Ifan Meredith

Ifan Meredith

Llanbedr Pont Steffan

360 Clonc360 Calendr360
243043104_1627704684099776

Yr athletwyr o Fro Pedr sy’n serennu ar lwyfan cenedlaethol

Ar ddydd Sadwrn, y pumed ar hugain o Fedi, cynhaliwyd cystadlaethau athletau Trac a Maes yn Moorways, Derby. Braf yw nodi bod yna gynrychiolaeth o Ysgol Bro Pedr yn nhîm Cymru. 
19787057_637264496477138

Disgyblion Bro Pedr yn dychwelyd i’r Ysgol wedi gwyliau’r haf

Ar drothwy dychweliad y disgyblion i Ysgol Bro Pedr ar Ddydd Gwener y 3ydd o Fedi, i ddechrau blwyddyn academaidd arall, beth yw’r rheolau sydd mewn grym i atal lledaeniad y firws o fewn yr ysgol?
199276167_3090467621242760-1

Tîm bowlio Merched Llanbed yn chwarae unwaith yn rhagor.

Ailddechreuodd tîm bowlio’r merched chwarae bowlio lawnt oddi cartref wedi blwyddyn o seibiant.

Seiclwyr y Sgarlets yn Llanbed

Bu taith de Scarlets yng Nghlwb Rygbi Llanbed ar ôl galw yng nhlybiau rygbi Aberaeron, Aberystwyth a Thregaron ar ddydd Mercher y 11eg o Awst.

📽 26. Llinos Jones, Ysgol Bro Pedr- y flwyddyn a fu

Dyma’r 25ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â phobl leol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Nôl i’r ysgol i ddisgyblion Bro Pedr.

Cyhoeddi cynlluniau i ail-gyflwyno pawb i’r ystafell ddosbarth yn ddiogel.
Sgets Teifi.

Eisteddfod Lwyddiannus arall i Ysgol Bro Pedr

Cafwyd Eisteddfod ysgol lwyddiannus arall yn ysgol Bro Pedr ar yr 10fed a’r 11eg o Ragfyr 2019 a’r …

Gymanfa Ganu hwylus yng Nghapel Bethel, Silian

Ar nos Sul y 6ed o Hydref, cynhaliwyd Gymanfa Ganu C.Ff.I.