Dylan Lewis

Dylan Lewis

Llanbedr Pont Steffan

IMG_0182

Y Canon Aled Williams, Llanllwni yn ennill cadair Eisteddfod Aelhaearn

Dylan Lewis

Y gerdd yn sefyll yn amlwg mewn cystadleuaeth safonol, lle gellid bod wedi cadeirio pedair cerdd
IMG_0177

Cyfweliad arbennig ag Heulwen a Tom o Gaffi Conti’s

Dylan Lewis

Croeso cynnes nôl i Gaffi Conti’s yn Llanbed.

Noson fawr Mike Doyle a’i fand yn Llanbed

Dylan Lewis

Emyr ac Eirian Jones yn codi arian rhyfeddol a dod ag adloniant gyfoes i’r dref

Parcio am ddim am dri dydd Sadwrn cyn y Nadolig yng nghanol Llanbed

Dylan Lewis

Y Cwmins, Rookery a Stryd y Farchnad yw’r llefydd i barcio er mwyn gwneud eich siopa Nadolig eleni

Gwobr i Reolwr Gwylfa Gorsaf Dân Llanbed

Dylan Lewis

Gwobrau ‘Mwy Na Dim Ond Tanau’ 2023 yn cydnabod ymdrechion codi arian

Cyfweliad fideo â phrotestwyr ar Sgwâr Harford heddiw

Dylan Lewis

Protestio yn Llanbed dros ryddhau Palesteina.
Poster-Sion

Neidio o’r awyr i godi arian wedi colli mab

Dylan Lewis

Sophie Hughes o Lanybydder yn codi arian tuag at Ambiwlas Awyr Cymru y penwythnos hwn.