Gwyneth Davies

Gwyneth Davies

Dathlu llwyddiant Cwmni’r Brodyr Evans!

Gwyneth Davies

Y cwmni yn cyrraedd carreg filltir arbennig!

Estyn dwylo dros y môr

Gwyneth Davies

O Lanybydder i Wcráin.
Teulu Betty Higgins

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Gwyneth Davies

Efaciwîs yn dod i Lanybydder.

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Gwyneth Davies

Trigolion Llanybydder yn hel atgofion!

Ailagor yr heol yn Llanybydder

Gwyneth Davies

Y gwaith Cynnal a Chadw’n dirwyn i ben!

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Gwyneth Davies

Trigolion pentref Llanybydder yn hel atgofion…
Peter Howells o gwmni Roy Thomas Farm Supplies

📽 27. Peter Howells, Roy Thomas Farm Supplies – y flwyddyn a fu

Gwyneth Davies

Y 27ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

23. Huw Price, Peintiwr ac Addurnwr – y flwyddyn a fu

Gwyneth Davies

Y 23ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.