Clwb Gwyddbwyll Llambed

Ydych chi’n hoff o chwarae gwyddbwyll?

gan Dafydd Johnston

Mae criw bach yn cwrdd yng nghaffi’r Hedyn Mwstard yn Stryd y Coleg bob prynhawn Mawrth rhwng 2 a 4 i chwarae gwyddbwyll.

Croeso i chwaraewyr o bob safon.

Am fwy o wybodaeth, ac os ydych yn meddwl ymuno â ni, danfonwch neges at Dafydd Johnston, drjohnston@cymru.ac.uk.

Dweud eich dweud