Eisteddfod Rhan 2 CFfI Ceredigion 

Dewch i ddilyn yr Eisteddfod drwy gydol y dydd

Nia Wyn Davies
gan Nia Wyn Davies
6AA5D7FE-5C12-4CCF-8DD3

Yr Eisteddfod yn barod i ddechrau.

10:53

06A62EC3-5A0C-45FD-A7E3

Endaf a Dion o Glwb Pontsian 

10:52

Pontsian yn ennill yr Eisteddfod

10:51

6AA5D7FE-5C12-4CCF-8DD3

Lowri Elen – Unawdydd Gorau’r Eisteddfod.

10:50

Diolch i bawb a fuodd yn dilyn y blog. 

10:50

Llongyfarchiadau MAWR i bawb a fu’n cystadlu nos Iau a dydd Sadwrn. Eisteddfod o safon uchel iawn. 

POB LWC i bawb a fydd yn cynrychioli Ceredigion ar lefel Cymru yn Ysgol Bro Gwaun ar Dachwedd 19eg. 

10:48

Marciau Terfynol 

1 – Pontsian 94

2. Llanwenog 91

3 Felinfach 78

4. Troedyraur 66

5. Mydroilyn 61

6. Llangwyryfon 30

7. Caerwedros 29

8. Llanddewi Brefi 20

9. Talybont 18

10. Bro’r Dderi 16

10:45

Clwb Gorau yn yr Adran Gwaith Cartref – Felinfach a Pontsian 

Clwb Gorau yn yr Adran Ysgafn – Pontsian

Clwb Gorau yn yr Adran Lwyfan – Llanwenog 

10:43

Cwpanau

Parti Llefaru – Lledrod

Parti Deusain – Llanwenog 

Meimio i Gerddoriaeth – Llanwenog 

Sgets – Llangwyryfon 

Emyn Nofis – Ella Evans, Felinfach

Unawdydd Gorau – Lowri Elen Jones, Bro’r Dderi

Llefarydd Girau – Swyn Dafydd, Caerwedros 

Côr – Felinfach

Llyfr Lloffion – Llanwenog

Llyfr Trysorydd – Llanddeiniol

Llufr Cofnodion- Llanwenog

10:40

Côr Cymysg

1. Felinfach

2. Pontsian 

3. Troedyraur 

10:39

Canlyniad cân Gyfoes

1. Pontsian 

2. Bro’r Dderi

3. Felinfach