Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
Ysgol Bro Pedr

Ysgolion Ceredigion ddim am agor am wythnos ychwanegol

Byddai ymestyn y tymor hyd at Orffennaf 24 yn mynd yn groes i gytundebau athrawon

Gweinidog Iechyd: “Rhy gynnar” i ddweud os mai cynllun olrhain Ceredigion sy’n gyfrifol am ffigyrau isel y sir

44 o achosion sydd yng Ngheredigion - y nifer lleiaf o achosion o’r coronafeirws yng Nghymru

Campws Llambed i ail agor ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf

Yn gynharach eleni bu rhaid i'r brifysgol drosglwyddo ei holl addysgu arlein oherwydd y coronafeirws

Bro Pedr yn cadw cysylltiad â chartrefi gofal lleol

Disgyblion yn creu fideo arbennig er mwyn cadw cysylltiad â'r henoed adeg Covid-19

Tri o Geredigion yn cyrraedd y brig

Roedd 19 wedi cystadlu yng nghystadleuaeth Prif Ddramodydd Eisteddfod T eleni

Teulu a ffrindiau’n rhoi ‘parti priodas’ arbennig i Elin Lifestyle ac Aled

Roedd Elin Haf Jones ac Aled Vaughan-Jones i fod i briodi ganol mis Mai.

Clybiau golff Ceredigion yn parhau ynghau

Clybiau golff yn siomedig ond yn diolch i Gyngor Ceredigion am eu gwaith yn amddiffyn pobol y sir.

Coronafeirws: Y tair wythnos nesaf yn hanfodol i Geredigion

“Mae’r neges yn parhau: arhoswch adref, achubwch fywydau.”

Coronafeirws: System olrhain cyswllt Ceredigion yn arwain y ffordd

Mae disgwyl i Lywodraeth Cymru gymeradwyo ap sydd yn olrhain cyswllt yng Nghymru.

Coronafeirws: Rhybudd fod y brig heb gyrraedd y gorllewin

Y Prif Weinidog, Mark Drakeford yn dweud fod Cymru “heibio’r brig”.