Ifan Meredith

Ifan Meredith

Llanbedr Pont Steffan

453DF477-75B1-4D5B-AE8B

Grease! yw’r gair ym Mro Pedr.

Ifan Meredith

Cyffro sioe ‘Grease!’ yn Ysgol Bro Pedr wrth nesáu at ‘Lights, mics, action’!

Cyffro’r Nadolig o Noson Siopa Hwyr Llanbed

Ifan Meredith

Naws y Nadolig o strydoedd Llanbed!

“Rhaid i Gymru ennill yn Qatar”

Ifan Meredith

Neges ysgolion cynradd Ceredigion i dîm Cymru yn Qatar!

Rhaglen arbennig Radio Bro Pedr

Ifan Meredith

RADIO BRO PEDR yn cyflwyno rhaglen unigryw DAETH YR AWR – CWPAN Y BYD

Codi arian i Blant Mewn Angen

Ifan Meredith

Am y tro cyntaf, ymunodd Ysgol Bro Pedr â thîm Pêl-rwyd Llewod Llanbed i chwarae dwy gêm o bêl-rwyd

Cau ffyrdd yn Llanbed yn ystod yr wythnos

Ifan Meredith

Gwaith atgyweirio a gorymdaith Sul y Cofio yn amharu ar drafnidiaeth yn y dref.

Adfywio Shakespere yn y gwersi Saesneg.

Ifan Meredith

Tro ar ddysgu dramâu Shakespere yng ngwersi Saesneg Ysgol Bro Pedr.

Pryd caiff Llanbed fynd yn dref ‘clyfar’?

Ifan Meredith

Ystyried gosod wi-fi am ddim i ymwelwyr tref Llanbed.

Ysgol Bro Pedr yn agor ei drysau i ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6.

Ifan Meredith

Croesawu disgyblion a rhieni i Noson Agored blwyddyn 7 am y tro cyntaf ers Cofid.

NEWYDD DORRI : Sedd arall i Blaid Cymru yng Nghyngor Sir Ceredigion.

Ifan Meredith

Ann Bowen Morgan o Blaid Cymru yn ennill, ond pwy yw Ann Morgan?