Plygu’r Papur : Wythnos wirfoddoli

Ar wythnos newyddion annibynnol ac wythnos gwirfoddoli, dewch i gwrdd â phlygwyr y papur bro, Clonc!

gan Ifan Meredith

Beth yw pwysigrwydd Clonc i’r gymuned?

Beth yw pwysigrwydd gwirfoddoli?

Dyma atebion gan blygwyr y Papur Bro, Clonc wrth iddynt blygu rhifyn mis Mehefin!

Tybed beth mae eich papur bro yn ei olygu i chi?

Dweud eich dweud