Ifan Meredith

Ifan Meredith

Llanbedr Pont Steffan

Cloncan : Ymateba John Phillips

Ifan Meredith

John Phillips, cyn-Brif Weithredwr Dyfed yn ymateb i gynlluniau i adleoli Llyfrgell Llanbed

Cyfarfod cyhoeddus i drafod dyfodol lleoliad Llyfrgell Llanbed

Ifan Meredith

Ymateb gryf i gynlluniau i adleoli Llyfrgell Llanbed i Ganolfan Les y dref.
IMG_7817

Ailagor y Grannell dan arweinyddiaeth newydd

Ifan Meredith

Bwyty’r Ddraig Goch i agor yn y Grannell, Llanwnnen.

NEWYDD DORRI : Etholiad Cyffredinol i’w gynnal ar Orffennaf 4ydd

Ifan Meredith

Yr etholiad cyntaf ar gyfer etholaeth Ceredigion Preseli. Y rhestr ymgeiswyr yn llawn.
IMG_7517-1

Cyhoeddi argymhellion drafft yn ystyried dyfodol ffiniau etholaethol Ceredigion

Ifan Meredith

Mae’r adroddiad yn ailystyried trefniadau gwleidyddol cymunedau Ceredigion.

Yr Aurora yn goleuo awyr Llanbed

Ifan Meredith

Neithiwr, bu gweithgaredd yr Aurora yn amlwg yng Nghymru, gan gynnwys yn Llanbed.

Cloncan: Cyfweliad gyda Ben Lake

Ifan Meredith

O fancio i deithio ac addysg, Ben Lake sy’n ateb cwestiynau am amrywiaeth o bynciau.
e5c8537e-98dd-417b-a9a4

Pigion Urdd Bro Pedr yn codi’r to

Ifan Meredith

Ar ôl llwyddiant yn eisteddfodau’r Urdd cynhaliwyd noson o bigion er mwyn dathlu

Stori’r Sbwriel : Ymateb i reolau ailgylchu newydd i fusnesau

Ifan Meredith

O’r 6ed o Ebrill 2024 mi fydd rheolau ailgylchu yn y gweithle yn newid.
IMG_7037

Diwrnod o chwaraeon yn y brifddinas

Ifan Meredith

Ysgol Bro Pedr yn chwarae mewn rowndiau terfynol hoci a rygbi heddiw.