Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Blas ar Ŵyl Fwyd Llanbed 2019

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Aeth y pedwar cymeriad yma rownd y stondinau yng Ngŵyl Fwyd Llanbed yn chwilio am y bwydydd gorau ac yn cloncan gyda rhai cynhyrchwyr a chwsmeriaid.

Tybed pwy enillodd ‘barn y bobol’ am y stondin orau?

Dyma Martha, Ifan, Elen a Sion i ddod ag uchafbwyntiau’r Ŵyl i chi…