Gwyneth Davies

Gwyneth Davies

Ysgol-Llanybydder

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Gwyneth Davies

Cyfle i ddarllen rhagor o hanesion hen Ysgol Llanybydder.
Dafydd-Iwan

Arwyddeiriau

Gwyneth Davies

Beth fyddai eich arwyddair personol chi?
Ieuan Davies

Gwerthu’r Pabi Coch ers hanner canrif!

Gwyneth Davies

Ieuan Davies, y cyn-gynghorydd yn gwneud gwahaniaeth.
Plant yr Ysgol

Hen Ysgol Llanybydder

Gwyneth Davies

Cyn-ddisgyblion yn dwyn atgofion am fywyd plentyndod.
Staff Allt-y-Mynydd

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Gwyneth Davies

Bertie a Mair Davies yn rhannu eu hatgofion am gartref gofal Allt-y-Mynydd.
Eisteddfod-Llanybydder

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Gwyneth Davies

Alun Evans, Dolydd, Llanybydder sy’n rhannu ei atgofion â ni.

Ysgol Llanybydder yn derbyn canmoliaeth uchel gan arolygwyr Estyn!

Gwyneth Davies

Tîm Estyn, sy’n monitro addysg a hyfforddiant yng Nghymru, yn arolygu’r ysgol ym mis Mehefin gan nodi nifer o arferion da.
Mart Llanybydder

‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’

Gwyneth Davies

Silyn Thomas o Heol y Gaer ac Anne Thorne o Lanllwni yn rhannu eu hatgofion am Lanybydder.
Dysgu Cymraeg

Ymlaen at y filiwn!

Gwyneth Davies

Newyddion o fyd dysgu Cymraeg

Canolfan Breswyl i Siaradwyr Newydd yn Llambed

Gwyneth Davies

Gillian Elisa Thomas yn agor y ganolfan gyda help Mrs OTT!