Rhagfyr 2023

Rhifyn 419 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma rhifyn rhif 419 Papur Bro Clonc sy’n cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Cellan, Cwmann, Cwrtnewydd, Drefach a Llanwenog, Llanwnnen, Llanybydder, Llanllwni, Llangybi a Betws, Alltyblaca, Pencarreg a Llanfair Clydogau.
– Cloncyn yn llongyfarch tîm Clonc360 ar ennill Gwobr Cymunedol Gwobrau Newyddiaduraeth Cymru.
– Cyfarchion Nadolig.
– Hanes Siop Llanfair a’r Pentre – Rhan 3 gan Aerwen Griffiths.
– Dyddiadur o ddigwyddiadau lleol.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ gan Gwyneth Davies – Hanesion Danny Davies, Garej Gwalia, Lanybydder.
– Canlyniadau Clwb Rhedeg Sarn Helen.
– Cadwyn y Cyfrinachau Cara Elli Jones, Cwmann.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Colofn CFfI gyda lluniau a chanlyniadau Eisteddfod Ceredigion.
– Colofn Elin Jones AS a Ben Lake AS.
– Adroddiad a lluniau Cinio 60 CFfI Cwmann.
– ‘Sylwadau’r Sinema’ gan Gary Slaymaker.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Gwyneth Davies.
– Colofn Eglwysi Lleol.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud