Dewis Swyddogion Carnifal Llanybydder 2024

Nosweth i ddewis swyddogion Carnifal Llanybydder 

gan Siona Evans
IMG_3953
IMG_3952
6af9465f-08a7-4d43-aaf6
IMG_3951

Ar nos Wener 12fed o Ebrill cynhaliwyd noson ddawns i ddewis swyddogion Carnifal Llanybydder yng Nghlwb Rygbi, Llanybydder.

Roedd yn noson dda a chafodd y plant amser da.

Llongyfarchiadau i’r canlynol am gael eu dewis i fod yn swyddogion:

Brenhines y carnifal – Adele Rees;

Morwynion – Cadi Cope ac Eva Marsden;

Brenhinesau y tylwyth teg – Megan Cope ac Erica Jones ;

Bydd wythnos y carnifal yn dechrau nos Sul 23ain o Fehefin yna y carnifal ar 29ain o Fehefin, gorymdaith i ddechrau am 12.30yp o faes parcio Y Llew Du ac i ddechrau yng Nghae Rygbi Llanybydder am 1.00yp. Thema’r gwisgoedd yw Llyfrau.

Noson y carnifal yng Nghlwb Rygbi Llanybydder – bydd adloniant i’r plant am 7.00yh ac yna The Hat and The Fiddle i’r oedolion o 9.30 tan hwyr.

Bydd trefn Wythnos Carnifal fel hyn:
✨Nos Sul 23ain o Fehefin: Gymanfa Ganu yng Eglwys Llanybydder
✨ Nos Lun 24ain o Fehefin: Bingo yng nghlwb rygbi Llanybydder yn dechrau am 8yh
✨Nos Fawrth 25ain o Fehefin: Helfa Drysor Cerdded, sydd yn dechrau am 6:30yh ac gorffen yn y Tanygraig. Mae’n £2 i bob person i ymuno, a’r wobr fydd £30 a tharian.
✨Nos Iau 27ain o Fehefin: Helfa Drysor Car, sydd yn dechrau am 6yh. £10 y car, os ydych am ymuno! Bydd yna wobr o £30 i’r enillwyr.
✨Nos Wener 28ain o Fehefin: “QUIZFACTOR” yng Nglwb Rygbi Llanybydder, yn dechrau am 7:30yh. Bydd angen 4 aelod ym mhob tîm am £10 y tîm ac bydd y tîm buddugol yn ennill £40 a tharian.
✨Dydd Sadwrn 29ain o fehefin: Y diwrnod mawr!

Am rhagor o fanylion, Gallwch gysylltu efo Pwyllgor Pentref Llanybydder https://www.facebook.com/share/d3sq26P3TSFB1F6D/?mibextid=9l3rBW

Dweud eich dweud