Siopau sy’n gwerthu Papur Bro Clonc

Cofiwch brynu eich copi o Bapur Bro Clonc yn eich siop Lleol.

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Mae Clonc ar werth yn y siopau canlynol:

Aeron Booksellers, Aberaeron

Awen Teifi, Aberteifi

Caffi Mark Lane, Llanbed

Cigydd Simon Hall Meats, Llanbed

Co-op, Llambed

Cyfoes, Rhydaman

Eryl Jones, Llambed

Ffab Cymru, Llandysul

Garej Central, Llanwnnen

Garej Checkpoint, Harford

Garej Troedrhiw, Llambed

J H Williams a’i Feibion, Llambed

Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth

Premier Siop y Gymuned, Llambed

Siop Nwyddau Caron, Tregaron

Siop Llanddewi Brefi

Siop y Smotyn Du, Llanbed

Siop y Bont, Llanybydder

Siop y Pentan, Caerfyrddin

Siop y Pentref Llanfair Clydogau

Siop y Pethe, Aberystwyth

Swyddfa Bost, Llanybydder

Swyddfa Bost, Felinfach

Swyddfa Bost, Llanllwni

W D Lewis a’i Fab Pumsaint

Ac ar gael drwy’r post am £17.50 y flwyddyn.