Ifan Meredith

Ifan Meredith

Llanbedr Pont Steffan

IMG_5201

Lansio Bws cymunedol rhwng Llanbed, Cellan a Llanfair

Ifan Meredith

Clonc360 ar daith gyntaf y Bws gyda AS Elin Jones a’r Cynghorydd Eryl Evans.

“Ceredigion neu Sir Gâr?” : Lansio Radio Bro Pedr

Ifan Meredith

Rhaglen gyntaf ‘Podlediadau Pedr’ ar gael i wrando NAWR!
404467679_10160018969133002

Urddo Llywydd newydd i Gymdeithas Undodaidd Deheudir Cymru

Ifan Meredith

Urddo Heini Thomas yng Nghapel Brondeifi ddydd Sul mewn gwasanaeth arbennig.

Un wedi marw a phedwar yn yr ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad

Ifan Meredith

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cyhoeddi y bu farw dyn 32 oed mewn gwrthdrawiad ger Llanllwni.

Clonc360 yn dathlu yn y brifddinas!

Ifan Meredith

Cyhoeddi Clonc360 yn enillwyr yng Ngwobrau Cyfryngau Cymru 2023.

Ystyried dyfodol darpariaeth ôl-16 i fyfyrwyr Ceredigion

Ifan Meredith

Wrth i ddisgyblion ysgolion Ceredigion ddychwelyd i’r ysgol, ansicr yw dyfodol addysg ôl-16 yn y Sir

Blog Byw Eisteddfod CFfI Ceredigion

Ifan Meredith

Y diweddaraf o ardal Clonc360 o Eisteddfod CFfI Ceredigion ar flog byw Clonc360!
E520C67A-4AD1-4F4B-9879

NEWYDD DORRI : Damwain ar yr heol rhwng Cwmann a Phumsaint yn cau’r ffordd

Ifan Meredith

Mae damwain ar ffordd yr A482 yn golygu bod y ffordd ar gau yn rhannol.

Dim camau pellach i fenyw o Lanbed a arestiwyd ar amheuaeth o esgeuluso

Ifan Meredith

Bu farw’r ferch 8 oed mewn digwyddiad adeg y Nadolig llynedd.
www.trawslinkcymru.org.uk

Codi ymwybyddiaeth o’r rheilffordd goll wrth gerdded

Ifan Meredith

Ers 1965 mae’r darn o rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin wedi diflannu o’r rhwydwaith.