Ifan Meredith

Ifan Meredith

Llanbedr Pont Steffan

IMG_7517-1

Cyhoeddi argymhellion drafft yn ystyried dyfodol ffiniau etholaethol Ceredigion

Ifan Meredith

Mae’r adroddiad yn ailystyried trefniadau gwleidyddol cymunedau Ceredigion.

Yr Aurora yn goleuo awyr Llanbed

Ifan Meredith

Neithiwr, bu gweithgaredd yr Aurora yn amlwg yng Nghymru, gan gynnwys yn Llanbed.

Cloncan: Cyfweliad gyda Ben Lake

Ifan Meredith

O fancio i deithio ac addysg, Ben Lake sy’n ateb cwestiynau am amrywiaeth o bynciau.
e5c8537e-98dd-417b-a9a4

Pigion Urdd Bro Pedr yn codi’r to

Ifan Meredith

Ar ôl llwyddiant yn eisteddfodau’r Urdd cynhaliwyd noson o bigion er mwyn dathlu

Stori’r Sbwriel : Ymateb i reolau ailgylchu newydd i fusnesau

Ifan Meredith

O’r 6ed o Ebrill 2024 mi fydd rheolau ailgylchu yn y gweithle yn newid.
IMG_7037

Diwrnod o chwaraeon yn y brifddinas

Ifan Meredith

Ysgol Bro Pedr yn chwarae mewn rowndiau terfynol hoci a rygbi heddiw.
IMG_6997

Problemau technegol yn effeithio ar archfarchnadoedd.

Ifan Meredith

Mae Sainsbury’s wedi ei effeithio gan broblem technegol dros nos.
IMG_6983

Cofio ein Nawddsant yn Llanbed

Ifan Meredith

Dathliadau Gŵyl Ddewi yn Llanbed.

Eisteddfod Rhanbarth Urdd Ceredigion: Dydd Gwener

Ifan Meredith

Cyffro’r cystadlu o Eisteddfod Uwchradd Urdd Ceredigion
IMG_6853

Gorfoledd wrth i Fro Pedr gyrraedd y Principality

Ifan Meredith

Ysgol Bro Pedr yn trechu Ysgol Bro Preseli i gyrraedd y rownd derfynol.