Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Canlyniadau Siarad Cyhoeddus C.Ff.I Sir Gâr

C.Ff.I Sir Gar
gan C.Ff.I Sir Gar

Cynhaliwyd cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin ar Ddydd Sadwrn, 25ain o Ionawr yn Ysgol Gynradd Nantgaredig. Cafwyd gwledd o gystadlu mewn pedair adran wahanol gyda nifer fawr o glybiau’r Sir yn cystadlu.

Diolch yn fawr iawn i Ysgol Gynradd Nantgaredig am adael i ni ddefnyddio’r Ysgol, diolch hefyd i’r stiwardiaid am sicrhau fod y diwrnod yn rhedeg yn llyfn. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i’r holl hyfforddwyr am roi o’i hamser i hyfforddi’r aelodau. Diolch yn fawr iawn i’r holl feirniaid am eu gwaith gwych yn ystod y dydd.

Cwpan Arian i’r Tîm buddugol yn yr Adran Ddarllen: C.Ff.I Llangadog 1 – Lois Davies, Abner Price a Sion Jones.
Cwpan Arian am yr Unigolyn Gorau yn yr Adran Ddarllen: Celyn Richards, C.Ff.I Penybont.
Cwpan Teulu Pantyffynnon i’r Tîm Buddugol yn yr Adran Iau: C.Ff.I Llanfynydd – Carys Morgan, Gwenno Roberts a Sara Jones.
Cwpan Teulu Ffosyffin am yr Unigolyn Gorau yn yr Adran Iau: Carys Morgan, C.Ff.I Llanfynydd.
Cwpan Alun James Ysg. i’r Tîm Buddugol yn yr Adran Ganol: C.Ff.I Llanllwni A – Betsan Jones, Sioned Bowen a Sioned Howells.
Tarian Mr. Emyr Williams am yr Unigolyn Gorau yn yr Adran Ganol: Betsan Jones, C.Ff.I Llanllwni.
Cwpan y diweddar Henadur S.O Thomas i’r Tîm Buddugol yn yr Adran Hŷn: C.Ff.I Llanfynydd – Lowri Rees, Ffion Rees, Sara Roberts a Elin Childs.
Cwpan Pat Davies i’r Unigolyn Gorau yn yr Adran Hŷn: Owain Davies, C.Ff.I Llanllwni.

Pob lwc i bawb fydd yn cynrychioli C.Ff.I Sir Gâr ar lefel Cymru ym Mis Mawrth!