Blog Byw yn FYW o Eisteddfod yr Urdd

Dilynwch hanes plant a phobl ifanc yr ardal yn yr Eisteddfod

Nia Wyn Davies
gan Nia Wyn Davies

Croeso i’r Blog.
Pob lwc i bawb sy’n cystadlu yn ystod yr wythnos.

20:21

Rhai o fuddugwyr adran Celf a Chrefft. 

13:15

Nanw Griffiths-Jones, Ysgol Aberaeron wedi cystadlu y yr Unawd Cerdd Dant Bl l 3 a 4. 

13:13

Nanw ac Ela, Ysgol Aberaeron wedi cystadlu yn y Ddeuawd Cerdd dant bore ma. 

11:00

Ysgol Carreg Hirfaen wedi cystadlu.

10:59

Ysgol Carreg Hirfaen yn paratoi yn gynt bore ma ar gyfer ygystadleuaeth Dawns Greadigol. 

10:58

Bore gwlyb a mwdlyd yw hi yn y steddfod heddi. 

22:17

Cafodd Ensemble Lleisiol Bro Teifi yr 2il wobr. 

22:16

Dawns Werin Ysgol Dyffryn Cledlyn wedi perfformio prynhawn yma. 

16:38

Ensemble Lleisiol Ysgol Bro Teifi newydd gystadlu. 

15:41

Dyffryn Cledlyn newydd ddawnsio nawr.