Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Digwyddiadau

Gwener, 28 Chwefror

Noson o Ddramâu

19:30 (Tocyn - £6 (plant dan 16 oed am ddim))
Noson o Ddramâu yng nghwmni C.FF.I Dyffryn Cothi a Llanllwni nos Wener 28ain o Chwefror Neuadd Abergorlech Elw tuag at Eglwys Dewi Sant Abergorlech ac Apêl Eisteddfod yr Urdd 2021.

Sadwrn, 29 Chwefror

Sul, 1 Mawrth

Taith Gerdded Gŵyl Ddewi

09:30–13:00 (£10)
Digwyddiad codi arian gan Bwyllgor Apêl Plwyf Caeo a Llanycrwys – Eisteddfod yr Urdd Llanymddyfri 2021

Mercher, 4 Mawrth

Sesiwn Digidol

10:00–12:00 (Am ddim)
Yn Neuadd Llanllwni o 10 – 12. Gwasanaeth rhad ac am ddim i drigolion sydd eisiau datblygu eu dealltwriaeth am ffonau symudol, cyfrifiadur, tabled ac iPad.

Iau, 9 Ebrill