Gwyneth Davies

Gwyneth Davies

Ysgol Llanybydder yn derbyn canmoliaeth uchel gan arolygwyr Estyn!

Gwyneth Davies

Tîm Estyn, sy’n monitro addysg a hyfforddiant yng Nghymru, yn arolygu’r ysgol ym mis Mehefin gan nodi nifer o arferion da.
Mart Llanybydder

‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’

Gwyneth Davies

Silyn Thomas o Heol y Gaer ac Anne Thorne o Lanllwni yn rhannu eu hatgofion am Lanybydder.
Dysgu Cymraeg

Ymlaen at y filiwn!

Gwyneth Davies

Newyddion o fyd dysgu Cymraeg

Canolfan Breswyl i Siaradwyr Newydd yn Llambed

Gwyneth Davies

Gillian Elisa Thomas yn agor y ganolfan gyda help Mrs OTT!
Band carnifal Llanybydder

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Gwyneth Davies

Carnifal Llanybydder yn dathlu’r 60!

Dathlu llwyddiant Cwmni’r Brodyr Evans!

Gwyneth Davies

Y cwmni yn cyrraedd carreg filltir arbennig!

Estyn dwylo dros y môr

Gwyneth Davies

O Lanybydder i Wcráin.
Teulu Betty Higgins

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Gwyneth Davies

Efaciwîs yn dod i Lanybydder.

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Gwyneth Davies

Trigolion Llanybydder yn hel atgofion!