Gwneud fy siopa Nadolig i gyd yn Llanbed

Hyrwyddo siopau gwych y dref mewn lluniau

Gillian Thomas
gan Gillian Thomas
3BE06EEF-DE48-4C4F-B8D9
D8A0C8F2-640E-4424-B067
C97EDBCA-672D-4893-B95D
18819AEC-A217-4122-A4A0
63FDDC78-A1EC-400D-9B1B
CB9A6FE4-2D59-4EC8-821A
4170C63C-26CF-49A4-B2D0
A52C448F-15A3-49B9-8789
C9871D5F-219D-42FC-86F0
B535D970-587E-46BD-B4BB
E779218D-D744-4A8A-9C35
69A54BD0-DDF1-4C6C-B215
E7D08460-FDC1-4668-9D3C
66E7D8EE-1F20-4DE6-9B24
AA23EA56-6B23-49AD-BC47
02FA266F-4653-47CC-9E2C

Cefais y fraint o gynnau golau’r Goeden Nadolig yn swyddogol ar Sgwâr Harford nos Fercher, a braf yw cael cyflwyno lluniau nifer o siopau’r dref i’ch sylw.

Mae rhywbeth at ddant pawb yn siopau Llanbed a gallwch alw mewn a chael clonc gynnes ym mhob un.

Rwy’n prynu fy anrhegion Nadolig i gyd yn Llanbed a dydw i ddim yn siopa ar lein o gwbl, felly hoffwn annog pawb arall i wneud hynny hefyd er mwyn cynnal yr economi lleol.