Ifan Meredith

Ifan Meredith

Llanbedr Pont Steffan

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn gadael ei marc ar yr ardal leol.

Ifan Meredith

Mae’n bryd edrych nôl ar wythnos Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion.

Dathlu 200 mlynedd o addysg uwch yng Nghymru.

Ifan Meredith

Parhau gyda dathliadau Coleg Llanbed yn cyrraedd ei ddaucanmlwyddiant.

Bowlwyr Llanbed ar y ffordd i Landrindod!

Ifan Meredith

Cynhelir ffeinalau Cymru yn Llandrindod dros y pythefnos nesa gyda sawl un o Lanbed yn cymryd rhan
BF76CC6E-491B-4493-8FD3

Diwrnod olaf Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022

Ifan Meredith

Ar ddiwrnod y corau Meibion a chystadleuaeth Gwobr Goffa David Ellis, mae’r cwbwl yn fyw yma ar Clonc360.

Dydd Gwener o Faes yr Eisteddfod

Ifan Meredith

Ar ddiwrnod seremoni’r Cadeirio, dilynwch y cyfan yn fywar y blog byw yma.

Ai dyma’r ‘freebie’ gorau sy’n achub bywydau?

Ifan Meredith

Enw ymgyrch newydd y clybiau Rotari yw ‘Neges mewn potel’ ond beth ywmr neges yn y botel?

Merched y Wawr yn cyflwyno ‘Gwlân, Gwlân, Gwlana’

Ifan Meredith

Dewch i ddysgu am ffilm newydd Merched y Wawr, ‘Gwlân, Gwlân, Gwlana’.

Dydd Iau o Faes yr Eisteddfod

Ifan Meredith

Bore cymylog ond digon o gystadlu a gweithgareddau’r maes i ddod yma.

Dydd Mercher o’r Steddfod

Ifan Meredith

Holl fwrlwm y maes yn fyw ar y blog byw yma!
034D31A2-2841-4D87-A530

Dydd Mawrth y Steddfod

Ifan Meredith

Y diweddaraf o faes yr Eisteddfod ar ddiwrnod gwobr Goffa Daniel Owen