Clonc360

Gohirio Sioe Feirch Llanbed 2021

Dylan Lewisgan Dylan Lewis

Pwyllgor Sioe Feirch Llanbed yn gohirio’r Sioe tan Ebrill 23ain 2022

Darllen rhagor

Trydariad merch leol am lofrydd o Sir Benfro yn firol

Dylan Lewisgan Dylan Lewis

Ysgrifennodd Elin Gwyther am brofiad ei thad yn chwarae dartiau gyda John Cooper.

Darllen rhagor

Rhythwyn Evans yw’r cyntaf i dderbyn brechlyn rhag Covid19 yn Llanbed

Dylan Lewisgan Dylan Lewis

Grŵp Meddygol Bro Pedr wedi derbyn eu cyflenwad cyntaf o 300 dos AstraZeneca.

Darllen rhagor

Grŵp Meddygol Bro Pedr yn dechrau brechu o fewn yr ychydig wythnosau nesaf

Dylan Lewisgan Dylan Lewis

Beth yw’r trefniadau ar gyfer brechlyn Covid19 yn ardal Llanbed a Llanybydder?

Darllen rhagor