Canlyniadau Cystadlaethau Plant ar achlysur Pen-blwydd Clonc yn 40

Ynghyd â fideo o arddangosfa’r goreuon yn ffenestr siop Crown Stores, Llanbed.

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Yn rhifyn Chwefror Papur Bro Clonc, sef rhifyn 400, cyhoeddwyd 5 cystadleuaeth ar y cyd â phwyllgor Parêd Gŵyl Dewi Llanbed i blant er mwyn dathlu pen-blwydd y papur yn 40 oed.

Cafwyd ymateb anhygoel, a diolch i’r cannoedd a gystadlodd.  Cyflwynir y buddugwyr dros baned ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant wedi Parêd Gŵyl Dewi Llanbed ddydd Sadwrn.

Ddoe, arddangoswyd y buddugwyr ym mhob cystadleuaeth ynghyd â detholiad o’r rhai a gyrhaeddodd gategori cymeradwyaeth uchel yn ffenestri siop Crown Stores yn Stryd Fawr Llanbed.

Dyma’r canlyniadau:

Oedran Cyn Ysgol, Meithrin a Derbyn – Addurno llun balŵn gyda’r rhif 40 arno.  Llongyfarchiadau i Leti-Grês Davies, Cylch Meithrin Carreg Hirfaen a rhoddwyd 22 enw yn y categori Cymeradwyaeth Uchel.

Oedran Blynyddoedd 1 a 2 – Creu baner “Clonc yn 40”.  Llongyfarchiadau i Quinn Brown o Ysgol Dyffryn Cledlyn a rhoddwyd 21 enw yn y categori Cymeradwyaeth Uchel.

Oedran Blynyddoedd 3 a 4 – Creu darn graffiti – Clonc 40.  Llongyfarchiadau i Joey Saunders o Ysgol y Dderi a rhoddwyd 13 enw yn y categori Cymeradwyaeth Uchel.

Oedran Blynyddoedd 5 a 6 – Creu Cerdyn Pen-blwydd Hapus i Clonc yn 40 oed.  Llongyfarchiadau i Deina Evans o Ysgol Carreg Hirfaen a rhoddwyd 28 yn y categori Cymeradwyaeth Uchel.

Oedran Blynyddoedd 7 ac 8 – Poster Hysbysebu Parêd Gŵyl Dewi Llanbed 2023. Llongyfarchiadau i Louie Jones o Ysgol Bro Pedr a rhoddwyd 12 yn y categori Cymeradwyaeth Uchel.

Diolch i Mrs Wendy Thomas o Ysgol Bro Pedr a Mr Steffan Rees o Fenter Iaith Cered am feirniadu a diolch i Dawns Welsh Gifts am cynhyrchu’r gwobrau a’u cyfrannu.

Gellir cael cipolwg o’r arddangosfa yn y fideo isodondcofiwch alw i weld y cyfan yn y dref.  Gwledd i’r llygad!