Dylan Lewis

Dylan Lewis

SA48 8ET

360 BroAber360 Clonc360

Bwrw ‘hole-in-one’ ar gwrs Cilgwyn

Bradley Lewis o Langybi sy'n ateb cwestiynau "Cadwyn Cyfrinachau" Papur Bro Clonc y mis hwn.

Papur Bro Clonc mewn print unwaith eto

Dyma'r tro cyntaf i rifyn papur ymddangos ers mis Mawrth oherwydd cyfyngiadau'r pandemig.

#AtgofLlanbed Cael blas ar yr arian

Atgofion oes Dylan Lewis o gynorthwyo yn Eisteddfod Llanbed ac ennill arian da.

Diwrnod VJ a’r Red Arrows yn hedfan dros Lanybydder

Nodi Diwrnod Buddugoliaeth yn Japan yn lleol ac yn genedlaethol.

47,000 wedi gwylio Sioe Ffasiwn a Lamb Roast Alltyblaca!

Ymateb anhygoel i fideo Slaycorp, a chyfle i gwmnioedd hysbysebu yn yr un nesaf.

#AtgofGen “Bwlch ni ddangosai lle bu”

Teimlad o falchder a gwacter wedi wythnos Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan a'r fro 1984

#AtgofGen Dydd Sadwrn olaf y cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan a’r fro 1984

Papur Bro Clonc yn adrodd am fenyw yn sownd yng nghefn y Pafiliwn a honiadau am aflonyddu rhywiol.

#AtgofGen Ymgyrchwyr Gwrth-niwclear yn amgylchu’r Pafiliwn ar ddiwrnod Seremoni Cymru a’r Byd

Uchafbwyntiau Dydd Gwener Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan a'r fro 1984.

#AtgofGen Dydd Iau siomedig yn Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan a’r fro 1984

4 ymgeisydd yn unig i’r gadair a cham i Gôr yr Eisteddfod ond enillydd lleol i Wobr Osborne Roberts.