Gwyneth Davies

Gwyneth Davies

360 Clonc360

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Trigolion Llanybydder yn hel atgofion!

Ailagor yr heol yn Llanybydder

Y gwaith Cynnal a Chadw’n dirwyn i ben!

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Trigolion pentref Llanybydder yn hel atgofion...

Gwaith Cynnal a Chadw Hanfodol yn Llanybydder

Pont newydd ger yr hen laethdy
Peter Howells o gwmni Roy Thomas Farm Supplies

📽 27. Peter Howells, Roy Thomas Farm Supplies – y flwyddyn a fu

Y 27ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

23. Huw Price, Peintiwr ac Addurnwr – y flwyddyn a fu

Y 23ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.
Len Smith ('Len Fish')

22. ‘Len Fish’ – y flwyddyn a fu

Yr 22ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo
June o stondin ffrwythau a llysiau Becky

21. June o Stondin ffrwythau a llysiau Becky – y flwyddyn a fu

Yr 21ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

16. Kevin Jones, Gwesty Cross Hands – y flwyddyn a fu

Yr unfed ar bymtheg mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo
Colin Evans, Llaethdy Lleol

11. Colin Evans, Llaethdy Lleol – y flwyddyn a fu

Dyma’r unfed ar ddeg mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.