Gwyneth Davies

Gwyneth Davies

360 Clonc360

Cofio D. J. Williams

Detholiad o deyrnged Mary Eunice Williams i D.J Williams

Cofio cymeriad diddorol – D Jacob Davies, Alltyblaca

Detholiad o deyrnged Mary Eunice Williams i D Jacob Davies a gyhoeddwyd ym Mhapur Bro Clonc.