Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360 BangorFelin360

Disgybl o Ysgol Bro Pedr yn dod i’r brig mewn cystadleuaeth newid hinsawdd

Fe gurodd Glesni Rees gannoedd o ddisgyblion ysgol eraill yn y gystadleuaeth

Pedwar ffermwr ifanc o Geredigion yn dod i’r brig yng Nghystadleuaeth Pesgi Moch

Fe ddaethon nhw i’r brig yn y gystadleuaeth yn y Sioe Frenhinol Rithwir eleni.

Elin Jones yn annog trigolion Ceredigion i gymryd rhan mewn ymgynghoriad parthau 20mya

Os caiff y ddeddfwriaeth ei phasio, Cymru fydd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gyflwyno’r newid

“Mae’r Sioe Frenhinol wedi gwneud gymaint i gefnogi sioeau bach, cymdeithasau a thraddodiadau cefn gwlad Cymru”

Ymateb Elliw Dafydd o fferm Gwarffynnon i ganslo Sioe Frenhinol Llanelwedd

“Pan maen nhw’n mynd i mewn a gweld y vending machine… ydy ma fe’n WAW achos mae pobol yn gofyn i chi… wel ble mae’r fuwch?!”

Sgwrs gydag Elliw Dafydd o fferm odro Gwarffynnon yw’r olaf yng nghyfres Blas o’r Bröydd, 2020
Ysgol Bro Pedr

Disgyblion Ysgol Bro Pedr i hunanynysu

Daw hynny yn dilyn achos o’r coronafeirws yn yr ysgol

Covid yn cau Ysgol Gynradd Dihewyd

Problemau staffio’n golygu bod rhaid cau’r ysgol am bythefnos

Criw o ddisgyblion i hunanynysu yn dilyn achos o’r coronafeirws

Roedd rhaid cau Ysgol Gynradd Dihewyd heddiw, cyn ail-agor fory

Hwb Lles cyntaf Ceredigion wedi ei gymeradwyo

Y nod yw cyfrannu at wella llesiant corfforol, meddyliol a chymdeithasol trigolion y sir

Galw ar Lywodraeth Prydain i dalu costau postio busnesau bach

Rhaid sicrhau amodau teg i siopau Ceredigion dros y Nadolig, yn ôl y Democratiaid Rhyddfrydol