Ifan Meredith

Ifan Meredith

Llanbedr Pont Steffan

Miloedd yn derbyn eu canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol

Ifan Meredith

Llongyfarch myfyrwyr Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol ar ddiwrnod eu canlyniadau.

Diwedd i Wyth niwrnod o Gystadlu yn Llŷn ac Eifionydd

Ifan Meredith

Perfformio ac anrhydeddu yn Eisteddfod Genedlaethol 2023.

NEWYDD DORRI : Heol y Gogledd, A482 ar gau

Ifan Meredith

Cau darn o’r A482 yn ardal Llanbed.

Faint o draffig sydd yn ardal Tregaron?

Ifan Meredith

TrawsCymru yn rhybuddio am draffig ‘Steddfod yn Nhregaron yn ystod yr wythnos.

Diweddaraf y cystadlu ym Mabolgampau Ysgol Bro Pedr!

Ifan Meredith

Creuddyn, Dulas a Theifi yn cystadlu’n frŵd heddi i ennill Mabolgampau Ysgol Bro Pedr.
COVER-FIT-C360

Diweddaraf y cystadlu yn Eisteddfod Ysgol Bro Pedr!

Ifan Meredith

Creuddyn, Dulas a Theifi yn cystadlu’n frŵd heddi i ennill Eisteddfod Ysgol Bro Pedr.
IMG_2102

Atal parcio ‘anawdurdodedig’ ym Meddygfa Llanbed

Ifan Meredith

Lansio cynllun i sicrhau parcio i gleifion yn unig. 

Y diweddaraf o Sioe Llanbed

Ifan Meredith

Heddiw cynhelir y 133fed Sioe Amaethyddol yn Llanbed.

Penodiadau Bro Pedr – Cyfweliad arbennig â’r pennaeth presennol a’r pennaeth newydd

Ifan Meredith

Cyhoeddi Pennaeth, Dirprwy-Bennath a Phennaeth Cynorthwyol newydd Ysgol Bro Pedr.
IMG_1760

O Lanbed i Lundain!

Ifan Meredith

Taith ddiddorol i San Steffan gyda’r Cyngor Ieuenctid a chwrdd â Ben Lake.