Gwyneth Davies

Gwyneth Davies

Prosiect Pum Mil yn ffilmio yn Ysgol Llanybydder

Gwyneth Davies

Y gymuned yn dod ynghyd i roi help llaw. 
Parti ymddeoliad y Fferyllydd Richard Merriman yng ngwesty’r Cliff, Gwbert.

‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’

Gwyneth Davies

Heather Jones o Lanybydder sy’n rhoi atgofion y Fferyllfa i ni’r mis hwn ym Mhapur Bro Clonc

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Gwyneth Davies

Atgofion diddorol Mattie James, a fu’n gweithio yn Fferyllfa, Llanybydder am flynyddoedd.
Compton Stores

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Gwyneth Davies

Pam Burk sy’n rhannu ei hatgofion â ni’r mis hwn.
Hen Ysgol Llanybydder

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Gwyneth Davies

Cyfle i ddarllen mwy o hanesion hen Ysgol Llanybydder.
Anthony Davies yn derbyn gwobr yn Llundain.

Gŵr o Lanybydder yn derbyn Anrhydedd o fri!

Gwyneth Davies

Anthony Davies, sy’n gweithio gyda chwmni Dunbia, yn derbyn gwobr fel ‘master butcher’ yn Llundain.
Ysgol-Llanybydder

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Gwyneth Davies

Cyfle i ddarllen rhagor o hanesion hen Ysgol Llanybydder.
Dafydd-Iwan

Arwyddeiriau

Gwyneth Davies

Beth fyddai eich arwyddair personol chi?
Ieuan Davies

Gwerthu’r Pabi Coch ers hanner canrif!

Gwyneth Davies

Ieuan Davies, y cyn-gynghorydd yn gwneud gwahaniaeth.
Plant yr Ysgol

Hen Ysgol Llanybydder

Gwyneth Davies

Cyn-ddisgyblion yn dwyn atgofion am fywyd plentyndod.