Cyngerdd mawreddog Côr Meibion Llanymddyfri, Aled Thomas a Helen Pugh yn Llanybydder

Codi £1,200 at Ymchwil Canser y Deyrnas Unedig

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis
0F6A1FBB-6259-42A1-A8F9
0E3F9B81-35CE-4013-9FF3
F91EC5ED-CBD6-4E4C-AA81
5A11B42B-FEEA-4F96-A651
AC264B65-569F-4E7D-88EF

Lluniau gan Lucy Jones

Cynhaliwyd cyngerdd mawreddog yng Nghapel Aberduar, Llanybydder nos Sadwrn Ebrill 20fed, gyda Chôr Meibion Llanymddyfri, Aled Thomas Llanwnnen a Helen Pugh Llandeilo.

Llywydd y Noson oedd Miss Sarah Edwards, Arglwydd Raglaw ei fawrhydi yn Nyfed.

Codwyd £1,200 ar y noson at Ymchwil Canser y Deyrnas Unedig.

Dymuna Ieuan Davies, Cadeirydd Pwyllgor Canser Llanybydder a Llanbed ddiolch i bawb a gymerodd ran yn rhad ac am ddim.

Dweud eich dweud