dydd Mercher braf yn Eisteddfod Genedlaethol Llanbed ond mwy o brotestio

Streic y glowyr a Chwotâu llaeth yn cael sylw a Geraint Howells yn dweud y dylem wrando ar yr ifanc.

Y Brifysgol yn trafod gydag Aldi am ddatblygu Caeau Chwarae Pontfaen

Codi archfarchnad, sefydlu pentref bwyd, adnewyddu’r pafiliwn criced a chadw rhan o’r cae chwarae.

#AtgofGen Coroni Ffermwr a chyfaill ysgol yr Archdderwydd ar y Dydd Mawrth yn Llanbed

Diwrnod y Coroni, cyhoeddi Clonc a gwobrau i Timothy Evans a Meinir Dwynant yn Eisteddfod 1984

#AtgofGen Seremoni arbrofol Tlws y Ddrama ond protestiadau ac ymgyrchoedd ar y Maes

Cymdeithas yr Iaith a Streic y Glowyr yn cael sylw ar Faes Eisteddfod 1984 ar y dydd Llun.