Dyluniad Cynllun Lle Llanbed wedi ei osod ar hen ffenestr Spar

Sarah Ward
gan Sarah Ward

Wythnos yn ôl fe osodwyd murlun feinyl ar ffenestr yr hen siop Spar yn Llanbed, i gyflwyno Cynllun Lle y dref, ac i wella ar yr olygfa wael a oedd tu fewn i’r ffenstr wedi i Spar gau ei drysau sbel yn ôl.

Dyluniwyd y darlun ar y ffenest yn wirfoddol gan Sarah Ward o’r Stiwdio Brint, ac fe ariannwyd yr argraffu gan Gyngor y Dref gyda help nifer o busnesau a sefydliadau lleol.

Rhoddwyd y feinyl yn ei lle gan dîm o wirfoddolwyr, sef y Maer Ann Bowen Morgan, Gareth Harries, Sarah Ward, Meryl Thomas, Martin Maberley, a Lois o ‘Lois Designs’ (busnes newydd ar Stryd Y Bont).

Mae’r darlun yn cynnwys gwaith gwreiddiol dwy o feirdd talentog lleol, sef Sue Moules a Delor James, sydd yn canu canmoliaeth y dref a’i hanes a diwylliant cyfoethog. Mae llun drôn Ashley Ward Photography wedi ei ddefnyddio fel cefndir deniadol i’r cwbl, a hefyd ceir gwybodaeth sydd yn annog preswylwyr ac ymwelwyr i’r ardal i ymweld â thudalen Facebook Caru Llambed – Love Lampeter, er mwyn bod yn rhan o’r ymgynghoriad sydd yn mynd yn ei flaen ar y dudalen ar hyn o bryd, fesul rhannu’ch atgofion, gobeithion a phryderon am rhannau penodol o’r dref.

Felly beth yw Cynllun Lle Llanbed? Mae gan Lywodraeth Cymru uchelgeisiau newydd ar gyfer adnewyddu’r system cynllunio yng Nghymru, lle gofynnir i gymunedau i weithio gyda chynghorau tref a’r awdurdod lleol tuag at wella ffocws cymunedol yn ei system gynllunio. Mae chwech tref yng Ngheredigion wedi eu hannog i weithio tuag at gyflwyno strategaeth datblygiad unigryw i’w trefi nhw, a fydd yn arwain datblygiad y trefi a sicrhau bod dymuniadau y gymuned yn cael eu hystyried yn y broses.

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus fesul cyfarfod yn cael ei drefnu yn y dyfodol agos gan Grŵp Llywio’r Cynllun Lle yn Llanbed, ac fe wahoddir pryd hynny awgrymiadau a sylwadau o’r gymuned ar themâu allweddol sydd wedi codi o’r broses hyd yn hyn. Cadwch lygad mas am rhagor o wybodaeth pan ddaw e ar gael; mae’ch mewnbwn chi yn angenrheidiol i lwyddiant y prosiect.