Papur Bro Clonc wedi gwerthu mas yn siopau Llanybydder

Gwyneth Davies y golygydd sy’n trafod apêl rhifyn Tachwedd Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Gwyneth Davies, Golygydd rhifyn Tachwedd Papur Bro Clonc sy’n trafod cynnwys y papur y mis hwn ac yn ceisio esbonio pam fod y gwerthiant wedi bod mor dda, mewn cyfweliad fideo gyda Dylan Lewis y Cadeirydd.