Gorffennaf 2024

Rhifyn 425 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma rhifyn rhif 425 Papur Bro Clonc sy’n cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Cwmann, Cellan, Cwmsychpant, Cwrtnewydd, Drefach a Llanwenog, Llanfair Clydogau, Llanwnnen, Llanybydder, Llanllwni, Pentre-bach, Pencarreg a Llangybi.
– Cyflwyniad i Brif Swyddogion newydd Ysgol Bro Pedr ynghyd a lluniau.
– Taith Ifan Meredith i Frwsel.
– ‘Cornel y Corau’.
– Difyrion Digidol gan Deian ap Rhisiart.
– Dyddiadur o ddigwyddiadau lleol.
– ‘O’r Senedd’ gan Elin Jones AS.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ gan Gwyneth Davies – Mwy o ddyddiaduron Merfyn Thomas, Lanybydder.
– Lluniau a chyrhaeddiadau aelodau Clwb Rhedeg Sarn Helen.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards – Dathlu’r Haf.
– Colofn ‘Mis y Papur Newydd’ gan Dylan Iorwerth.
– Colofn CFfI.
– Ffurflen ymuno â Chlwb Clonc.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud