Eisteddfod CFfI Cymru

Dyma flas o’r Eisteddfod

Nia Wyn Davies
gan Nia Wyn Davies

Dilynwch y blog drwy gydol y dydd.

00:23

Canlyniadau Terfynnol

1. Ceredigion 

2. Eryri

3. Sir Gâr

4. Penfro

5. Maldwyn 

6. Brycheiniog, Meirionydd a Clwyd

9. Ynys môn

10. Morgannwg

11. Gwent

12. Maesyfed

00:20

Ffederasiwn buddugol yn y Gwaith Cartref 

– Ceredigion 

Ffederasiwn buddugol yn y Cystadleuthau Llwyfan – Eryri

00:15

Canlyniad Côr

1. Penybont, Sir Gâr

2. Penfro

3. Ceredigion 

23:46

Catrin Hughes, beirniad Cerdd yn traddodi’r feirniadaeth am y Côr. 
Roedd hi ac Eleri Owen Edwards am ddiolch i’r holl arweinwyr, cyfeilyddion a phob aelod am ddysgu darn mor heriol. 

23:35

Seremoni Wobrwyo ar y llwyfan yn barod. 

23:26

Y cystadlu wedi gorffen. Disgwyl am y canlyniadau. 

23:21

Côr CFfI Ceredigion yn cystadlu yn y côr.

22:45

Clwb Troedyraur yn cloi’r gystadleuaeth Deuawd/Triawd Doniol. 

Cystadleuaeth y Côr fydd nesaf. 

22:28

Lowri Elen Jones, Bro’r Dderi yn cystadlu ar Unawd Sioe Gerdd. 

21:32

Canlyniad Parti Deulais 

1. Penybont, Sir Gâr

2. Llysyfran, Penfro

3. Ysbyty Ifan