Ifan Meredith

Ifan Meredith

Llanbedr Pont Steffan

EFB2FDB2-3817-40D3-81E4

Ail ddiwrnod yr Eisteddfod Genedlaethol

Ifan Meredith

O’r Oedfa i’r Gymanfa – Uchafbwyntiau’r dydd o Dregaron.

Lloergan yn llwyddo i agor Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022

Ifan Meredith

Os nad oeddech yn agos at deledu neithiwr, dyma gip ar sioe agoriadol yr Eisteddfod, Lloergan.

Dewch i weld harddwch ardal Clonc360 wrth groesawu’r Eisteddfod.

Ifan Meredith

Gyda llai nag wythnos i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion mae’r ardal yn bert ac yn barod.

Yn fyw o Ŵyl Fwyd Llanbed 2022

Ifan Meredith

Y diweddaraf o Goleg Llanbed wrth i’r Ŵyl Fwyd ddychwelyd.
WhatsApp-Image-2022-1

Llwyddiant i Fro Pedr yng ngwobrau’r Siarter Iaith

Ifan Meredith

Cyflwyno Cam Aur ac Arian i Ysgol Bro Pedr.

Glywsoch chi hofrennydd uwchben Llanbed ar y 7fed o Orffennaf?

Ifan Meredith

Ar ddydd Iau (7.7.22), ymwelodd Tywysog Cymru â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Llanbed.

Bowlwraig o Lanbed yn arwain y ffordd i dîm Cymru.

Ifan Meredith

Cyhoeddi Capten Tîm Cymru ar gyfer Gemau’r Gymanwlad ym Mirmingham.

Blog Byw : Sioe Llanbed

Ifan Meredith

Y diweddaraf o faes Sioe Llanbed 2022
F096C9EE-45E6-4DAE-9CE1

NEWYDD DORRI : Damwain car ar gylchfan Sgwâr Harford, Llanbed

Ifan Meredith

Yn y digwyddiad, mae’n ymddangos bod car wedi gyrru mewn i flaen siop Bargain Box.
B319A702-E4AB-42A2-B790

NEWYDD DORRI : Ffordd Llanwnnen ar gau oherwydd damwain

Ifan Meredith

Mae damwain ar ffordd Llanwnnen, ger garej Pentre Bach yn golygu bod dwy ochr y ffordd ar gau.