Ifan Meredith

Ifan Meredith

Llanbedr Pont Steffan

Screenshot-2023-06-01-at-21.57.51

Dydd Gwener Eisteddfod yr Urdd yn fyw ar wefan Clonc360

Ifan Meredith

Wythnos llawn cystadlu yn dirwyn i ben gyda thro ysgolion uwchradd ac aelwydydd i gystadlu.

Cwestiynu’r Gweinidog Addysg a Chadeirydd Comisiwn Cymunedau Cymraeg ar faes yr Eisteddfod

Ifan Meredith

Sefydlwyd Comisiwn Cymunedau Cymraeg yn 2022 i sicrhau bod ein cymunedau yn parhau i ffynnu.
IMG_1509

Y diweddaraf o Faes yr Eisteddfod ar Ddydd Iau

Ifan Meredith

Dilynwch y blog byw i weld holl ganlyniadau a chystadlaethau ardal Clonc360. 

Gwerth creadigol neu chwarae plant?

Ifan Meredith

Ymateb dilynwyr Clonc360 i ddiwygiadau Prif Seremoniau Eisteddfod yr Urdd.
IMG_1466

Cystadlu ardal Clonc360 ar faes Eisteddfod yr Urdd

Ifan Meredith

Holl ganlyniadau a chystadlaethau dydd Mercher yn fyw ar wefan Clonc360

Yn fyw o faes Eisteddfod yr Urdd, Dydd Mawrth

Ifan Meredith

Y diweddaraf o’r maes ar gyfer ail ddiwrnod o gystadlu ar faes yr Eisteddfod.

Diwrnod cyntaf Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin!

Ifan Meredith

Dilynwch blog byw Clonc360 am y diweddaraf o’r maes yn Llanymddyfri!

Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd…

Ifan Meredith

Mae’r maes yn barod i groesawu eisteddfodwyr Cymru i’r ŵyl i bobl ifanc mwyaf yn Ewrop.
TRWMPED1

Cam arloesol i ddysgu cerddoriaeth yn yr ysgol

Ifan Meredith

Cyflwyno cynllun Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth yn ysgolion Ceredigion.

Cyfle i ddweud eich dweud am Ysbyty Newydd Hywel Dda.

Ifan Meredith

Ymweliad Ymgynghoriad Ysbyty Newydd Hywel Dda â Llanbed dydd Iau yn gyfle i dderbyn barn yr ardal.