Blog Byw Clonc360 o Rali CFfI Ceredigion

Dewch i ddilyn hanes Rali CFfI Ceredigion yn Felinfach drwy gydol y dydd.

Nia Wyn Davies
gan Nia Wyn Davies

Pinacl calendr CFfI yw’r Rali. Eleni Clwb Felinfach sy’n gwesteio. Cynhelir y Rali ar fferm Perth Neuadd, Talsarn drwy garedigrwydd Gerallt Owen a’r teulu.
Gyda’r haul yn gwenu yn y bore rwy’n siwr bydd digon o groeso yn ein aros.

21:57

Canlyniadau terfynol y dydd. 

21:57

Ac eto….

21:56

Rhagor o ganlyniadau

21:53

Gwaith Coed Hŷn Llanwenog 

21:53

Coginio Bro’r Dderi. 

21:52

Coginio Llanwenog 

21:51

Crefft Llanwenog yn ail. 

19:39

Llongyfarchiadau mawr i Clwb Tregaron ar ennill Rali Ceredigion.
edrychwn ynlaen i fynd i Dregaron yn 2024!

19:11

Seremoni Canlyniadau newydd ddechre.

17:17

Tynnu’r Gelyn wedi dechre yn y Prif Gylch.