Mabolgampau Bro Pedr 2024

Dilynwch y dudalen hon am ganlyniadau byw Mabolgampau’r Sector Hŷn

gan Lowri Gregson
5EBE4EDF-E607-4337-970B

Blog byw Mabolgampau Bro Pedr 2024.

16:17

Tîm Buddigol – Creuddyn 🥇🟡

🥈 Teifi 🔴

🥉Dulas 🔵

16:16

20240620_151945

Llew Gregson Nifer Uchaf o Bwyntiau Bechgyn 

16:15

20240620_151948

Sioned Kersey Blwyddyn 10 – Nifer uchaf o bwyntiau Merched 

16:10

20240620_104517

800m Blwyddyn  12
🥇Erin Morgan 🔴
🥈Leah Regan 🔵
🥉Megan Dark 🔴

16:07

20240620_103708

800m Bechgyn Blwyddyn 8
🥇Joshua Morris 🟡
🥈Wyn Edwars 🟡
🥉Trystan Bryn 🔵

16:04

20240620_102301-1

Naid Hir Merched Blwyddyn 7
🥇Alis Jones 🔴
🥈Elin Lewis 🔵
🥉Seirian Cutler🟡

15:55

Disgen Merched Blwyddyn 9
🥇Rhiannon Miles 🔵
🥈Fflur Meredith 🔵
🥉Violet Douglas 🔴

15:53

800m Merched Blwyddyn 7
🥇Alis Jones 🔴
🥈Amelia Lovell 🔴
🥉Ceris Jones 🔴

15:52

20240620_095644

Gwawyffon Blwyddyn 7
🥇Osian Bird 🟡
🥈Hari Jenkins 🔴
🥉Tyler Ghali 🟡

15:48

200m Bechgyn Blwyddyn 9
🥇Joshua Morris 🟡
🥈Dylan Jones 🔵
🥈Wyn Edwards🟡