Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

Colin Evans, Llaethdy Lleol

Busnes danfon nwyddau Llaethdy Lleol yn gorfod rhoi’r gorau iddi

Gohebydd Golwg360

Y cynnydd mewn costau cynnyrch a chostau tanwydd wedi gorfodi Colin Evans i roi stop ar y busnes

“Breichiau Ceredigion ar agor” i groesawu ffoaduriaid, medd arweinydd y cyngor sir

Gohebydd Golwg360

Mae o leiaf miliwn o bobol bellach wedi ffoi o Wcráin er mwyn osgoi’r rhyfel

Rhaid “estyn allan i’r rhai sydd angen ein cefnogaeth a’n cariad”, medd AS Ceredigion ar Ddydd Gŵyl Dewi

Gohebydd Golwg360

Dywed Elin Jones ei bod hi’n “anochel bod ein meddyliau’n troi at Wcráin a’i dinasyddion arwrol”

Disgyblion lleol yn creu argraff gyda ffilm am ddiogelwch ar y we

Gohebydd Golwg360

Daeth disgyblion blwyddyn 6 Ysgol Dyffryn Cledlyn i’r brig mewn cystadleuaeth genedlaethol

Disgybl o Ysgol Bro Pedr yn dod i’r brig mewn cystadleuaeth newid hinsawdd

Gohebydd Golwg360

Fe gurodd Glesni Rees gannoedd o ddisgyblion ysgol eraill yn y gystadleuaeth

Pedwar ffermwr ifanc o Geredigion yn dod i’r brig yng Nghystadleuaeth Pesgi Moch

Gohebydd Golwg360

Fe ddaethon nhw i’r brig yn y gystadleuaeth yn y Sioe Frenhinol Rithwir eleni.

Elin Jones yn annog trigolion Ceredigion i gymryd rhan mewn ymgynghoriad parthau 20mya

Gohebydd Golwg360

Os caiff y ddeddfwriaeth ei phasio, Cymru fydd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gyflwyno’r newid
Ysgol Bro Pedr

Disgyblion Ysgol Bro Pedr i hunanynysu

Gohebydd Golwg360

Daw hynny yn dilyn achos o’r coronafeirws yn yr ysgol