Cofio a gwledda yn Llanbed

Lluniau o Ferched y Wawr Llambed yn dathlu’r Aur

Elin Williams
gan Elin Williams
0EDD3FA2-A103-4267-B6A1

Aelodau’r gangen gyda’u gwesteion

EB6E863C-8594-4B6D-AA12

Blas ar wledd fendigedig yr Hedyn Mwstard.

6F771633-6879-4961-AAE9

Paratoi i dynnu’r llun mawr. Yn eistedd, mae dwy o’r aelodau sydd wedi bod yn aelodau yn ddi-dor o’r cychwyn: Avril Williams a Dilwen Roderick. Rhyngddynt mae Beti Evans, y llywydd cyntaf ac un o sylfaenwyr y gangen.

C5B3F973-9776-486F-9AA1

Eryl Jones, un arall sydd wedi bod yn aelod ers y dechrau.

E9099808-7E8B-40A1-A367

Aerwen a Helen. Ceidwaid y balŵns!

6D300F67-F46C-40B5-8269

Verina, Rosemary a Mary

AF318CB7-1E5F-413E-AC37

Elin, Ann, Tegwen, Gillian ac Owenna

480085BA-C3FE-44F6-9202
B6259227-312B-497E-B506

Gillian Jones yn darllen ei cherdd i gyfarch y gangen ar y pen-blwydd arbennig

41122A6B-9D54-4CD5-A411

Tegwen Griffiths, Trefnydd Cenedlaethol Merched y Wawr

814C81E6-021F-411A-BA8A

Owenna Davies, Llywydd Rhanbarth Ceredigion.

6B166D30-6A56-4D75-BA39

Janet yn rhannu atgofion difyr

1CA15755-161E-4585-9254

Anita Williams (canol) gyda’r llun o Stryd y Coleg o waith Aerwen Griffiths (chwith). Yn y llun hefyd mae Elin Williams, y llywydd eleni. Mae’r Hedyn Mwstard yn rhan o’r llun.

0A74D5E5-537C-41D8-AF43

Sian, Gwenda ac Elsi

1BB0B2DD-1220-42AE-BF0A

Dwy Ann, Anne a Beverley.

0C3BE5A5-727F-4C42-893A

Anne, Avril a Gwyneth

D567C76E-707F-4D9D-B80A

Y lleoliad: capel Yr Hedyn Mwstard. Gwerthfawrogir yr adnoddau technegol – cyfle i ddangos cyfarchion gan gyn-aelodau, lluniau o wahanol gyfnodau a dogfennau amrywiol. Atgofion melys.

CA826336-2BD4-4F2F-BC15

Elma,Morfudd a Sadie

DATHLU’R AUR   

gan Gillian Jones

(darllenwyd y gerdd yn y parti)

 

O mor braf yw cael y cyfle

I ymgynnull ar y daith,

I gael dathlu pumdeg mlynedd

O weithredu dros yr iaith.

 

Nôl yng nghynnwrf y saithdegau

Deffrowyd ardal Llanbed gron,

“Rhaid i ni gefnogi’r ysfa

I wneud gwaith drwy’r iaith yn llon”.

 

Casglwyd enwau merched teilwng

I fwynhau a chreu mewn cân,

Hybu llên a chrefft diwylliant –

Dros y Mudiad roent ar dân.

 

Beti oedd y llywydd teilwng

Gyda Beryl law-yn-llaw,

Ann, Elizabeth a Dilwen

Crewyd pwyllgor praff, difraw.

 

Dechrau cwrdd fan hyn yn union

Wnaed pumdeg mlynedd nôl,

Ninnau heddiw’n cau y cylchdro

Gyda’r Mudiad yn ein côl.

 

Pwyllgor gwaith yn rhan o’r trefnu,

Enwau rhai sydd yma nawr –

Avril, Morfudd, Pat ac Eryl,

Gwenda hefyd ar y clawr.

 

Rhaglen drwy’r Gymraeg yn unig

A’r cofnodi yr un modd,

Canu’r anthem o waith Jacob

A’r aelodau wrth eu bodd.

 

Wedyn baner gan law gywrain –

Diolch Rosemary am y gwaith,

Ac ymroddiad pob un aelod

Yn hwyluso trefn y daith.

 

Sgwrs a darlith, drama, canu

Gwau, gwnio a choginio,

Teithio, gwledda a chystadlu –

Creu amrywiaeth drwy gydweithio.

 

Hanner canrif rôl creu sylfaen

Mae y trawstiau yn rhai praff,

Miloedd o aelodau gweithgar

yn cydweld, a’r iaith yn saff.

 

Ac yng ngeiriau’n harwr oesol

Cydlefarwn ni i’r byd,

O odyn – yn reit i wala

Ryn ni yma  – ryn ni yma o hyd!