Crwydro caffis Llanbed

Dyddiadur fideo wrth fynd o gaffi i gaffi nos Iau

Gillian Thomas
gan Gillian Thomas

Rwyf wrth fy modd yn treulio amser yng nghaffis Llanbed yn cwrdd â phobl leol lle gallaf gael paneidiau cynnes, bwydydd blasus, hufen iâ cartef a chacennau o bob math.

Mae Cariad a finne’n cael croeso da bob tro, a dyma fideo byr a gymerais ar Noson Siopa Nadolig Llanbed.  Felly wrth i chi wneud eich siopa Nadolig yn y dref eleni, cymerwch hoi yn un o’r caffis.  Efallai y gwela i chi yno.