Clonc360

64A2FCCC-01F9-4F0D-A0BE-D90906CE72FA

Cynghorwyr yn gwrthod argymhellion Swyddogion Cynllunio

gan Ifan Meredith

Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ceredigion wedi croesawu cais i adeiladu archfarchnad yn Llanbed.

Darllen rhagor

Polisi enwi tai Ceredigion “yn gam ymlaen wrth amddiffyn enwau Cymraeg”

gan Erin Aled

Mae niferoedd y ceisiadau i newid enwau tai o'r Gymraeg i'r Saesneg wedi gostwng yn flynyddol ers 2020

Darllen rhagor

Blog Byw Eisteddfod Ysgol Bro Pedr: Dydd Mercher

gan Ceris Mair Jones

Y diweddaraf o Eisteddfod Ysgol Bro Pedr 2024. Pa dŷ fydd ar y blaen? Creuddyn, Dulas neu Teifi?

Darllen rhagor

Sioe Amaethyddol Llanbed 2024

gan Carys Jones

Diwrnod llwyddiannus unwaith eto i Sioe Llanbed, er gwaetha’r tywydd gwlyb!

Darllen rhagor

Blog Byw Eisteddfod Ysgol Bro Pedr: dydd Mawrth

gan Ceris Mair Jones

Y diweddaraf o Eisteddfod Ysgol Bro Pedr 2024 Pa dŷ fydd ar y blaen? Creuddyn, Dulas neu Teifi?

Darllen rhagor

It’s a Knock Out! noson Sioe Llambed

gan Bethan Jones

Merched y Llan yn dod i'r brig mewn cystadleuaeth o 7 tîm awchus

Darllen rhagor

Cyhoeddi enillydd Gwobr Goffa Norah Isaac 2024

gan Lowri Thomas

Lisa Evans o Langybi a gyfrannodd fwyaf at fywyd Cymraeg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Darllen rhagor

64A2FCCC-01F9-4F0D-A0BE-D90906CE72FA

Dicter ymhlith masnachwyr Llanbed am benderfyniad Swyddogion Cynllunio

gan Dylan Lewis

Argymhelliad i wrthod caniatad ar gyfer pentref bwyd gydag archfarchnad Aldi

Darllen rhagor

201D087F-0B0F-4579-B216

Dinistrio planhigion hardd tref Llanbed

gan Dylan Lewis

Pobl yn achosi difrod i flodau a choed yng nghanol Llanbed

Darllen rhagor

PHOTO-2024-06-30-21-27-22-1

Clebran, hel atgofion, canu a dawnsio yn Aduniad Ysgol Uwchradd Llanbed

gan Tracey Williams

Cyn disgyblion a ddechreuodd ym 1979 yn dod ynghyd yn ogystal ag aelodau staff

Darllen rhagor