Ifan Meredith

Ifan Meredith

Llanbedr Pont Steffan

360 Bro360 Clonc360 Calendr360
IMG_5778

A waniff Urdd Gobaith Cymru dorri dau record byd ym mlwyddyn ei chanmlwyddiant?

Mae ysgolion yr ardal gan gynnwys Bro Pedr, Dyffryn Cledlyn a’r Dderi i gyd yn cymryd rhan heddiw.
A9733304-2C16-4D36-A0EA

Protestio gwrth-Cofid ar Sgwâr Harford

Tyrfa sylweddol yn Llanbed yn atseinio damcaniaeth gydgynllwyniol o ran gwirionedd Cofid.

Newidiadau i drefniadau dychwelyd i Ysgolion Ceredigion

Amser cinio heddiw, derbyniwyd datganiad gan Gyngor Sir Ceredigion yn cyhoeddi newidiadau i'r llythyr a ddanfonwyd at rieni ddoe.
Picture-1

Hwyl a haelioni’r Ŵyl yn Ysgol Bro Pedr

Er yr orfodaeth i drosglwyddo i ddysgu o bell ar ddiwedd tymor yr ysgol, bu digonedd o hwyl yn y dyddiau olaf ar y campws.
istockphoto-1263424631-170667a

Dysgu o bell i ysgolion Ceredigion i orffen y tymor.

Cyhoeddiad heno gan Gyngor Sir Ceredigion er mwyn lleihau cysylltiadau a lledu Covid.
DC8CA342-DFA6-404B-B066

Ysgol Bro Pedr yn codi arian tuag at elusen Plant Mewn Angen

Yn ystod Dydd Gwener 19eg Dachwedd, roedd gweithgareddau lu i godi arian tuag at Blant Mewn Angen.

Ysgol Bro Pedr yn Cofio. 

Ar yr 11eg o Dachwedd am 11, distawodd y wlad i gyd, gan gynnwys disgyblion ac athrawon Bro Pedr. 
243043104_1627704684099776

Yr athletwyr o Fro Pedr sy’n serennu ar lwyfan cenedlaethol

Ar ddydd Sadwrn, y pumed ar hugain o Fedi, cynhaliwyd cystadlaethau athletau Trac a Maes yn Moorways, Derby. Braf yw nodi bod yna gynrychiolaeth o Ysgol Bro Pedr yn nhîm Cymru. 
19787057_637264496477138

Disgyblion Bro Pedr yn dychwelyd i’r Ysgol wedi gwyliau’r haf

Ar drothwy dychweliad y disgyblion i Ysgol Bro Pedr ar Ddydd Gwener y 3ydd o Fedi, i ddechrau blwyddyn academaidd arall, beth yw’r rheolau sydd mewn grym i atal lledaeniad y firws o fewn yr ysgol?
199276167_3090467621242760-1

Tîm bowlio Merched Llanbed yn chwarae unwaith yn rhagor.

Ailddechreuodd tîm bowlio’r merched chwarae bowlio lawnt oddi cartref wedi blwyddyn o seibiant.