‘Steddfod CFfI Ceredigion

Dilynwch bach o hanes ‘steddfod y Cardis – Sadwrn

gan Elliw Dafydd
5FC952FA-9FFA-4177-B3FA

Fe gewch gip o’r hyn sydd yn digwydd ym Mhafiliwn Bont yma!

09:07

DIOLCH i bawb am ddilyn y canlyniadau ar y blog yma. Gobeithio eich bod wedi blas o’r Eisteddfod. 

09:04

Llongyfarchiadau MAWR i bawb a fuodd yn cystadlu yn yr Eisteddfod a phob lwc i bawb yn Eisteddfod Cymru a fydd yn cael ei gynnal yn Mhafiliwn Bont ar Dachwedd 20fed. 

09:02

Canlyniadau Terfynol

1. Llanwenog 101

2. Pontsian 92

3. Troedyraur 77

4. Felinfach 61

5. Mydroilyn 46

6. Bro’r Dderi 33

7. Caerwedros 23

8. Trisant 21

9. Penparc 20

10. Talybont 18

08:59

Enillwyr y Cwpanau

Parti Llefaru – Llanwenog 

Parti Unsain – Troedyraur 

Meimio i Gerddoriaeth – Llanwenog 

Sgets – Troedyraur 

Canu Emyn Nofis – Ela Mablen Griffiths-Jones, Mydroilyn 

Unawdydd Gorau – Sara Davies, Pontsian 

Llefarydd Gorau – Zara Evans, Tregaron 

Clwb Gorau yn Adran Gwaith Cartref – Llanwenog 

Clwb Gorau Adran Ysgafn – Llanwenog 

Clwb Gorau Llwyfan – Llanwenog 

08:55

Deuawd/Triawd Doniol

1. Pontsian

2. Troedyraur 

3. Llanwenog 

21:25

Sgets

1. Troedyraur 

2. Llangwyryfon

3. Pontsian 

21:21

Parti Unsain 

1. Troedyraur 

2. Llanwenog a Pontsian 

21:10

Poster dan 16 oed

1. Rhodri Jenkins,  Mydroilyn 

2. Mali James, Trisant

3. Fflur McConnell, Mydroilyn 

21:09

Pecyn Hyrwyddo Clwb

1. Ela Edwards, Llanilar

2. Huw Jones, Felinfach 

3. Hafwen Davies, Llanwenog 

21:07

Ffotograffiaeth

1. Mared Jones, Felinfach

2. Mali Evans, Caerwedros

3. Sion Wyn Evans, Felinfach a Sophie Jones, Llanwenog