Gwyneth Davies

Gwyneth Davies

360 Clonc360
Peter Howells o gwmni Roy Thomas Farm Supplies

📽 27. Peter Howells, Roy Thomas Farm Supplies – y flwyddyn a fu

Y 27ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

23. Huw Price, Peintiwr ac Addurnwr – y flwyddyn a fu

Y 23ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.
Len Smith ('Len Fish')

22. ‘Len Fish’ – y flwyddyn a fu

Yr 22ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo
June o stondin ffrwythau a llysiau Becky

21. June o Stondin ffrwythau a llysiau Becky – y flwyddyn a fu

Yr 21ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

16. Kevin Jones, Gwesty Cross Hands – y flwyddyn a fu

Yr unfed ar bymtheg mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo
Colin Evans, Llaethdy Lleol

11. Colin Evans, Llaethdy Lleol – y flwyddyn a fu

Dyma’r unfed ar ddeg mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo. 
Glantrenfawr, Llanybydder

Hanes Cartref Arbennig yn Llanybydder

Cartref Dai a Mandy Davies yw ‘Glantrenfawr’ neu ‘Blaen Tren’ fel y’i gelwid ar un adeg.

Cofio D. J. Williams

Detholiad o deyrnged Mary Eunice Williams i D.J Williams

Cofio cymeriad diddorol – D Jacob Davies, Alltyblaca

Detholiad o deyrnged Mary Eunice Williams i D Jacob Davies a gyhoeddwyd ym Mhapur Bro Clonc.