Diolch am gefnogi Noson Caws a Gwin

Codi arian da tuag at Apêl Cemotherapi Bronglais ac Uned Nyrsys Gofal Lliniarol, Bronglais

gan Anthea C Jones

Ar nos Wener 28ain Hydref, cynhaliwyd Noson Caws a Gwin yn Neuadd yr Eglwys Llanbedr Pont Steffan dan ofal Dorothy Williams.

Cafwyd noson hwylus iawn, gyda raffl ac ocsiwn. Codwyd swm o £1,052 a fydd yn cael ei rannu rhwng Apêl Cemotherapi Bronglais ac Uned Nyrsys Gofal Lliniarol, Bronglais.

Diolch i bawb wnaeth gyfrannu ym mhob ffordd at lwyddiant y noson.